Van Gogh Nationaal Park

Uniek voor het Van Gogh Nationaal Park is de nauwe verbondenheid tussen stad en land. In de dichtbevolkte metropoolregio van het Van Gogh Nationaal Park, met bijna 1,5 miljoen inwoners, is de natuur nooit ver weg. Steden en dorpen zijn onderdeel van het Nationaal Park. Zelfs in de centra van de grote steden is het groene landschap dichtbij, vaak dankzij de beken die door de stad stromen. Het Van Gogh Nationaal Park beslaat een dicht bevolkt gebied, dat door zijn topografie van verspreide steden, middelgrote plaatsen en vele dorpen getypeerd wordt als ‘de Brabantse sterrenhemel’ of ‘het mozaïek van Brabant’. Internationaal wordt het beschouw als een van de meest polycentrische metropolitane regio’s van Europa. De natuurlijke omstandigheden, historische gebeurtenissen, naoorlogse ruimtelijke visies - zoals het Welvaartsplan van De Quay uit de jaren ’50 van de vorige eeuw - talloze initiatieven door inwoners en ondernemers en de factor ‘toeval’ hebben het gebied gemaakt tot wat het nu is: een ‘stadteland’ waar het stads- of dorpshart nooit ver weg is, en het landschap altijd dichtbij. Het karakter van de steden en dorpen verschilt onderling sterk, afhankelijke van de specifieke ontwikkelingsgeschiedenis. ‘s-Hertogenbosch en Breda zijn oude vestingsteden, ontstaan op de plek waar de twee belangrijkste beeksystemen van NoordBrabant en het rivierengebied samenkomen. Eindhoven, Tilburg en Helmond bestonden tot het begin van de twintigste eeuw uit relatief kleine stadjes met omliggende dorpen, die in de twintigste eeuw aan elkaar groeiden tot grote industrieel georiënteerde centra. Ook in Eindhoven en Helmond speelden de beken een belangrijke structurerende rol in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de vele (grotere en kleinere) dorpen in het Van Gogh Nationaal Park. 2.5 DICHTBEVOLKTE BEKENMETROPOOL Een fijnmazig netwerk van steden en dorpen verbonden met het landschap Die mozaïekstructuur maakt dat in het landschap van het Van Gogh Nationaal Park de stad nooit ver weg is, en vanuit de stad de natuur altijd binnen handbereik. Dynamiek en rust en ruimte zijn op korte afstand van elkaar te vinden en complementeren elkaar. In het Van Gogh Nationaal Park zijn daarvan unieke voorbeelden te vinden. De beekdalen dooraderen de steden en dorpen en vormen daarbij belangrijke structurerende elementen, met een grote ecologische en recreatieve waarde. Ze vertellen het verhaal van het landschap en de cultuurhistorie en vormen de identiteit van het kenmerkende Brabantse landschap. 77 78 STEDEN EN DORPEN ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET NATUUR EN LANDSCHAP

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=