Van Gogh Nationaal Park

199 200 Eindhoven liet zien hoe belangrijk het landschap als vestigingsvoorwaarde is. In Spot On reflecteert Prof. Adriaan Geuze (West 8 urban design & landscape architecture) op de resultaten van de Masterstudio Regional Landscape Architecture van de Wageningen Universiteit, die hij in het voorjaar van 2017 met associate professor Sven Stremke coördineerde. In deze Masterstudio deden studenten ontwerpend onderzoek naar de stellingname van Adriaan Geuze, dat het Van Gogh Nationaal Park en de bredere Brainportregio overlappende fenomenen zijn.Een belangrijke volgende stap was het traject “Het volgende landschap van BrabantStad”, één van de prioriteitsgebieden binnen de summit Gezonde en duurzame leefomgeving van de ‘Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022’, in samenwerking met de aterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Daarin is het concept van het bekenlandschap als het verbindend landschap van BrabantStad in relatie tot Van Gogh in werkateliers nader verkend, met inzet van H+N+S Landschapsarchitecten (2018-2019) op procesbegeleiding, inhoud en verbeelding (publicatie onder redactie van BrabantStad, verwacht 2020). Parallel hieraan loopt de ontwikkeling van de Landschapstriënnale 2020, waarvoor in eerste instantie Het Groene Woud en later het Van Gogh Nationaal Park de gastregio is. Onder het motto ‘High green – innovating the landscape’ wordt in tien living labs onderzocht hoe het Brabantse metropolitane landschap kanbijdragen aan grote ruimtelijke opgaven en hoe het landschap daarmee vernieuwd kan worden (Vermeulen e.a. 2018). De ontwikkeling van de Landschapstriënnale 2020 en van het Van Gogh Nationaal Park versterken elkaar wederzijds. Van idee naar Masterplan Begin 2019 is de ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park in een stroomversnelling gekomen, met name door deelname van partners als de Provincie Noord-Brabant, Brabantstad en de waterschappen De Dommel, Aa en Maas, Brabantse Delta. Inmiddels hebben ruim 40 partijen zich aangesloten bij het initiatief en is hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de ideeën en concepten tot het voorliggende Masterplan voor het Van Gogh Nationaal Park. Op basis van meerdere workshops met de Stuurgroep van het Van Gogh Nationaal Park en met input van het kernteam van het Van Gogh Nationaal Park, waarin meerdere partners vertegenwoordigd zijn, zijn de eerste contouren van het Van Gogh Nationaal Park door West 8 urban design & landscape architecture en Bureau Overland uitgewerkt tot voorliggend plan. De bureaus waren verantwoordelijk voor de landschapshistorische analyse, de definiëring van de kernkwaliteiten, de verdere uitwerking van het concept, het narratief zoals ontwikkeld in het Masterplan, de ontwikkellijnen, de productie van de kaarten, de verbeelding en de teksten van het Masterplan. Het project stond onder bestuurlijke regie van de Stuurgroep Van Gogh Nationaal Park i.o. Ambtelijk werd de Stuurgroep ondersteund door een Kernteam, waarin medewerkers van partners zitting hebben. Het Kernteam Van Gogh Nationaal Park heeft belangrijke bouwstenen voor het Masterplan aangeleverd. Het kernteam is daarbij inhoudelijk ondersteund door verschillende beleidsafdelingen van onder andere de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg en Heusden. Deelstudies Voor de uitwerking van het Masterplan zijn verschillende deelstudies uitgevoerd: 1. Landschapsbiografische schets (Overland en West 8; zie Bleumink e.a. 2020). Voor de landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische, maatschappelijke, economische en culturele karakterschets van het Van Gogh Nationaal Park is een beknopte VERVOLG VERANTWOORDING landschapsbiografische schets gemaakt. Voor deze beknopte aanpak is gekozen, omdat er voor het stroomgebied van de Dommel voor de komende jaren een uitgebreide en wetenschappelijk onderbouwde landschapsbiografie geprogrammeerd staat. De landschapsbiografische schets geeft de landschapsecologische en -historische hoofdlijnen van het gebied weer; in de uitgebreide landschapsbiografie vindt nadere verdieping en verbreding plaats. Voor de uitgebreide lijst van bronnen voor de onderbouwing van de keuzes in het Masterplan, waaronder ook de landschapsecologische onderbouwing en beschrijving van de vele waardevolle natuurgebieden in het Van Gogh Nationaal Park, verwijzen wij naar de literatuurlijst bij dit document. 2. Bouwsteen voor de beoogde governance van het Van Gogh Nationaal Park (Boot e.a. 2020). De belangrijkste resultaten van deze bouwsteen zijn opgenomen in deel 4 van het Masterplan. 3. Merkontwikkeling Van Gogh Nationaal Park (Marcel Ploegmakers e.a. 2020). De belangrijkste resultaten van deze bouwsteen zijn opgenomen in deel 4 van het Masterplan. Over het ontwerp van het Masterplan: door de ogen van Van Gogh Om zijn gevoel voor perspectief te perfectioneren gebruikte Vincent van Gogh een perspectiefraam, dat hem hielp om “met vastheid een teekening [te] maken die de groote lijnen & proporties aangeeft”. Begin augustus 1882 liet hij in Den Haag een solide perspectiefraam maken, waarvan hij zijn broer Theo onderstaand schetsje stuurde. Van Goghs perspectiefraam is voor de vormgeving van dit Masterplan onze inspiratie geweest, naar een idee van Wanda van Riet. Zo kijken we in dit Masterplan door de ogen van Vincent van Gogh, met het kijkraam als perspectief. Vincent van Gogh, Briefschets van Vincent van Gogh aan Theo van Gogh, 5 of 6 augustus 1882, Van Gogh Museum, Amsterdam (stichting Vincent Van Gogh)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=