Van Gogh Nationaal Park

VOORWOORD “ In Van Gogh Nationaal Park komt de passie van Vincent, de allerbekendste zoon van Brabant, letterlijk uit de verf.” Met zijn verbeeldingskracht, liefde voor natuur, landschap en mens, met zijn durf en doorzettingskracht wordt met heel veel partners, in grote gezamenlijkheid, op de zo kenmerkende Brabantse manier gewerkt aan ‘Ons Landschap van de toekomst’. Dat doen we door cultuur en natuur te bewaren, nieuwe economische dragers te stimuleren en door rekening te houden met ecologische systemen. Door ruimte te geven aan toerisme en aan de agrarische sector. En dan ook nog met internationale ambities, voor een gebied tussen en tot in Eindhoven, Tilburg, Breda, Helmond en ’s-Hertogenbosch. Het lijkt een optelsom van onvergelijkbare grootheden, maar in het ‘Van Gogh Nationaal Park’ komen ze samen en versterken ze elkaar. Dit Masterplan is de neerslag van de zoektocht naar de toekomst en de formulering van een ambitie, om dit gebied samen te ontwikkelen tot een ‘Nationaal Park nieuwe stijl’. Het toont aan dat waar ambitie, denkwerk en vooral partnerschap samen komen heel veel mogelijk is. Juist die bijzondere samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties en initiatieven, bedrijfsleven, boeren, vrijwilligers en trotse inwoners schept kansen en dynamiek. Met terechte trots wordt nu ‘deze beweging’, gebaseerd op de waarden van Vincent, gepresenteerd. De zorgvuldige analyse van de waarden die in het ‘Van Gogh Nationaal Park’ van belang zijn, én van de kansen die er liggen, maakt dat we terecht streven naar de status van Nationaal Park. In het kunstenaarschap van Vincent ligt het vermogen om te spelen met licht en vormen, in het met een nieuwe blik naar de wereld kijken. Zijn verlangen naar Brabant is terug te vinden in zijn brieven. In de woorden van Vincent zelf: “Weet gij waar ik wel eens naar verlangen kan, naar een uitstapje naar Brabant. Het oude kerkhof te Nunen zou ik zoo graag eens maken. En de wevers. Nog eens b.v. een maand lang Brabantsche studies maken….” Dat kan. Het is nog steeds mogelijk om in zijn voetsporen te treden, in het ‘Van Gogh Nationaal Park’. Prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant Op 18 oktober 2019 bekrachtigden 40 Brabantse partners hun samenwerking in het Van Gogh Nationaal Park. Coöperatie en betrokkenheid zijn belangrijke pijlers van het Van Gogh Nationaal Park. 3 4

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=