Victoriahof

2

Wonen met de al lure van een monument Ervaar de rust als je binnenloopt op het Victoriahof. Midden in Vught, ligt een unieke plek. Het complex ligt verscholen op een binnenterrein dat wordt omsloten door de Molenvenseweg, Wilhelminalaan, Victorialaan en Frans Halsstraat. Een plek waar de charme en levendigheid van een begijnhof en eigentijds en luxueus wonen succesvol samenkomen. Heden en verleden smelten samen in dit unieke project. Met oog voor de bijzondere architectuur van Kropholler is de ontwikkelaar aan de slag gegaan met het ontwerpen van een tiental unieke en ruime woningen en twee royale villa’s. Tijdloos en karakteristiek. Met een ruim woonoppervlak, riante binnentuin en een luxe afwerking. Veel van de unieke elementen van het gebouw blijven gehandhaafd waaronder de voormalige gang van het gebouw, gekenmerkt door de materialen en constructieve bogen. 3

4

Stelt u zich eens voor. Uw eigen woning of villa centraal gelegen in Vught. Op een unieke locatie gebouwd in de stijl van de toonaangevende architect Kropholler. Wat direct opvalt is de rust. Het voormalige schoolgebouw maakte deel uit van een uniek stukje Vught. Met een klooster, kerk en pastorie gebouwd volgens de stijl van Kropholler. Een ontwerpstijl die sterk is geïnspireerd op de Delftse school. Met veel gebruik van baksteen en oog voor detaillering. In de schoolwoningen vindt u de oude elementen terug die door de ontwikkelaar, architect en aannemer zorgvuldig zijn bewaard. Fraaie elementen die Kropholler destijds vanuit zijn visie en fantasie zorgvuldig heeft ontworpen en waar kinderen vele jaren mee zijn groot gebracht. De woningen zijn allen heerlijk ruim en gebouwd met gebruik van hoogwaardige en tijdloze materialen. Zowel in de basis als in de afwerking. De woningen zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd met een achter- en voortuin. De beletage is groot en hoog met grote ramen die in de oude stijl gehandhaafd blijven. De woningen grenzen allemaal aan de groene binnentuin die voor iedereen ter beschikking staat. Een eigen parkje met tuinbanken en groen. Naar verwachting een heerlijke aanvulling op uw woongenot. Gezien het kleinschalige karakter van het plan zal er nagenoeg geen hinder van auto’s zijn en is er voldoende parkeerruimte. De aanrijroute is vanaf de Victorialaan. Een tweede kleinschalige ontwikkeling zal aansluiten op deze weg en als een doodlopend straatje eindigen. Uiteraard is het complex energiezuinig. Door onder andere gebruik te maken van warmteterugwinning en isolerende bouwelementen. Vi ctor iahof , een toekoms t met een r i jke hi s tor ie Eigent i jds wonen in monumentale s t i j l Wonen op het Victoriahof is ook veilig wonen. De charme van een hof met sociale controle en veel interactie met de buurtbewoners. De gezamenlijke binnentuin wordt hiervoor speciaal ingericht. Doordat er gebruik is gemaakt van hardstenen dorpels, zinken goten en hemelwaterafvoeren krijgt en behoudt het geheel een luxueuze uitstraling. Vors tel i jk wonen in een monument met het comfor t van vandaag de dag. 5

‘De architectuur van Kropholler kan worden gekenmerkt als ambachtelijk, robuust en met een groot gevoel voor eenheid en ensemble. Er is veel aandacht voor detaillering, natuurstenen elementen en detaillering met metselverbanden.’ Alexander Jacobus Kropholler was een Nederlands architect. Hij was een van de belangrijkste voormannen van het ‘traditionalisme’. Kropholler was autodidact op het gebied van de architectuur en begon zijn carrière als timmerman. Hiervoor volgde hij van 1892 tot 1896 de timmermansopleiding aan de Eerste Ambachtsschool, ging op zijn vijftiende in de leer bij een aannemersbedrijf en werkte enige tijd bij architect Louis Beirer. Van 1902 tot en met 1910 had hij samen met J.F. Staal een architectenbureau. In deze periode ontwierpen zij een groot aantal gebouwen in een stijl die sterk tegen de jugendstil aanleunt. Later werd ook de invloed van Berlage van belang. In 1908 werd Kropholler katholiek en begon hij zich te interesseren voor kerkenbouw. In publicaties pleitte hij voor het vasthouden aan traditionele bouwwijzen in moderne architectuur, het traditionalisme. Vanaf 1913 ontwierp hij een groot aantal katholieke kerken, in veel gevallen met bijbehorende gebouwen. Geïnspireerd door Berlage ontstond een stijl waarbij enerzijds eenvoud en baksteen centraal staan en anderzijds steunberen en trapgevels extra groot werden uitgevoerd. Deze bouwstijl werd grotendeels overgenomen door de Delftse School, een groep vooral katholieke architecten onder leiding van M.J. Granpré Molière. Hoewel Kropholler nooit toetrad tot deze beweging, zou hij er altijd mee geassocieerd worden. In 1939 tekende Kropholler de lagere school “De Molenhoek” in Vught. Krophol ler , de archi tect met een fanat ieke hang naar t radi t ie (1881-1973) 6

7

Victor iahof 8

Vught , een Brabant s dorp met al lure De groene gemeente Vught i s een typi sch Brabant s dorp met rands tedel i jk karakter . De vele voorzieningen, culinaire etablissementen, een gezellig centrum en een uniek dorpsgezicht maken wonen in Vught zeer aantrekkelijk. Bovendien ligt Vught op een steenworp van het schilderachtige stadscentrum van ‘s-Hertogenbosch. Vught biedt het beste van Brabant. Het is een groene gemeente met veel natuur en rust. Strategisch in het land gelegen aan de A2 met een eigen NS-station. Bovendien beschikt Vught over een eigen theater, diverse galeries, een rijk winkelaanbod en een uitgebreid verenigingsleven. Vught is van oudsher een plaats met allure en een rijke historie. Nog steeds biedt Vught vele parken en landgoederen. Het rijksmonumentenregister van Vught telt maar liefst 100 monumenten. 9

10

11

Het rijks-monumentale schoolgebouw van Kropholler inspireerde me direct. In juni 2020 ben ik aan de slag gegaan met dit bijzondere project. De opgave was stevig. Een herontwikkeling van schoolgebouw naar woningen, maar….. met respect voor de architectuur van Kropholler. Als architect ga je dan direct studeren op de stijlkenmerken die zo belangrijk zijn. Het eenlaagse schoolgebouw bestaat uit een ensemble gebouwen rondom het schoolplein. Een prominente centrale entree, links en rechts een lange gang met klaslokalen. Veel van de oorspronkelijke architectuur is nog steeds aanwezig. Hoe kun je deze karakteristieke opbouw nu gebruiken om er 3 laagse grondgebonden woningen in te ontwerpen, met eigen voordeur. Dit vraagt structurele aanpassingen en daarmee een enorme uitdaging. De enorme kelder, met een lager gelegen ‘achtertuin bleek een enorme kans. Door de achterliggende tuin wat verder uit te graven bleek het mogelijk om de gehele kelder in te zetten. Daarmee voorziet de doornede in principe in 3 bouwlagen. Verblijven en slapen in de kelder met daglicht via een deels glazen vloer en te openen achtergevel. De begane grond als woon- eetkamer, direct ontsloten vanaf het schoolplein. Daar hebben we per woning 1 kozijn opgeofferd als entreedeur. Daarnaast is ook de kapverdieping grotendeels heringericht als slaapverdieping. De klassieke gangindeling maakt een moderne loft-achtige plattegrond mogelijk met een voor- en achterkamer. De gangwand, met prachtige kozijnen, schoon metselwerk, kastjes onder de gangramen en dergelijke hebben we opnieuw in kunnen zetten als verbindend element in de woning. Een moderne keuken maakt de verbinding aan met de oorspronkelijke klaslokaal-kastjes. Daarmee komt de keuken geheel centraal te liggen. De karakteristieke portaalwerking in de gangen is per woning een keer gehandhaafd. Deze zal altijd refereren naar de oude gang. Zelfs de keramische tegels op de vloer van de gang blijven in de nieuwe keuken aanwezig. Ze zijn ook als monumentaal benoemd! Ik ben er van overtuigd dat de eenvoudige transformatie van de klaslokalen, tezamen met de bijzondere bestaande detaillering een prachtige sfeervolle leefruimte zal opleveren. Buiten het bouwwerk zelf, speelt de samenhang van de gebouwen een belangrijke rol. Als architect heb ik me sterk gemaakt om het intieme schoolplein in te zetten als collectieve ruimte en daarmee de samenhang tussen de bestaande en nieuwe onderdelen te kunnen versterken. Een smalle toegang met een breedte van circa 5,5 meter geeft toegang tot een verscholen Victoriahof. Kijk! Dat is nog eens een entree. De verschillende fasen van het schoolcomplex vormen een omarmende beweging om het plein heen. Natuurlijk is het noodzakelijk om er met de auto goed te kunnen komen. Maar, de auto is er te gast in het groene hof. Om die reden hebben we ervoor gekozen de doorlopende weg te knippen door een strakke, terughoudende half-verharding. De tuinen kunnen gerealiseerd worden met halfhoge beukenhagen van circa 80 cm waardoor het groene hof uiterst ingetogen en sfeervol de compositie van gebouwen met elkaar verbindt. Van gevel tot gevel. Het groene hof draagt bij aan de ambitie de samenhang te versterken. Om het Victoriahof compleet te maken worden twee vrijstaande woningen ontworpen die middels een modern vormgegeven “poort” zijn verbonden. De materialisering, de maatvoering en poort zijn een knipoog naar de architectuur van de school. De woningen vormen een belangrijk onderdeel van het groene hof en houden in massa rekening met naastliggende bebouwing. De architectuur van deze woningen is ingetogen modern, maar met veel ambachtelijke details. Een tijdloos ontwerp dat in het ensemble van meerwaarde zal zijn. Herontwikkel ing tot Vi ctor iahof Archi tect : Mi chael A.H.A. Bol – Buro Kade ‘ s-Her togenbosch 12

13

“Door een eigent i jdse bouw en monumentale elementen, komt een pracht ige woons t i j l tot s tand . ” 14

15

Vi ctor ia Hoofdzi jde 16

17

Deze hoekwoning heeft een mooi vergezicht over de fraaie binnentuin. Souterrain 75,3m2 2 slaapkamers, werkkamer, technische-/ wasruimte en een badkamer. Begane grond 76,7m2 Woonkamer en open keuken gesitueerd tussen de oude schoolgang en de woonkamer. Verdieping 44,3m2 3 slaapkamers en een tweede badkamer. Totaal 196m2 Tuin Voorzijde oost, achterzijde west. Hoofdzi jde Bouwnummer 1 1 Souterrain 18

Begane grond Verdieping 19

Een royale tussenwoning met mooi vergezicht over de fraaie binnentuin. Souterrain 75,3m2 2 slaapkamers, werkkamer, technische-/ wasruimte en een badkamer. Begane grond 76,7m2 Woonkamer en open keuken gesitueerd tussen de oude schoolgang en de woonkamer. Verdieping 44,3m2 3 slaapkamers en een tweede badkamer. Totaal 196m2 Tuin Voorzijde oost, achterzijde west. Hoofdzi jde Bouwnummer 2 Souterrain 2 20

Begane grond Verdieping 21

Een royale tussenwoning met mooi vergezicht over de fraaie binnentuin. Deze woning heeft zowel in het souterrain een vergrootte slaapkamer als op de begane grond een extra eetkamer. De achtertuin is iets kleiner. Souterrain 89,3m2 2 slaapkamers, werkkamer, technische-/ wasruimte en een badkamer. Begane grond 91,4m2 Woonkamer en open keuken gesitueerd tussen de oude schoolgang en de woonkamer. Verdieping 47,9m2 3 slaapkamers en een tweede badkamer. Totaal 229m2 Tuin De tuin vanuit het souterrain is gelegen op het westen. De tuin aan voorzijde op het oosten. Hoofdzi jde Bouwnummer 3 3 Souterrain 22

Begane grond Verdieping 23

Gymzaal 24

25

In de ‘oude gymzaal’ wordt een spectaculaire woning gerealiseerd qua vorm en grootte. De hoge ramen en entresol geven dit huis een bijzonder karakter. Een fraaie entree met een dubbele deur naar de hal, werkkamer en een separaat toegankelijk kantoor. In het souterrain bevinden zich twee afzonderlijke slaapkamers, een technische-/wasruimte en een badkamer. De entresol is te bereiken vanuit de woonkamer. De tuin loopt haaks om het gebouw en geeft de bewoner verschillende plekjes om in de zon en schaduw te zitten. Er zijn meerdere toegangen naar de tuin vanuit de verschillende ruimten. Souterrain 85,4m2 Begane grond 185m2 Verdieping 37m2 Totaal 307m2 Tuin achterzijde west en noord Gymzaal Bouwnummer 4 Souterrain 4 26

Begane grond Ent resol 27

Vi ctor ia Wes tzi jde 28

29

Een ruime hoekwoning geschakeld met de ‘gymzaal’. Souterrain 91,2m2 1 slaapkamer met inloopkast, werkkamer, technische-/wasruimte, aparte bergruimte en een badkamer. Begane grond 90,9m2 Woonkamer en open keuken gesitueerd tussen de oude schoolgang en de woonkamer. Verdieping 39,9m2 3 slaapkamers en een tweede badkamer. Totaal 222m2 Tuin De achtertuin is gelegen op het noorden (met middagzon) en aan de voorzijde bevindt zich de tuin op het zuiden. Wes tzi jde Bouwnummer 5 Souterrain 5 30

Begane grond Verdieping 31

Royale tussenwoning met een extra groot woonoppervlak. Souterrain 147m2 4 royale vertrekken waarvan 2 slaapkamers uitkomen op de achtertuin. Hier bevinden zich tevens de badkamer en technische-/wasruimte, daarnaast een aparte bergruimte. Begane grond 147m2 Woonkamer en open keuken gesitueerd tussen de oude schoolgang en de woonkamer. Daarnaast is een grote werkruimte bij het geheel betrokken met eigen toilet en kitchenette. Verdieping 64,7m2 Ruime overloop waaraan 3 slaapkamers en een tweede badkamer. Totaal 359m2 Tuin Achtertuin is gelegen op het noorden (met middagzon) en aan de voorzijde bevindt zich de voortuin op het zuiden. Wes tzi jde Bouwnummer 6 6 Souterrain 32

Begane grond Verdieping 33

Royale tussenwoning met prachtige voormalige entree van het schoolgebouw. De authentieke elementen en details zijn bewaard gebleven en geven deze woning een uniek karakter. Souterrain 126m2 4 royale vertrekken waarvan 1 slaapkamer met eigen badkamer en inloopkast en een technische-/wasruimte. Begane grond 125m2 Woonkamer en open keuken gesitueerd tussen de oude schoolgang en de woonkamer. Daarnaast is er een grote werkruimte (separaat toegankelijk) bij het geheel betrokken, hoogmonumentaal, authentiek en fraaie details. Verdieping 58,4m2 4 slaapkamers en een tweede badkamer. Totaal 309m2 Tuin Achtertuin is gelegen op het noorden (met middagzon) en aan de voorzijde bevindt zich de tuin op het zuiden. Wes tzi jde Bouwnummer 7 7 Souterrain 34

Begane grond Verdieping 35

Een ruime tussenwoning met fraaie details van de Kropholler architectuur. Souterrain 73,6m2 1 slaapkamer annex inloopkast en eigen badkamer. Werkkamer, aparte berging en technische-/wasruimte. Begane grond 74,8m2 Woonkamer en open keuken gesitueerd tussen de oude schoolgang en de woonkamer. Verdieping 35,4m2 3 slaapkamers en een tweede badkamer. Totaal 184m2 Tuin Achtertuin van het souterrain is gelegen op het noorden (met middagzon) en aan de voorzijde bevindt zich de tuin op het zuiden. Wes tzi jde Bouwnummer 8 8 Souterrain 36

Begane grond Verdieping 37

Een ruime tussenwoning met fraaie details van de Kropholler architectuur. Souterrain 73,6m2 1 slaapkamer annex inloopkast en eigen badkamer. Werkkamer, aparte berging en technische-/wasruimte. Begane grond 74,8m2 Woonkamer en open keuken gesitueerd tussen de oude schoolgang en de woonkamer. Verdieping 35,4m2 3 slaapkamers en een tweede badkamer. Totaal 184m2 Tuin Achtertuin van het souterrain is gelegen op het noorden (met middagzon) en aan de voorzijde bevindt zich de tuin op het zuiden. Wes tzi jde Bouwnummer 9 9 Souterrain 38

Begane grond Verdieping 39

Royale hoekwoning met een extra grote oppervlakte. Souterrain 134m2 Een bijzondere ruimte met verschillende vertrekken en mogelijkheden, waaronder slaapkamer annex inloopkast en eigen badkamer. Technische-/ wasruimte. Begane grond 153m2 Woonkamer en extra grote open keuken gesitueerd tussen de oude schoolgang, de woonkamer en groot kantoor met separate toegang. Verdieping 69,2m2 4 slaapkamers en een tweede badkamer. Totaal 356m2 Tuin De achtertuin is gelegen op het noorden (met middagzon) aan een de voorzijde bevindt zich de voortuin op het zuiden. Wes tzi jde Bouwnummer 10 10 Souterrain 40

Begane grond Verdieping 41

De keuken In iedere woning wordt een luxe open keuken op maat gerealiseerd die de scheiding vormt tussen de voormalige schoolgang en het oorspronkelijke klaslokaal; nu de woonkamer. Uitgevoerd in een mooie porselein witte kleur met een lichtgrijs strak composiet blad om het contrast met alle fraaie monumentale elementen in de ruimte te benadrukken. De keukens zijn voorzien van alle gemakken door de hoogwaardige inbouwapparatuur van Siemens, de Bora PURA kookplaat met afzuiging en de dubbele spoelbak. Door de monumentale setting is er beperkt de ruimte voor aanpassingen. 42

Baden in comfor t Een badkamer die rust en een warmte uitstraalt, met mooie materialen, een luxe afwerking en een praktisch oog voor functionaliteit. Voor het gemak zijn we zo vrij geweest om de badkamers alvast op een slimme manier voor je in te richten, met kwalitatief, ingetogen en tijdloos sanitair. Klaar bij oplevering en inbegrepen in de prijs. Elke woning heeft twee badkamers. De badkamer in het souterrain is bij alle woningen voorzien van een (inloop)douche, een bad en een dubbele wastafel. Daarnaast heeft iedere woning een fijne separate toiletruimte in het souterrain en op de begane grond. De tweede badkamer is ingericht met een (inloop)douche, een dubbele wastafel en een toilet. Natuurlijk is er ook ruimte voor personalisatie van je sanitair en aanvullende wensen. Mocht je aanvullende wensen hebben, dan gaan we daarover graag in gesprek. 43

Indeling Deze technische omschrijving is een beschrijving van de bouw en de te verwerken materialen. Aan de in deze brochure getoonde impressies kunnen geen rechten worden ontleend. De op tekening aangegeven maatvoeringen zijn circa maten en zijn niet geschikt voor opdrachten. Alle maatvoering dient in het werk te worden gecontroleerd. Deze technische omschrijving geeft een algemeen beeld van de woningen. Per woning kan er gezien de indeling of opbouw een omschrijving wel of niet van toepassing zijn. De invulling van de ruimtes is indicatief aangegeven op de verkooptekeningen. Optioneel zijn er afwijkingen mogelijk per woning qua indeling, materialisering en afwerking. Pas na het verkrijgen van een definitieve koopoptie is dit met de aannemer bespreekbaar. Peil van de woning Voor alle woningen geldt dat het peil van waaruit alle hoogtematen worden gemeten overeenkomstig is het gemiddelde van de bovenkant van de begane grondvloeren van keuken en woonkamer. Grondwerk De tuinen worden geëgaliseerd met bestaand zand. Een hardhouten keerwand vangt het hoogteverschil op met de tuin van de achterburen. De voortuin van iedere woning wordt rondom voorzien van een beukenhaag en ingezaaid met graszaad. Rioleringswerken Aanleg- en aansluitkosten zijn in de koop- aanneemsom inbegrepen. Vuilwaterriolering De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in een hittebestendig materiaal en worden met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Schoonwaterriolering Het schoonwater van de daken wordt via een molgoot afgevoerd naar het openbaar gebied voor infiltratie. Bestrating De bestrating naar de entree van de woning bestaat uit een gebakken steen en sluit aan op de hardstenen entreetrap. Het gehele binnenterrein alsmede de toegang tot het binnenterrein is openbaar gebied en wordt conform de richtlijnen van de gemeente Vught ingericht. Terreininrichting Op de achterste perceelgrens met de woningen aan de Wilhelminalaan wordt een geluiddempende schutting geplaatst. Aan de zijde van de Molenvenseweg wordt een houten schutting geplaatst. Tussen de perceelsgrenzen van de woningen onderling wordt een gaashekwerk met hedera beplanting aangebracht. Wanden Voor de diverse onderdelen worden de navolgende materialen toegepast. Kelder: binnenwanden tussen de diverse ruimten worden uitgevoerd als een geïsoleerde lichte scheidingswand. Begane grond: binnenwanden tussen de diverse ruimten worden uitgevoerd als een geïsoleerde lichte scheidingswand. Verdieping: binnenwanden tussen de diverse ruimten worden uitgevoerd als een geïsoleerde lichte scheidingswand. Deze worden voorzien van extra multiplex plaatmateriaal ten behoeve van bevestigingsmogelijkheden. Alle nieuwe binnenwanden worden voorzien van hoge houten plinten. Op betegelde wanden in monumentale ruimten, toiletten en badkamers worden geen hoge plinten aangebracht. De bestaande gemetselde wanden ter plaatse van de voor- en achtergevel zijn monumentaal en worden aan de binnenzijde glad afgewerkt. Het gevelmetselwerk zal worden schoongemaakt en voegwerk waar nodig hersteld. Het is mogelijk dat aanpassingen in het gevelmetselwerk na afwerking zichtbaar blijven. Bestaande gevels zullen waar mogelijk voorzien worden van extra (spouw)isolatie. Vloeren De keldervloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming. De bestaande begane grondvloer bestaat deels uit een houten vloer en deels uit een betonvloer. Een deel van deze vloer is monumentaal. De verdiepingsvloeren zijn bestaande houten vloeren of beton vloeren. In de begane grondvloer worden er conform tekening sparingen gemaakt met daarin beloopbaar glas ten behoeve van daglicht en doorzicht naar de onderliggende ruimten. Daken De bestaande hellende daken van de woningen worden aan de binnenzijde voorzien van een isolatiepakket. Iedere woning krijgt in het hellende dak diverse nieuwe wit gelakte tuimel- dakramen en/ of een dakkapel voorzien van HR++ glas. In de platte daken worden de bestaande lichtkoepels vervangen door onderhoudsvrije nieuwe HR++ vlakke lichtkoepels. Ventilatievoorzieningen en gasafvoer- / rookkanalen De woningen worden uitgerust met een energiezuinige WTW installatie voorzien van een CO2 sensor en een aparte bediening. Het systeem wordt voorzien van natuurlijke luchtaanzuiging via een zelfregelend ventilatierooster in de gevel. Kozijnen en deuren De nieuwe buitenkozijnen worden uitgevoerd in “steellook” aluminium met de daarin opgenomen deuren en draai-kiep ramen zoals op tekening staat aangegeven. De nieuwe binnendeurkozijnen worden uitgevoerd met dichte stompe deuren of in de uitstraling van zwart gemoffelde stalen binnendeuren met roedeglas een en ander conform tekening. Het hang- en sluitwerk van de nieuwe binnendeuren wordt uitgevoerd in een donker metaal. Het monumentale hang- en sluitwerk van de bestaande stalen gevelkozijnen en binnendeuren wordt indien nodig gerestaureerd of vervangen. Optioneel is een afwijkend design hang- en sluitwerk op de binnendeuren mogelijk. Trappen De nieuwe trappen worden uitgevoerd als een dichte trap naar de kelder en naar de eerste verdieping. Deze worden voorzien van de benodigde leuningen en balustrade. Al het in het zicht blijvend houtwerk zal dekkend worden geschilderd. Indien de woning is voorzien van een entresol zal deze worden voorzien van een gecoat stalen spijlenhekwerk. Goten en hemelwaterafvoeren Ten behoeve van de afwatering van de bestaande hemelwaterafvoeren worden er aan de voorzijde van de woning molgoten aangebracht welke uitmonden in het openbaar gebied. Plafondafwerking Kelder: glad afgewerkte plafonds voorzien van diverse lichtpunten. Begane grond: glad afgewerkte plafonds voorzien van diverse lichtpunten. Verdieping: glad afgewerkte plafonds voorzien van diverse lichtpunten. Wandafwerking Alle niet betegelde wanden in de woning worden tex klaar opgeleverd behoudens de wanden van het monumentale bestaande schoonmetselwerk. Wandtegels De toe te passen wandtegels in de nieuwe badkamers en in de bestaande en nieuwe toiletten hebben een maximale afmeting van 200 x 250 mm. Er is keuze uit diverse standaard wandtegels. Optioneel zijn andere wandtegels of is een andere wandafwerking mogelijk. Stelpost aankoop wandtegels: €25,= /m2 exclusief BTW. Vloertegels In de nieuwe badkamers en in de bestaande en nieuwe toiletten worden keramische vloertegels aangebracht in de maximale afmeting van 600 x 600 mm. Er is keuze uit diverse standaard vloertegels. Optioneel zijn andere vloertegels of is een andere vloerafwerking mogelijk. Stelpost aankoop vloertegels: €35,=/m2 exclusief BTW. Techni sche omschr i jving Vi ctor iahof 44

Bestaande vloertegels in de keuken zijn monumentaal. De monumentale vloeren in de gangen en bestaande toiletten en bergingen op de begane grond worden hersteld. Vloerafwerking Kelder: deze wordt uitgevoerd met een cementdekvloer met vloerverwarming. Wij adviseren u om u deskundig te laten informeren en adviseren bij uw keuze van de vloerafwerking en de invloed hiervan op de vloerverwarming. Begane grond: de bestaande houten vloer wordt afgewerkt met multiplex vloerplaten en waar de vloer in beton is uitgevoerd wordt deze vloer egaal vlak opgeleverd. Verdieping: De bestaande houten vloer wordt afgewerkt met multiplex vloerplaten en waar sprake is van een betonnen vloer wordt deze afgewerkt met een cementdekvloer. Overige voorzieningen Ter plaatste van de nieuwe toiletten en badkamers worden hardstenen binnendeurdorpels aangebracht. De traptreden en stootborden van de entreetrap bij de voordeur zijn van hardsteen. Keuken In de koop- aannemingsovereenkomst van de woningen is een complete luxe maatwerk keuken opgenomen die onder andere standaard is voorzien van: - Koel- vries combinatie (Siemens) - Vaatwasser (Siemens) - Combi oven (Siemens) - Kookplaat Bora PURA recirculatie - Dubbele spoelbak (Caressi) - Silestone composite gepolijst keukenblad - Keukenmengkraan RVS (Caressi) - Frontuitvoering in kleur porselein wit met binnenlade, bestekinleg, soft close en grepen. Uitvoering van de maatwerk keuken kan per woning verschillen en is conform tekening. Er is een keuze uit diverse standaard frontkleuren en composite bladen. Optioneel zijn aanpassingen aan de keuken mogelijk. Beglazing De monumentale stalen gevelkozijnen worden voorzien van monumentenglas Classic. Alle overige bestaande gevelkozijnen worden voorzien van geïsoleerd renovatieglas. Alle nieuwe gevelkozijnen krijgen HR++ isolatieglas. De monumentale glas-inlood ramen in de achtergevels worden indien nodig gerestaureerd en voorzien van voorzetramen. In gevelkozijnen waar bestaand ondoorzichtig glas zit zal dit worden vervangen door ondoorzichtig geïsoleerd renovatieglas. Schilderwerk Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Al het in het zicht blijvend hout en de stalen delen in de woning worden dekkend geschilderd. Alle nieuwe binnen kozijnen en deuren worden in een donkere kleur geschilderd. Alle bestaande monumentale ramen en kozijnen worden opnieuw dekkend geschilderd. Waterinstallatie De koud waterleidingen worden vanaf de watermeter in de meterkast aangelegd naar de diverse tappunten in de woningen. Het warm tapwater wordt verzorgd door middel van een hoog rendement cv ketel en wordt aangelegd naar de diverse warmwatertappunten. Gasleiding Er wordt een gasleiding gelegd naar de cv ketel. Verwarmingsinstallatie De installatie zal voorzien worden van een hoog rendement Remeha CW5 ketel. De verwarming van de kelder zal worden uitgevoerd als een laag temperatuur vloerverwarmingssysteem volgens de geldende voorschriften. De ruimtetemperatuur per verblijfsruimte wordt nageregeld door middel van een ruimtethermostaat. De centrale verwarmingsinstallatie voor de begane grond en verdieping zal door middel van vlakke paneelradiatoren worden uitgevoerd met thermostaatknoppen voor de ruimteregeling. Sanitair Het navolgende sanitair wordt geleverd en gemonteerd. Kelder: - Vrijhangend wandcloset met inbouwreservoir en fonteincombinatie - Duravit dubbele wastafelcombinatie met Grohe mengkranen en spiegel - Douchecombinatie bestaande uit RVS douchedrain en Grohe douchecombinatie - Glazen douchewand ter plaatse van inloopdouche volgens tekening - Villeroy & Boch ligbadcombinatie bestaande uit ligbad 180 cm en Grohe thermostatische badmengkaan - Designradiator Begane grond: - Vrijhangende wandclosets met softclose met fonteincombinatie volgens tekening Verdieping: - Duravit dubbele wastafelcombinatie met Grohe mengkranen en spiegel - Douchecombinatie bestaande uit RVS douchedrain en Grohe douchecombinatie - Designradiator Optioneel zijn aanpassingen in badkamerindeling en sanitairkeuze mogelijk. Elektrische installatie De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast. De gehele installatie wordt aangelegd volgens de voorschriften van NEN 1010 waarin opgenomen alle benodigde wandcontactdozen, schakelaars, rookmelders, belinstallatie en lichtpunten. De aansluiting voor telefoon, cai en internet worden afgemonteerd in de meterkast. Er worden diverse loze leidingen standaard opgenomen voor een eventuele verdere uitbreiding van de installatie, voorzien van een controledraad. De nieuwe wandcontactdozen, schakelaars en dergelijke zijn van het type inbouw, fabricaat Busch Jaeger SI Balance RAL 9010. Buitenverlichting ter plaatse van de voordeur: een armatuur met schemerschakelaar. Optioneel zijn aanpassingen in de elektrische installatie, schakelmaterialen en verlichting mogelijk. Inventaris In de garderobe worden monumentale kapstokhaken uit de oude school aangebracht. Er is een afsluitbare brievenbus op de gevel aan de voorzijde van de woning. Algemeen Grenzend aan het binnenterrein wordt de gezamenlijke containerberging gesitueerd in een bestaand gedeelte van het monument. Aangrenzend wordt een nieuwbouw gerealiseerd ten behoeve van de gezamenlijke fietsenberging, deze wordt voorzien van een fiets parkeersysteem. 45

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: De in dit document getoonde visuals, tekeningen en plattegronden zijn een artistieke weergave van het project en haar omgeving. De bij de plattegronden en in de brochure genoemde maten en hoeveelheden zijn “circa maten”, gebaseerd op de gebruiksoppervlakte van de ruimten en kunnen in werkelijkheid afwijken. Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de beschikbare gegevens van de architect en de adviseurs van dit plan. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de brochure. Deze brochure is uitdrukkelijk geen contractstuk. Colofon Di sc laimer 46

47

www.imvest.nl Verkoopinformatie www.atenzijlstra.nl T. 073 - 656 48 17 www.bouwgarant.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=