Van Gogh Nationaal Park

191 192 5.5 INTEGRALE UITWERKINGEN IN DEELGEBIEDEN BINNEN VAN GOGH NATIONAAL PARK Er wordt reeds flink geïnvesteerd in integrale plannen en projecten in deelgebieden die invulling geven aan doorontwikkeling van de kwaliteit van natuur en landschap in combinatie met een duurzame economie van het Van Gogh Nationaal Park. Daarin zijn alle vier de ontwikkellijnen integraal aan de orde. Het gaat om de volgende integrale gebiedsprojecten. 1. Kloppend hart van Het Groene Woud Inhoud: De natuurkernen worden samengesmeed tot één aansluitend natuurgebied van allure met hoge landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. Versterking van de stad-landrelaties met Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch, zowel landschappelijk als financieel. Door opheffing van de barrièrewerking van de spoorlijn (en eerder van de A2) wordt een gebied, dat nu nog kan worden aangemerkt als een ‘gebroken hart’, weer tot een ‘kloppend hart’ gemaakt, met het edelhert als symbool en aanjager van de gebiedsontwikkeling. - Partijen: gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, Prorail, vrijwilligersorganisaties, ondernemers, Provincie Noord-Brabant - Looptijd: 2016-2020 - Investeringen: 29,5 mln euro (100% gedekt) 2. Uitvoeringsprogramma Het Groene Woud Inhoud: Projecten op gebied van EVZ’s, bodem, klimaatadaptatie, energiegemeenschappen, voedsel, gastvrijheid en het betrekken van jongeren - Partners: Provincie Noord-Brabant, Interreg, Agrifood Capital, ZLTO, BMF, Louis Bolk Instituut, lokale partijen - Looptijd: 2017-2023 - Investeringen: 2,2 mln euro (100% gedekt) 3. Uitvoeringsagenda Loonse en Drunense Duinen en Schil 2020 - 2021 Inhoud: De doelstelling is om de Loonse en Drunense Duinen en de schil er omheen nog sterker te maken als gebied én te positioneren Cromvoirt als een belangrijk icoon voor de regio, voor Noord-Brabant en als onderdeel van het toekomstige van Gogh Nationaal Park. Het accent ligt op het richting geven, coördineren, met elkaar in verbinding brengen en het faciliteren van projecten. - Partijen: 6 gemeenten, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, waterschappen, provincie, ZLTO, IVN, ondernemers (Duinboeren, recreatie en horeca), Efteling. - Looptijd: 2020-2021 - Investeringen: 195.000 euro/jaar voor organisatie en beheer van de natuurkern; investeringen voor versterking van het (cultuur)­ landschap maken deel uit van de integrale gebiedsontwikkelingen Plan Pauwels en Oostelijke Langstraat (paragraaf IV-B.) 4. Programma Mozaïek Dommelvallei Inhoud: Een initiatiefgroep is op zoek gegaan naar nieuwe vormen van samenwerking en betere kwaliteit van ontwikkelingsplannen om bij te dragen aan de eigen leefomgeving. Geïnspireerd door de ‘watermachines’, ontwikkeld vanuit de IABR 2014, en door de Omgevingswet. Met vele partijen en initiatiefnemers is een krachtige beweging ontstaan die daadwerkelijk in staat is om denkbare vernieuwing om te zetten in realiseerbare projecten. Zo’n 20 partijen (overheden, natuur- en onderwijsorganisaties en lokale (vrijwilligers)netwerken) hebben het manifest Mozaïek Dommelvallei ondertekend. - Partijen: vrijwilligers, gemeenten, waterschappen, Provincie Noord-Brabant, onderzoeks-, onderwijs- en kennisinstellingen, okale partijen - Looptijd: 2019-2022 (eerste fase) - Investeringen: Het programma bevat een projecten-portefeuille van in totaal 53,8 mln. euro De eerste 7 meest concrete projecten hebben een omvang van 1,1 mln euro (50% bijdrage Provincie Noord-Brabant en er is een bijdrage van het Groen Ontwikkelbedrijf Bedrijf aangevraagd). e. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Inhoud: Om de kwaliteit van de omgeving rondom de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren is het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) ontwikkeld. Dit programma zorgt voor verbetering van de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten, een betere doorstroming van het verkeer, behoud van natuur (o.a. ecoduct A59), waterveiligheid, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteit en een betere leefbaarheid in de kernen. - Partijen: Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, gemeenten Waalwijk, Heusden en ‘s-Hertogenbosch, waterschap Aa en Maas, bedrijfsleven - Looptijd: tot 2023 - Investeringen: 100 mln euro (gedekt) 5. Landschapslaboratoria van de Landschapstriënnale Inhoud: In september 2020 is Van Gogh Nationaal Park gastregio voor de Landschapstriënnale. Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. Tijdens de Landschapstriënnale wordt het bewustzijn van de waarden die in het cultuurlandschap zijn verankerd, maar ook de betrokkenheid daarmee van boeren, burgers, bestuurders, beheerders en bedrijven versterkt. De ruggengraat van de landschapstriënnale in september 2020 wordt gevormd door een ‘landschapsestafette’ langs tien concrete locaties, landschapslaboratoria, in het Van Gogh Nationaal Park. Op ieder van deze locaties staat een dag lang een maatschappelijke ontwikkeling cq opgave centraal die van grote betekenis is voor het landschap van de toekomst. De gekozen locaties staan model voor de betreffende ontwikkeling en/of laten een mogelijke oplossing zien. In diverse landschapslaboratoria wordt hier middels ontwerpend onderzoek aan gewerkt. De resultaten en initiatieven die voortkomen uit de triënnale ondersteunen de verdere uitwerking van Van Gogh Nationaal Park. - Partijen: Provincie Noord-Brabant, gemeenten, waterschappen, ZLTO - Looptijd: 2018-2020 - Investeringen: 360.000 euro organisatie triënnale (80% gedekt), 50.000 à 100.000 euro per landschapslaboratorium (in ontwikkeling en deels gedekt).

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=