Jaarverslag 2023

9 8 Jaarverslag 2023 Van Gogh Sites Foundation Jaarverslag 2023 Van Gogh Sites Foundation 2 Vier strategische stappen voor Van Goghlocaties in Brabant In de afgelopen jaren zijn vier strategische stappen gezet om de benodigde schaalsprong voor de Van Goghorganisaties mogelijk te maken: bepalen, beschermen, betalen en bezoeken. Bepalen In 2016 werd er voor het eerst onderzoek gedaan naar de sporen van Vincent Van Gogh in de provincie. De resultaten zijn beschreven in het wetenschappelijke rapport Handboek Van Gogh Monumenten in Brabant dat de basis vormt voor de ontwikkeling en het overdragen van het levensverhaal van Vincent van Gogh in deze provincie. In 2022 is door Helewise Berger (Conservator 19e eeuwse kunst, Het Noordbrabants Museum) en Ron Dirven (Conservator Van Gogh Brabant) een nieuw onderzoek gestart naar de Brabantse Van Gogh Monumenten. Het resultaat, de Van Gogh in Brabant Atlas met maar liefst 7 nieuwe Van Gogh Monumenten is op 30 maart 2023 gepresenteerd. Beschermen In 2017 hebben de gemeenten met Van Gogh Monumenten, de erfgoedinstellingen en de Provincie Noord-Brabant een convenant getekend om de implementatie van lokale erfgoedgedragscodes mogelijk te maken. In 2019 zijn de eerste lokale erfgoedgedragscodes getekend. Bij de afronding van het nieuwe onderzoek in 2023 is met de gemeente Zundert en de eigenaren van de Van Gogh Monumenten in deze gemeente de erfgoedgedragscode getekend. Betalen Het verwerven van Van Gogh Monumenten is een essentiële vervolgstap om het behoud en de duurzame exploitatie ervan te kunnen faciliteren. Met de oprichting van de Van Gogh Sites NV in 2018 en de ontwikkeling van de bijbehorende businesscase, is er een solide financiële basis gelegd voor het eerste investeringstraject ten behoeve van het Van Gogh Village Museum in Nuenen. Meer informatie over de stand van zaken en de ontwikkelingen in Zundert en Etten-Leur is te lezen bij het verslag van de Van Gogh Sites NV. Bezoeken De beoogde stijging in bezoekersaantallen van de Van Goghlocaties is nodig om de lokale businesscase rond te krijgen en de regionale economische impact te vergroten. Een collectieve marketingaanpak en het stimuleren van online positionering en ticketverkoop moeten bij gaan dragen aan de beoogde toename van het aantal bezoekers. De verschillende lockdowns hebben een stagnatie veroorzaakt. Met de heropening van Nuenen in 2023 zijn we weer gaan inzetten op de beoogde groei. In het vierde kwartaal 2023 zijn wij gestart met het geven van een impuls in de online verkoop van tickets voor de musea in Zundert, Etten-Leur en Nuenen. Bovenstaande strategische stappen zetten we zodat de nalatenschap van Vincent van Gogh substantieel kan bijdragen aan de economische en maatschappelijke versterking van Brabant en zijn verhaal en het erfgoed kunnen worden doorgegeven aan toekomstige generaties. Vincent van Gogh, Spittende boerin, 1885. Collectie Het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=