Van Gogh Nationaal Park

3.6 INTEGRALE UITWERKING: GEBIEDSGERICHT WERKEN 157 158 De vier samenhangende ontwikkellijnen uit dit deel landen niet in afzonderlijke sectorale beleidsprogramma’s, maar zijn inspiratie en kompas bij de uitwerking en uitvoering van integrale gebiedsopgaven. Uitwerking en uitvoering vindt dus plaats in onderlinge samenhang en in afstemming met de betrokken partijen, inclusief kunstenaars, ontwerpers, bewoners en vrijwilligers. Bij grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, de energietransitie en de transitie van de landbouw, werken we zo integraal en gebiedsgericht mogelijk waarbij de verschillende ontwikkelingslijnen samenkomen en waarin stad en land als één samenhangen systeem worden gezien. Gezamenlijke doelen, ambities, opgaven, resultaten worden eerst via een goed proces (sfeer creëren, feedback geven, reflecteren op gevoel) samen ontwikkeld. Vervolgens zijn goede procedures (afspraken, structuren, regels) nodig, waarbij een meer grootschalige aanpak om een heroverweging van de inzet van oude instrumenten en regelgeving kan vragen en kan resulteren in e inzet van nieuw beleid en instrumenten (zoals een 21e eeuwse landinrichting met het narratief van Van Gogh als leidraad). Gebiedsgericht werken betekent aansluiten bij de dynamiek en sociale context in een gebied, halen en brengen, niet alleen belangen vanuit één organisatie of individu. Het gaat om participatie en samen ontwikkelen. Onderstaande twee schetsen laten zien hoe de principes, uitgangspunten en ideeën uit de ontwikkellijnen er mogelijk uit zouden kunnen zien op een regionaal en bovenlokaal niveau.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=