Van Gogh Nationaal Park

201 202 Deelnemende partijen Het Masterplan is mogelijk gemaakt door ruim 40 partners van de Raad van Advies, waarvan de logo’s zijn opgenomen Stuurgroep Yvo Kortmann, Onafhankelijk voorzitter Bart de Boer, Vicevoorzitter Van Gogh Sites Foundation Coby van der Pas, Wethouder Gemeente Meierijstad, vertegenwoordiger van de kleinere gemeenten Erik de Ridder, Watergraaf Waterschap De Dommel Femke Dingemans, Directeur Brabantse Milieufederatie Geert-Jan van Schijndel, 0nafhankelijk penningmeester Ger van den Oetelaar, Lid bestuurder Nationaal Landschap Het Groene Woud Heleen Huisjes, Directeur VisitBrabant Hendrik Hoeksema, Bestuurder ZLTO Jan Baan, Directeur Brabants Landschap Jeroen Naaijkens, Vice-voorzitter Nationaal Landschap Het Groene Woud Johan de Beer, Wethouder Gemeente Zundert, namens Breda/Etten Leur en Zundert Lambert Verheijen, Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas Lars Koreman, Provinciaal ambassadeur Natuurmonumenten Mario Jacobs, Wethouder Gemeente Tilburg, namens steden Brabantstad Mart van der Poel, Wethouder Gemeente Heusden, namens kleinere gemeenten Mich ele Vlug, Directeur Provincie Noord-Brabant, tot oktober 2019, daarna plv voor gedeputeerde Piet M achielsen, Wethouder Gemeente Oirschot, namens kleinere gemeenten Remc o Kuipéri, Directievoorzitter Rabobank Hart van Brabant, namens betrokken Rabobanken Renske Visscher, Regiodirecteur IVN Rik Gr ashoff, Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant, vanaf november 2020 Rik Thijs, Wethouder Gemeente Eindhoven, namens steden Brabantstad Anneke Boezeman, Kwartiermaker Willy Thijssen, Secretaris Kernteam Anneke Boezeman, Kwartiermaker en voorzitter Christel Eversdijk, Gemeente Breda Dedy Hoevenaars, projectondersteuning Ernst-Jan van Haaften, Brabants Landschap Fabio Tat, VisitBrabant Frank van den Eijnden, Van Gogh Sites Foundation Hidde Hoetink, ZLTO Kees Roelofsma, Gemeente Heusden Marcel Ploegmakers, Communicatie Paul van Dijk, Waterschap De Dommel Paul van Hoesel, Gemeente Tilburg Ronald Kramps, Provincie Noord-Brabant Toine Cooijmans, Natuurmonumenten Willy Thijssen, Secretaris Wim Ruis, IVN Planteam Planteam West 8 urban design & landscape architecture Adriaan Geuze, Ludo Dings, Frederik Gotemans, Pauline Veenbergen en Nika van Berkel Overland Hans Bleumink en Jan Neefjes BETROKKEN PARTIJEN Literatuur Voor de ontwikkeling van het Masterplan is een groot aantal experts en bronnen geraadpleegd. Naast een breed pakket aan GIS-gegevens (zie onder), zijn talloze onderzoeken gebruikte over de ontstaansgeschiedenis van het landschap, het watersysteem, de natuurwaarden, het Van Gogh-erfgoed, participatie etc. Vanwege de leesbaarheid van het Masterplan is ervoor gekozen om de verantwoording en verwijzingen naar literatuur niet in de lopende tekst van het Masterplan op te nemen. De gebruikte bronnen en nadere verantwoording voor bijvoorbeeld de samenstelling van kaartmateriaal zijn wél terug te vinden in de Landschapshistorische schets (Bleumink e.a. 2020), dat één van de bouwstenen is van het Masterplan. In de landschapshistorische schets zijn met name de karakteristieken uit deel 2 van het Masterplan verder uitgewerkt, onderbouwd en voorzien van literatuurverwijzingen. In onderstaand overzicht zijn alleen de bronnen opgenomen waarnaar in de verantwoording is verwezen. Berger , H & R. Dirven. 2018. Van Gogh Monumenten in Brabant. Stichting Van Gogh Brabant, Oisterwijk. Bidboo k Van Gogh National Park. 2016. Financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch Bleumi nk, H., A. Geuze, J. Neefjes, L. Dings, F. Gotemans & P. Veenbergen. 2020. Beknopte historisch-landschappelijke karakterisering Van Gogh Nationaal Park. Achtergronddocument bij het Masterplan Van Gogh Nationaal Park - Schetsboek voor het landschap van de 21e eeuw. Bouwsteen voor de Landschapsbiografie van de Dommel (in voorbereiding). Intern werkdocument, niet voor publicatie. Overland en West 8. In opdracht van het Van Gogh Nationaal Park i.o. Februari 2020. Boot, J . 2020. Bouwsteen voor de beoogde governance van Van Gogh Nationaal Park. 8 januari 2020. Berenschot. Comm issie van Vollenhoven. 2015. Monumenten: Inspiratiebron voor natuur! Eindrapport van de Commissie van Vollenhoven. Oktober 2015 Dacier, E., J. Declerck, M. Francke & N. Naudts (red). 2014. Weven aan het stedelijk tapijt. IABR, BrabantStad, de Brabantse waterschappen, Architect Workroom Brussels, LoLa Landscape Architects. IABR, Rotterdam. Ploegm akers, M. 2020. Merkenboek Van Gogh Nationaal Park. Arthur & Brent. In opdracht van het Van Gogh Nationaal Park i.o. Februari 2020. Provinc ie Noord-Brabant. 2018. De kwaliteit van Brabant. Visie op de Brabantse leefomgeving. BRABANTSE OMGEVINGSVISIE. Den Bosch, december 2018. Rooy, P. van. 2018. Narratief Van Gogh Nationaal Park: in de voetsporen van Vincent. In opdracht van het bestuur van HGW en LDD. Tilborg , H. van e.a. (red). 2018. Reisgids: Op weg naar klimaatrobuuste beeklandschappen. Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel, Provincie Noord-Brabant, H+N+S Landschapsarchitecten. Den Bosch, 2018. Vereni ging Deltametropool en partners 2017. Spot on: het landschap als vestigingsvoorwaarde. Wageningen UR, Wageningen. Verme ulen, M., H. Bleumink, P. van Oers & R. van Aerschot. 2018. Landschapstriënnale 2020. High green: innovating the landscape. In opdracht van Stichting Landschapstriënnale en Nationaal Landschap Het Groene Woud. Verbeelding De in het Masterplan opgenomen verbeelding is vervaardigd door West 8 urban design & landscape architecture en is gebaseerd op een breed pakket aan GIS-gegevens van de provincie Noord-Brabant, Nationaal Georegister en PDOK. Ook is gebruik gemaakt van informatie van VisitBrabant (voor aanvullende informatie over Van Gogh- en andere routes, voorzieningen en attracties), Van Gogh Brabant (voor aanvullende gegevens over Van Gogh-locaties)) en van Brabants Particulier Grondbezit (voor aanvullende gegevens over landgoederen). Voor het gebruik van historische data en de samenstelling van de kaart met waardevolle landschappen verwijzen we naar het werkdocument ‘Landschapsbiografische schets’ (Bleumink e.a. 2020). BRONNEN

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=