Van Gogh Nationaal Park

151 152 Noord-Brabant heeft een fijnmazig recreatief netwerk met een ogenschijnlijke eindeloosheid aan recreatieve verbindingen, van ruiterpaden tot wandel-, fiets- en mountainbikeroutes. Het recreatieve netwerk wordt goed benut. Actieve buitenrecreatie draagt bij aan gezondheid, vitaliteit, ontspanning en sportiviteit – en in die zin ook aan een aantrekkelijk vestigings- en woonklimaat. In een vergrijzende en verstedelijkende samenleving is het belangrijk om mensen de mogelijkheid te bieden in beweging te blijven. De recreatieve infrastructuur in het Van Gogh Nationaal Park verbindt waardevolle en complementaire natuurgebieden tot één herkenbaar park. Door samen te werken met landschappen en natuurgebieden aangrenzend aan van Gogh Nationaal Park is spreiding over tijd en ruimte mogelijk. Verschillende bezoekerscentra en toegangswegen, meertalige informatievoorziening en strategische plaatsing van landmarks draagt eraan bij dat de bezoeker aan het gebied een optimale beleving wordt geboden, zonder de kwetsbare natuur aan te tasten. Noord-Brabant scoort goed als recreatieve fietsbestemming, onder meer vanwege de variatie aan routes en de inzet op thematisering en beleving. Wél vraagt de kwaliteit van de fietspaden om continue aandacht, ook in vergelijking met andere provincies die zich profileren als fietsprovincie. Zo vraagt een diverser en intensiever gebruik om meer ruimte voor verschillende type routepaden, om conflicten te vermijden. Daar zijn continue investeringen op nodig. Ook de opkomst van de e-bike vraagt (met hogere snelheden en een groter bereik) om aanpassingen in de infrastructuur. Fietspaden zijn te smal; op verschillende plekken is er sprake van achterstallig onderhoud. Daarnaast gaat het ook om de landschappelijk inpassing, de combinatie van routestructuren, signing, (herkenbare) voorzieningen en informatievoorziening op startlocaties en bij (natuur)poorten, etc. De impressie geeft een overzicht van aandachtpunten voor de uitwerking van het recreatief netwerk. EEN FIJNMAZIG RECREATIEF NETWERK 5000 KM 1000 KM 9875 KM 1600 KM Naast de (fysieke) versterking van de recreatieve infrastructuur, investeren we ook in het ontwikkelen van thematische routes en de (innovatieve) ontsluiting daarvan, in aanvulling op de reeds bestaande Van Gogh-route en met het knooppuntennetwerk voor fietsen en wandelen als onderlegger. We zetten met name in op routes met een relatie tot de centrale thema’s van het Van Gogh Nationaal Park, zoals natuur, landschap, landbouw, cultuurhistorie (met lokale verhalen), Van Gogh, innovatie, design en samenwerking. We ontsluiten deze routes met innovatieve en eigentijdse vormen van storytelling, zoals audiozuilen, smartphone-applicaties, VR / AR, etc., afhankelijk van de locatie en de thematiek. Versterking Van Gogh belevingsroutes De afgelopen jaren is de Van Gogh fietsroute ontwikkeld, 10 etappes van in totaal 435 km, die samen het verhaal van Van Gogh vertellen en alle Van Gogh monumenten, steden, dorpen, landschappen en Heritage Centres met elkaar verbindt. In 2016 is de Van Gogh route verkozen tot Europese route van het jaar, onder meer vanwege de storyline, de diversiteit en de kwaliteit. In 2019 is de route verbeterd. Onze ambitie is om dat te blijven doen, en bijvoorbeeld ook aansprekende voorbeelden van de ontwikkelingen in het Van Gogh Nationaal Park in de route op te nemen. Ook willen we op lokaal niveau nieuwe elementen, zoals wandelroutes, aan de routing toevoegen. Op die manier wordt het mogelijk om letterlijk in de voetsporen van Van Gogh te treden. Route-ontwikkeling biedt ook houvast voor verdere productontwikkeling en dienstverlening, zoals bijvoorbeeld fietsverhuur. Wil je het gebied verder in, dan kan dat met een huurfiets. De route is zowel voor kenners interessant die de hele route willen fietsen, als voor genieters, die een deel- etappe rijden. Goede landschappelijk inpassing Meervoudig gebruik Herkenbare routeaanduiding Hoogwaardige materialisatie Ruim en comfortabel Overzichtelijke en veilige kruisingen Goede continuïteit Slimme verlichting Sterke landschappelijke beleving KWALITEITSIMPULS RECREATIEF ROUTENETWERK

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=