Van Gogh Nationaal Park

Naar een nieuw Nationaal Park van Wereldklasse Het Van Gogh Nationaal Park is een nieuw Nationaal Park van Wereldklasse. Internationaal onderscheidt het zich doordat het kleinschalige bekenlandschap met zijn schitterende natuurgebieden samenvalt met de metropolitane kenniseconomie van Brainport en BrabantStad en de tastbare erfenis van Van Gogh. Die combinatie van stad, natuur en cultuur is uniek. Het gebied herbergt meer dan 7.700 ha aaneengesloten rijke en gevarieerde Europees beschermde natuur, de Natura-2000 gebieden. Ook zijn er slingerende beekdalen, karakteristieke agrarische cultuurlandschappen en talloze dorpen en steden in het groen te vinden in een typerend mozaïeklandschap, waarin de harde natuurkernen afwisselen met cultuurlandschappen dichtbij de dorpen en steden. Het Van Gogh Nationaal Park vertelt daarmee een krachtig en internationaal onderscheidend verhaal: de combinatie van waardevolle natuur, topcultuur én topeconomie in een van de slimste regio’s ter wereld. Het is de tweede economie van Nederland met meer dan 1,5 miljoen inwoners. Een topeconomie in een toplandschap. Kansen voor Brabant: Samen werken aan het landschap van de toekomst Steeds meer studies laten zien dat de internationale toppositie van onze regio mede te danken is aan een uitmuntend vestigingsklimaat op het gebied van natuur, cultuur én landschap. Een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat, met een prachtig landschap en cultuur om de hoek, is een absolute vestigingsvoorwaarde voor een succesvolle kenniseconomie. Het Van Gogh Nationaal Park levert een belangrijke kwaliteitsimpuls voor een gezonde en mooie woon- en werkomgeving voor bewoners en (internationale) kenniswerkers. Het zet Noord-Brabant toeristisch sterker op de kaart, geeft perspectief voor agrariërs, landgoedeigenaren en andere ondernemers en versterkt onze internationale positie als economische topregio. Door vanuit een gezamenlijke visie te werken aan deze opgaven – met Van Gogh als gids en inspiratiebron – kunnen we het landschap van de toekomst versterken. Een Nationaal Park is een sterk merk. Het staat bij bezoekers van over de hele wereld bekend als een Voor u ligt het Masterplan voor het Van Gogh Nationaal Park. Het is het resultaat van de inzet van ruim veertig Brabantse partners, die het initiatief hebben genomen om samen te investeren in de ontwikkeling van de natuur en het landschap in het economische hart van Brabant. Het Masterplan heeft twee doelen. In de eerste plaats is het een wenkend perspectief en een uitnodiging aan onze partners om samen te werken aan het landschap van de toekomst: het Van Gogh Nationaal Park. In de tweede plaats vormt het Masterplan de onderbouwing voor onze aanvraag aan de Minister van LNV voor de status ‘Nationaal Park’. gebied waar je schitterende natuur, bijzondere cultuurlandschappen en prachtige verhalen kunt vinden. Het erfgoed, de landschappen en het gedachtengoed van Van Gogh – zoals die in het Van Gogh Nationaal Park te vinden zijn – versterken dat alleen maar, en helpen het vliegwiel op gang. Vincent van Gogh: gids en inspiratiebron Vincent van Gogh is internationaal verreweg de bekendste Brabander. Brabant is met recht zijn thuisland. Hij is er geboren en heeft er de helft van zijn leven gewoond. Hij produceerde er een kwart van zijn totale oeuvre en maakte er zijn eerste meesterwerk, de Aardappeleters. Als Nationaal Park hebben wij de naam van Vincent van Gogh omarmd. Niet alleen omdat er in het Park bijna 40 erfgoedlocaties te vinden zijn die aan Van Goghs Brabantse verleden herinneren, of omdat er in Nuenen, Zundert en Etten-Leur Heritage Centres zijn waar zijn verhaal kan worden ervaren of omdat de landschappen die hij schilderde op veel plekken nog volop te beleven zijn. We koesteren Van Goghs naam vooral omdat hij ons de schoonheid en de waarde van het Brabantse landschap en de natuur heeft laten zien, én de kracht van de mensen die het landschap hebben gemaakt en erin werkten. Voor het Van Gogh Nationaal Park is Vincent Van Gogh een gids en inspiratiebron. We koesteren zijn landschappen, versterken zijn erfgoed en laten ons leiden door zijn liefde voor natuur, landschap en mens. Zijn creativiteit, vernieuwingsdrang, verbeeldingskracht, eigenzinnigheid en durf zijn voor ons de inspiratiebron om te werken aan het landschap van de toekomst. Urgentie en kansen Hoewel de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het Van Gogh Nationaal Park veel kansen bieden, staan landschap en natuur ook onder druk. Noord-Brabant staat voor grote ruimtelijke opgaven: duurzame energieproductie, woningbouw, mobiliteit en logistiek, klimaatadaptatie, herstel van de biodiversiteit, circulaire economie en de transitie van de land- en tuinbouw. De urgentie is hoog. Onze ambities zijn groot. Met het Van Gogh Nationaal Park willen we die ambities waarmaken. Essentieel daarvoor is dat we bij alle grote opgaven waar we de komende decennia voor staan, steeds investeren in de kwaliteit van natuur, landschap, biodiversiteit en cultuur, waarbij de verbinding tussen steden, dorpen en het landelijk gebied ons uitgangspunt is. Investeren in het landschap van de toekomst: een Kompas en vier samenhangende ontwikkellijnen In het Van Gogh Nationaal Park investeren we in het landschap van de toekomst. Dat doen we met een gezamenlijk Kompas en via vier samenhangende ontwikkellijnen. Het Kompas geeft partners richting om in overeenstemming met de gedeelde waarden en ambities uit het Masterplan en met de inspiratie van Van Gogh te handelen. Dat doen we niet op een historiserende manier, maar toekomstgericht, met innovatieve oplossingen en met de inzet van hedendaagse kunstenaars, ontwerpers, designers en landschapsarchitecten. We ontwikkelen met respect voor elkaars belangen, zonder het gemeenschappelijke uit het oog te verliezen. Zo zorgen we voor toegevoegde waarde en extra kwaliteit voor natuur, landschap en biodiversiteit, in een regio waar ook een boterham verdiend kan worden. Via vier ontwikkellijnen, waarop we ons actief en met prioriteit focussen, willen we met een geïntegreerde aanpak de kernkwaliteiten van het Van Gogh Nationaal Park versterken: 1. Natuur, landschap en erfgoed als kans. In het Van Gogh Nationaal Park blijft de versterking van natuur, landschap en erfgoed topprioriteit. Dat doen we door te investeren in (de versnelde realisering van) robuuste, verbonden en veerkrachtige natuurgebieden, aantrekkelijke agrarische cultuurlandschappen en klimaatrobuuste beekdalen. Zo versterken we de zichtbaarheid en leesbaarheid van het Brabantse bekenlandschap, de basis van het Van Gogh Nationaal Park. 2. Perspectief voor boeren en duurzame (voedsel)productie. In het Van Gogh Nationaal Park werken we aan een vitale, toekomstbestendige land- en tuinbouwsector die bijdraagt aan een fraai landschap, duurzame producten en een gezonde voeding. En een sterkere verbinding tussen producenten en consumenten (stad-land). Onderdeel daarvan is het traject Brabants Bodem. > 7 8 SAMENVATTING

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=