Van Gogh Nationaal Park

Het Van Gogh Nationaal Park, met de metropoolregio Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda goed voor bijna 1,5 miljoen inwoners, is de tweede economie van Nederland en één van de slimste regio’s ter wereld. Het is een hotspot voor hightech, innovatie en design, geworteld in een sterke maakindustrie. Steeds meer studies laten zien dat we die internationale toppositie mede te danken hebben aan een uitmuntend vestigingsklimaat op het gebied van natuur, cultuur én landschap. Een aantrekkelijk en gezond woon- en leefklimaat, met prachtige landschappen en cultuur om de hoek, is een absolute voorwaarde voor een succesvolle kenniseconomie. Topeconomie vraagt om toplandschap Met fraaie natuurgebieden, het Brabantse bekenlandschap, bruisende steden én het thuisland van Van Gogh hebben we goud in handen. Het besef én de erkenning dat we daarmee een Nationaal Park van Wereldklasse zijn, versterkt het zelfbewustzijn en de trots op ons Brabantse landschap. Het Van Gogh Nationaal Park wordt daarmee niet alleen een aantrekkelijke woonomgeving en reisbestemming voor bewoners, (internationale) bezoekers en kenniswerkers, maar ook – en vooral - een vliegwiel voor degezamenlijke ontwikkeling van Noord-Brabant en de versterking van ons landschap. Dat is belangrijk voor alle Brabanders, of zij nu bewoner, ondernemer, vrijwilliger of recreant zijn. Zo is het Van Gogh Nationaal Park – als sterk merk - een impuls voor de (inter)nationale positionering en versterking van onze regio. Het Van Gogh Nationaal Park… ...versterkt een gezonde en aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor bewoners. Investeren in landschap en natuur zorgt voor een aantrekkelijke en gezonde omgeving, zaken die in een verstedelijkende samenleving steeds belangrijker worden, zowel voor jongeren als ouderen. Een aansprekende en herkenbare omgeving is van groot belang voor het gevoel van trots en 1.2 KANSEN VOOR BRABANT Vliegwiel voor samenwerking aan het landschap van de toekomst Bossche Broek ‘s-Hertogenbosch betrokkenheid: dit is ons landschap. Het Van Gogh Nationaal Park zet het gebied op de agenda’s en draagt zo bij aan de trots van de vele vrijwilligers en professionals die dag en nacht werken aan behoud en versterking van het gebied. ...versterkt natuur en landschap. Hoewel het Van Gogh Nationaal Park talloze waardevolle natuurgebieden en (historische) cultuurlandschappen herbergt, is die rijkdom niet vanzelfsprekend. Op verschillende plekken staan natuur en landschap onder hoge druk. De opgaven zijn urgent. Noord-Brabant staat voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de transitie van de landbouw, opwekking van duurzame energie, ontwikkeling van circulaire economie, opgaven voor klimaatadaptatie en ontwikkeling van woon- en werklocaties. De kwaliteit van natuur en landschap vraagt om blijvendeaandacht. Het Van Gogh Nationaal Park combineert die opgaven met toegevoegde waarde voor landschap en biodiversiteit en draagt zo bij aan het behoud en de ontwikkeling van het landschap van de toekomst. ...versterkt het internationale vestigingsklimaat. Natuur om de hoek, een fraaie woonomgeving, toonaangevende cultuur en erfgoed maken onze economie extra aantrekkelijk voor kenniswerkers en innovatieve bedrijven. Investeren in natuur en landschap levert een cruciale bijdrage aan de blijvende aantrekkingskracht van Noord-Brabant als economische topregio. Het zorgt ervoor dat wij ook op termijn de talenten voor onze topeconomie kunnen blijven aantrekken en behouden. ...biedt perspectief voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw, die in balans is met natuur en landschap, en die een volwaardig verdienmodel biedt met een robuuste verdiencapaciteit. Boeren maken het landschap en zijn als grondeigenaren en ondernemers belangrijke partners in het Van Gogh Nationaal Park. Deze ondernemers staan juist nu voor grote keuzes en zijn vanuit hun innovatieve en coöperatieve gedrevenheid en hun trots een stevige basis voor deze ontwikkelingen. ...versterkt hoogwaardig duurzaam toerisme. Het Van Gogh Nationaal Park is een extra bezoekmotief voor Brabanders zelf én voor (inter)nationale bezoekers die een bezoek aan het gebied combineren met een meerdaags verblijf in de regio. Het Van Gogh Nationaal Park mikt op natuurbeleving en duurzaam (cultuur)- toerisme, vooral gericht op kwaliteit in plaats van kwantiteit, met een goede balans qua spreiding van toeristische druk en afleiding van kwetsbare natuur. Zowel binnen het park zelf als ook binnen Nederland. Het Van Gogh Erfgoed (en daarmee ook het Van Gogh Nationaal Park) verbindt Noord-Brabant met het Van Gogh Museum in Amsterdam, het Kröller-Müller Museum op de Veluwe en de andere Van Gogh-locaties in Europa. Het Van Gogh Nationaal Park biedt zo extra kansen voor ondernemers. ...creëert nieuwe perspectieven voor cultureel erfgoed. De integrale aanpak in Van Gogh Nationaal Park draagt bij aan behoud, ontwikkeling en ontsluiting van cultuurhistorisch erfgoed, zoals dat van Van Gogh. Het zorgt voor de ontsluiting van het verhaal van Van Gogh en dat van ander erfgoed. 27 28

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=