Van Gogh Nationaal Park

153 154 Koppeling snelfietspaden netwerk - recreatief netwerk Provincie en gemeenten in Brabant werken samen aan de realisatie van het Brabantse snelfietsroutenetwerk. Dit zijn directe, comfortabele fietsverbindingen waar je lekker kunt doortrappen en niet vaak hoeft te stoppen. In 2030 ligt er een netwerk dat Brabants belangrijkste steden en middelgrote gemeenten met elkaar verbindt. Op dit moment wordt onderzocht hoe de recreatieve routes - snelfietsroutes en bijhorende signing - elkaar kunnen versterken. Zo kunnen mensen op de snelfietsroute geattendeerd worden op de specifieke Van Gogh locaties langs het snelfietspad en er via het recreatieve netwerk heen fietsen. Andersom kan het snelfietspad gebruikt worden om snel van Highlight gebied 1 naar Highlight gebied 2 te komen. Een attractie op zich. Bij de vormgeving en koppeling van deze nieuwe fietsinfrastructuur is het belangrijk om ook de ontwikkeling van de (OV)poorten (zie ontwikkellijn 3) te betrekken. Zo kunnen stedelijke centra snel verbonden worden met natuurgebieden, culturele hotspots, erfgoed, etc. Deze gekoppelde snelfietsinfrastructuur moet van dusdanige kwaliteit zijn, dat ze kan concurreren met de auto. Het gaat om comfortabele verbindingen waar de fietser en wandelaar koning zijn. Dat is meer dan louter een breder fietspad. Deze verbindingen gaan uit van een comfortabel en veilig gebruik en zijn voorzien van hoogwaardige materialisatie. Denk aan: - Een glad wegdek, uitstekende bewegwijzering, herkenbare routes, een breed profiel, uit de wind, onder de bomen met fantastisch uitzicht op het landschap; - De gebruiker heeft zo vaak mogelijk voorrang en het aantal stopmomenten wordt geminimaliseerd; - Ze zijn gemakkelijk te vinden en leesbaar in het landschap; - Weg uit het lawaai van het autoverkeer; - De landschappelijke beleving vanaf het fietspad versterkt de associatie met de kwaliteit van het groene landschap; - Ze vormen een toevoeging op bestaande routes. Op deze manier heeft de fietser een alternatief. Een ononderbroken route door het landschap over een breed fietspad is ideaal voor de VAN GOGH FIETSROUTE snelle fietser. Bijvoorbeeld de steeds meer opkomende speed pedelecs (max. 45km/h), wielrenners en mountainbikers. Een breed en overzichtelijk profiel stimuleert het gebruik door verschillende gebruikers. Fietsparkeren en fietsverhuur maken het gebruik toegankelijk. De routes beginnen in het hart van de stad en leiden via een samenhangend netwerk naar het landschap. De routes zijn zowel recreatief als functioneel bruikbaar. In de spits, tijdens werkdagen, zijn de netwerken vooral functioneel als woon-werkverbinding; in het weekend en in de vakanties hebben ze een overwegend recreatief gebruik. Kanoën door het beekdal Wellicht de meest unieke manier om het Brabantse bekenlandschap te beleven is vanuit een kano op het water. Het is een duurzame en gezonde vorm van toerisme, mits het in kwaliteit en kwantiteit wordt afgestemd op de draagkracht van daarvoor gevoelige natuurwaarden. Vanuit een kano kunnen de levensaders van het Van Gogh Nationaal Park zichtbaar en beleefbaar gemaakt worden. Het laat de dynamiek van de natuur zien, en biedt een venster op het fraaie bekenlandschap, het beekgebonden erfgoed en de centra van dorpen en steden. Over de Dommel kan de bezoeker bijvoorbeeld vanaf het Van Abbe Museum via watermolens, buitenplaatsen, historische kernen, het Groot Dufhuys, Halder, Out Herlaer, het Bastionder en de Binnendieze naar het centrum van ‘s-Hertogenbosch varen, met Het Noordbrabants Museum en de Sint Jan. Ook kunnen bezoekers zien dat er gewerkt wordt aan de versterking van de beken. Om dergelijke routes te ontwikkelen, wordt er al gewerkt aan de bevaarbaarheid van beken en aan kanopassages. Ook zijn er faciliteiten zoals startpunten, opstappunten en informatiepunten, bij voorkeur gekoppeld aan de OV-poorten, natuurpoorten, routenetwerken en opstappunten voor het openbaar vervoer. Een goede zonering van kanovaart is nodig om kwetsbare natuur te ontzien. Commerciële groepskanovaart kan ontwikkeld worden op wateren zonder kwetsbare natuurwaarden. AMBACHTELIJK CULTUURHISTORISCH ADEMBENEMEND VEILIG GEZOND DUURZAAM INNOVATIEF GROEN WELKOM BOURGONDISCH VERBINDEND BEREIKBAAR ONTSPANNEND SPORTIEF DYNAMISCH NATUURRIJK GASTVRIJ CULTUREEL MULTIFUNCTIONEEL ICONISCH De mogelijkheden voor de koppeling en doorontwikkeling van hoogwaardige fietsinfrastructuur aan het recreatief netwerk worden verkend in het kader van integrale gebiedsontwikkeling in deelgebieden door gemeenten en andere partijen zoals Routebureau Brabant.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=