Jaaroverzicht 2023

Inleiding Voor u ligt alweer het derde Jaaroverzicht sinds de oprichting van Van Gogh NP in 2021. Het jaar waarin we onze focus vol zijn gaan zetten op de uitvoering om zoveel mogelijk tastbare resultaten te krijgen, die laten zien dat de samenwerking in Van Gogh NP al volop loopt! De partners hebben vijf focusprogramma’s vastgesteld, die dankzij Van Gogh NP zijn gestart en die al tot concrete resultaten hebben geleid of waar die resultaten binnen afzienbare tijd zijn te verwachten. Programma’s waarin Van Gogh NP als proefgebied nieuwe mogelijkheden ontwikkelt, waar straks ook heel Brabant van meeprofiteert. Al deze programma’s dragen bij aan het ‘behagen’ van Brabant, zodat het gebied steeds groener, aantrekkelijker, gezonder en vitaler wordt. Samen wordt geëxperimenteerd om te komen tot nieuwe perspectieven, waarin ondernemerschap hand in hand gaat met het versterken van het landschap en de biodiversiteit. In dit jaarverslag brengen we dit graag voor u over het voetlicht. Met gepaste trots, omdat we ook goed weten dat we nog slechts aan het begin staan van een meerjarige ontwikkeling, die alleen slaagt als partners gaan voor langjarige samenwerking met een lange adem. Dit kwam ook goed naar voren uit de Evaluatie die we in het voorjaar hebben laten uitvoeren. Daaruit bleek dat we met het Masterplan Van Gogh NP nog steeds een dijk van een strategie hebben, en dat we met de samenwerking van een zo groot en divers aantal partners goud in handen hebben: het Brabants model. Maar dat we ook moeten zorgen voor het (beter) zichtbaar maken van concrete, tastbare resultaten die de meerwaarde voor partners in beeld brengen. Op weg naar een actieve steeds krachtigere beweging, van bestuurders en beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners. Daarnaast bleek uit de Evaluatie ook dat de partners de toekenning van de status Nationaal Park (nieuwe stijl) als noodzakelijk middel zien om het Van Gogh NP als vliegwiel voor het realiseren van de ambitie langjarig te kunnen doorzetten. Helaas duurt de besluitvorming door LNV over de status veel langer dan we hadden verwacht. Ondanks deze tegenvaller zijn we nog steeds met positieve verwachting in constructief gesprek met het Ministerie van LNV en verwachten we medio 2024 echt duidelijkheid. Ook hier is dus een lange adem geboden! Zelfbewust en met de haven in zicht concentreren we ons daarom vooral op de activiteiten die in 2023 zijn uitgevoerd voor de realisatie van het Masterplan, en waarvan u een indruk krijgt in dit jaaroverzicht. Vanuit de kracht van de samenwerking, waarmee onze gezamenlijke ambitie kan worden gerealiseerd door projecten geïnitieerd door Van Gogh NP en projecten opgestart door partners die evenzeer bijdragen aan de doelstellingen van het Masterplan. Wat ons betreft blijvend een mooi uitgangspunt voor een langdurig vervolg. Wij wensen u veel leesplezier. Frank van den Eijnden en Anneke Boezeman 7 Besluitvorming aanvraag status Nationaal Park Evenals in voorgaande jaren zijn er ook in 2023 meerdere bestuurlijke overleggen geweest tussen een delegatie van Van Gogh NP en het Ministerie van LNV. Daarin is gesproken over de status NP passend bij de brede aanpak van Van Gogh NP. Op verzoek van het Ministerie van LNV hebben we ook in 2023 input gegeven voor de totstandkoming van het nieuwe Beleidsprogramma Nationale Parken. Dit Beleidsprogramma is na behandeling door de Tweede Kamer in september vastgesteld door Minister van de Wal. Bekijk hier masterplan Het Ministerie heeft ook €5,5 miljoen extra budget vrijgemaakt voor de Nationale Parken, waarover in de begrotingsbehandeling door de Tweede Kamer en Eerste Kamer in 2024 wordt besloten. Het Beleidsprogramma wordt vertaald in Beleidsregels, die naar verwachting voorjaar 2024 worden gepubliceerd. Als de Beleidsregels passend zijn voor de ambitie en ontwikkelings- gerichte aanpak van Van Gogh NP kan de geactualiseerde aanvraag in 2024 worden ingediend.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=