Van Gogh Nationaal Park

Vincent van Gogh was een Brabander in hart en nieren. De helft van zijn leven woonde hij er. Hij produceerde er een kwart van zijn totale oeuvre en maakte er zijn eerste meesterwerk. Als Nationaal Park hebben wij de naam van Vincent van Gogh omarmd. Als herinnering, eerbeton en belofte. Niet omdat hij toevallig een beroemde Brabander is, maar omdat hij ons de schoonheid en de waarde van het Brabantse landschap en de natuur laat zien, én de kracht van de mensen die het landschap hebben gemaakt en erin werken. Vincent van Gogh heeft voor ons als Nationaal Park op drie niveaus een wezenlijke betekenis, elk met een concreet handelingsperspectief. A Herinnering: Noord-Brabant is het thuisland van Van Gogh Lange tijd waren we de Brabantse erfenis van Van Gogh uit het oog verloren. Maar het besef dat Noord-Brabant met recht het thuisland is van Van Gogh, dringt steeds meer door. Met zijn brieven, schetsen en schilderijen, het Van Gogh-erfgoed en de Van Gogh Heritage Centers is Van Gogh een gids die ons meeneemt op een persoonlijke ontdekkingstocht door het fraaie Brabantse landschap en het boerenleven, dat hij met zoveel expressieve verbeeldingskracht heeft vastgelegd. Die fysieke erfenis van Van Gogh valt ruimtelijk samen met het metropolitane landschap van Brainport en Brabantstad. De erfenis van Van Gogh is op veel plekken in Noord-Brabant nog tastbaar aanwezig. Je kunt de plekken zien die hij schilderde, de huizen bezoeken waar hij woonde en wandelen langs de paden waar hij wandelde. Ook de landschappen die hij schilderde zijn op talloze plekken nog te beleven. De komende jaren willen we deze kostbare schat verder ontwikkelen en toegankelijk maken. B Eerbetoon: Liefde voor natuur, landschap én de mensen die er wonen en werken In zijn schetsen, schilderijen en brieffragmenten laat Vincent van Gogh zien hoe wonderschoon het Brabantse landschap en de natuur zijn, en hoe die schoonheid is verbonden met de mensen die er wonen en werken. Hij zag vooral de werkelijkheid van de boeren en de wevers. Zijn blik inspireert ons om opnieuw naar ons eigen Brabantse landschap te kijken en de schoonheid ervan te waarderen. In het Van Gogh Nationaal Park herkennen we ons in die waarden van Van Gogh. We nemen Van Goghs liefde en oog voor natuur, 1.3 IN DE VOETSPOREN VAN VINCENT VAN GOGH Zijn gedachtengoed als gids en inspiratiebron voor het Van Gogh Nationaal Park landschap en mens als uitgangspunt bij de vormgeving van het landschap van de toekomst. Concreet betekent dit dat we bij alle (ruimtelijke) projecten en opgaven waar we de komende decennia voor staan, steeds zullen nagaan hoe we de kwaliteit van natuur en landschap kunnen behouden en versterken, samen met en mét aandacht voor de mensen die er wonen en werken. C Belofte en inspiratie: Het kunstenaarschap van Van Gogh Vincent van Gogh was geen natuurtalent. Hij heeft hard moeten werken om de kunstenaar te worden die hij uiteindelijk werd, en om uit te kunnen beelden wat hij in essentie wilde laten zien. Dat deed hij met verbeeldingskracht, volharding, durf en vakmanschap. Hij was non-conformistisch, onderzoekend enexperimenteel. Zo wist hij uiteindelijk een volkomen eigen en nieuwe beeldtaal te ontwikkelen, die ook tegenwoordig nog voor miljoenen mensen tot de verbeelding spreekt. In het Van Gogh Nationaal Park zetten we die artistieke inspiratie en zijn kunstenaarschap op twee manieren in. Op de eerste plaats door ons in al onze projecten steeds opnieuw te laten inspireren door Van Goghs waarden: zijn verbeeldingskracht, zijn durf om te experimenteren en te innoveren, zijn non-conformisme en zijn oog voor schoonheid. Op de tweede plaats willen we hedendaagse kunstenaars, architecten en designers uitnodigen om met hun verbeeldingskracht, creativiteit en innovatiekracht bij te dragen aan het maatschappelijke debat over en de concrete vormgeving van het landschap van de toekomst in relatie tot de maatschappelijke opgaven van nu. De Landschapstriënnale, waarvoor het Van Gogh Nationaal Park in 2020 de gastregio is, is een belangrijke aanjager voor de cross-over tussen kunst, design, ontwerp, techniek, innovaties en regionale ontwikkeling. Niet Van Gogh als persoon.... ... maar zijn gedachtengoed en kunstenaarschap! LIEFDE VOOR BRABANT KUNSTENAAR, GEDREVEN, OBSESSIEF MEDEDOGEN VOOR DE HARDWERKENDE MENS CREATIEF, INNOVATIEF, EXPERIMENTEEL ZOEKTOCHT NAAR KLEUR EN LICHT TEGENDRAADS NON-CONFORMISTISCH SCHRIJVER INTERNATIONAAL WANDELAAR EN GENIETER DE WAARDEN VAN VINCENT VAN GOGH Links Vincent van Gogh, IJsvogel aan de waterkant, juli-augustus 1887, Van Gogh Museum, Amsterdam (stichting Vincent Van Gogh) ‘Boomwortels in een zandgrond” 1882 Vincent van Gogh Collectie Kröller Müller Museum 31 32

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=