Van Gogh Nationaal Park

171 172 4.5 COMMUNICATIE: VERBINDEN EN UITDRAGEN In het Van Gogh Nationaal Park is onze communicatie gericht op twee overkoepelende lijnen. Van Gogh Nationaal Park als verbinder en podium Het Van Gogh Nationaal Park is meer dan een prachtig gebied dat bezocht kan worden. Het is een beweging om samen het landschap van de toekomst te realiseren. Het motto ‘Wij zijn Van Gogh Nationaal Park’ maakt deze beweging tastbaar, nodigt uit en zorgt voor verbinding tussen de vele betrokkenen. Bewoners, vrijwilligers, ondernemers, maatschappelijke organisaties, commerciële bedrijven en overheden vormen met hun bestaande en nieuwe projecten en de vele (burger)initiatieven het fundament van Van Gogh Nationaal Park. Communicatie helpt deze community zichtbaar te maken, te ondersteunen en waar nodig extra mogelijkheden te bieden om al het werk met meer effect te kunnen doen. Bijvoorbeeld door het zichtbaar maken en een podium geven aan bijzondere initiatieven. En door betrokkenen het gevoel te geven onderdeel te zijn van een groter geheel. Communicatie draagt bij aan het verbinden van de vele bewoners, vrijwilligers, ondernemers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Zij vormen de community. Zij zijn Van Gogh Nationaal Park. Uitdragen merk Van Gogh Nationaal Park Samen met partners als VisitBrabant, House of Leisure, Van Gogh Brabant, Breda University of Applied Sciences en het NBTC wordt het nieuwe nationale park op de (inter)nationale kaart gezet. Het park maakt onderdeel uit van een breder verhaal rondom een bezoek aan de provincie Noord-Brabant en aan het verhaal van Van Gogh in Brabant. Vanuit die gedachte worden verhalen ontwikkeld en met het juiste aanbod cq. verwijzingen naar de karakteristieke deelgebieden gecommuniceerd richting de beoogde doelgroepen. Aan de hand van Customer Journeys van de beoogde doelgroepen wordt invulling gegeven aan de diverse contactmomenten die er zijn. Vanaf de eerste, vaak online, ontmoeting tot aan het fysieke contact in het park. Op al deze momenten zal het merk Van Gogh Nationaal Park zichtbaar, herkenbaar en tastbaar moeten zijn. Soms als hoofdmerk, maar vaker als submerk (endorsement) bij bestaande sterke merken van deelgebieden. Op dit vlak is een goede samenwerking noodzakelijk met alle partners die reeds aanwezig zijn in het gebied, zoals Het Brabants Landschap en Natuurmonumenten en de regionale toeristische bureaus. Omgeving Helvoirt 4.6 GOVERNANCE Het Van Gogh Nationaal Park is een beweging waarin vele partijen samenwerken. Om de grote lijnen van de beweging, zoals verwoord in dit Masterplan, te volgen en te faciliteren wordt een Strategisch Partneroverleg opgericht: het gremium waarin de coöperatieve samenwerking van alle betalende partners samenkomt. Het aantal partners kan in de toekomst groeien. Om slagvaardig te kunnen sturen op de strategische koers stelt het Strategisch Partneroverleg een Regiegroep in, die bestaat uit een beperkt aantal bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Regiegroepleden hebben een profiel gericht op het laten slagen van het Van Gogh Nationaal Park als geheel, waaraan door vele partijen in projecten en gebiedsgericht in deelgebieden wordt gewerkt. Deze Regiegroep wordt ondersteund door een ambtelijke voorbereidingsgroep. In opdracht van de Regiegroep wordt een Parkbureau ingesteld voor een specifiek aantal meer operationele taken dat nodig is om het Van Gogh Nationaal Park als geheel te manifesteren als een Nationaal Park. Het gaat dan bijvoorbeeld om een loketfunctie, marketing en communicatie, productontwikkeling met betrekking tot bezoekers, lobby en fondsenwerving, kwaliteitsborging van het label Van Gogh Nationaal Park, en kennisontwikkeling en -deling voor vrijwilligers en ondernemers. Het Parkbureau is verantwoordelijk voor het geheel, maar zal deze activiteiten waar mogelijk in opdracht laten uitvoeren door organisaties die hierin hun core-business hebben. Dit vermindert de kosten en vergroot de slagkracht en de kwaliteit. Voor het Parkbureau wordt een stichting ingesteld. In de uitvoering zijn de lokale deelnetwerken en betrokken burgerinitiatieven essentieel voor het succes van Van Gogh Nationaal Park. Zij worden uitgenodigd en gefaciliteerd om te participeren om met trots de kwaliteit van hun deelgebied vanuit hun betrokkenheid verder te ontwikkelen. In de tabel en het schema is dit nader uitgewerkt. Schematisch weergegeven ziet dit er als volgt uit: STRATEGISCH PARTNEROVERLEG REGIEGROEP BESTUUR STICHTING VOORBEREIDINGSGROEP PARKBUREAU DIRECTEUR BESTUURLIJKE AFSPRAKEN JURIDISCHE GOVERNANCE PARKBUREAU

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=