Van Gogh Nationaal Park

169 170 SAMENWERKEN MET (REGIONALE) KENNISPARTNERS Hooijdonkse Watermolen Landschapskwaliteit Het Van Gogh Nationaal Park heeft de ambitie aan te haken bij het Landschapsobservatorium. De oprichting van het Landschapsobservatorium is een initiatief van Landschappen NL in samenwerking met diverse andere partijen waaronder de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het landschapsobservatorium is nog in ontwikkeling. Het observatorium wordt een vindplaats waar gegevens over het landschap en de ontwikkelingen ervan worden weergegeven. Deze informatie stelt het observatorium beschikbaar aan bewoners, deskundigen, beleidsmakers en politieke beslissers. Daarmee wil het Landschapsobservatorium bewustzijn van omgevingskwaliteit en landschap van bewoners en overheden bevorderen en hen helpen om (beleids)vragen hierover te verwoorden. De grootste taak van het Landschapsobservatorium bestaat uit een objectieve beschrijving van de landschappelijke waarden en het signaleren van veranderingen daarin. Dit betreft niet alleen het monitoren van het landschap zelf, maar ook het volgen van de hiermee verbonden (beleids)activiteiten en signalen uit de samenleving. De op onafhankelijke waarnemingen gebaseerde informatie draagt het observatorium weer uit naar mensen en organisaties, beleidsmakers en politieke beslissers. (Data-driven) onderzoek naar bezoekers Periodiek brengen we samen met VisitBrabant verwachtingen, wensen, gedrags- en uitgavepatronen van bezoekers in kaart brengen. Dit verbetert de kwaliteit van de beleving, bezoekerstevredenheid en het draagvlak voor natuur- en cultuurbehoud. Met het Van Gogh Development Centre is er een structurele samenwerking met het Centre of Expertise for Leisure, Tourism and Hospitality. In dat kader werkt de Van Gogh Sites Foundation met BUAS aan een structureel onderzoek naar de emoties van bezoekers en de waarde en betekenis van storytelling voor de kwaliteit en duurzaamheid van de informatieoverdracht. Onderzoek in het kader van project Brabants Bodem In het kader van het project Brabants Bodem worden diverse factoren onderzocht, zoals: - Kansen en knelpunten natuur- en landschapskwaliteit in samenhang met agrarische ontwikkelingen (Brabant in Zicht, terreinbeheerders en waterschappen); - Stand van zaken agrarische bedrijven en ondernemerschap, trends en ontwikkelingen, afzetkanalen (VAB-impuls, Ondersteuningsteam transitieveehouderij); - Identificatie gemotiveerde agrarisch ondernemers (samenwerkingsverbanden); - Analyse van reeds beschikbare of kansrijke verdienmogelijkheden voor het Van Gogh Nationaal Park waaronder de Biodiversiteitsmonitor van de Duurzame Zuivelketen, Biologisch etc., en het verkennen van de markt voor eigen certificering; verdienmodellen die verbonden kunnen worden aan de productie van voedsel en ecosysteemdiensten en/of die op het agrarisch bedrijf kunnen plaatsvinden; - Carbon Valley, Carbon Farming, BodemUp en precisielandbouw (praktijkgerichte onderzoeken op het vlak van bodem, water en CO2); - Biodiversiteitsmonitor, Rabobank; - Onderzoek naar CO2-beprijzing; - Monitoring van maatregelen en effecten door inzet van satellietopnamen voor monitoring KPI’s (key performance indicators), veldwaarnemingen, bepalen van KPI’s en gewenste waarden, natuur en waterkwaliteit. Citizen science - Gemeenschapsarcheologie Het betreft het CARE project van de Universiteit van Amsterdam, waarin het betrekken van burgers bij archeologisch onderzoek een centraal thema is. Samen met partners uit het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Polen wordt door de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de vorming en ontwikkeling van historische dorpen (project CARE-MSoC, in het kader van het Europese JPICH programma). De UvA meent dat een aanpak waarbij bewoners en lokale verenigingen meedoen aan het onderzoek een rijk en nieuw verhaal én interesse en draagvlak voor lokaal archeologisch erfgoed op kan leveren. Voor het Nederlandse deel van het project richt de UvA zich op Het Groene Woud.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=