Van Gogh Nationaal Park

149 150 De recreatieve infrastructuur en informatievoorziening is niet alleen gericht op de natuurgebieden, de (historische) Van-Gogh landschappen, het erfgoed of de attracties in het Van Gogh Nationaal Park, maar ook op de nieuwe manier van werken die we in het Van Gogh Nationaal Park voorstaan. Zo kunnen bewoners en bezoekers ook in ‘het veld’ zien en ervaren dat het Van Gogh Nationaal Park werkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven, die bijdragen aan de versterking van natuur en landschapskwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan projecten rond klimaatadaptatie of de transitie van de landbouw. Zo kunnen afzonderlijke sporen op het vlak van educatie, recreatie en betrokkenheid elkaar versterken. B. Toerisme naar draagkracht gebied: spreiden en verleiden De grenzen voor groei in het aantal bezoekers aan het Van Gogh Nationaal park worden bepaald door waarden die Van Gogh hoog in het vaandel had staan. Respect voor natuur en landschap staan hierin voorop. Een toename van bezoek vraagt om een slimme regulering van de bezoekersstromen. Routestructuren (wandelen, fietsen, mountainbiken) leveren een belangrijke bijdrage aan de juiste geleiding zodat kwetsbare natuur wordt ontzien. Nu al heeft het Van Gogh Nationaal Park te maken met hoge bezoekersaantallen. Veel Brabantse natuurgebieden, zoals het Mastbos, het Bossche Broek en de Oisterwijkse Vennen en Bossen zijn topattracties, met jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers. Eén van de best bezochte natuurgebieden van Nederland is de Loonse en Drunense Duinen, met jaarlijks meer dan 1,2 miljoen bezoekers. Als provincie staat Noord-Brabant in de landelijke top-3 van aantal fiets- en wandeltochten. Ook wordt de provincie steeds vaker gevonden door recreanten van buiten Brabant. Wandelen en fietsen in de natuur staat daarbij bovenaan. Die populariteit laat zien hoeveel waarde bewoners en bezoekers aan mooie natuurgebieden hechten. Ook voor de toeristische economie zijn mooie natuurgebieden en landschappen van groot belang. De keerzijde van dat succes is dat het soms te druk is, met conflicten tussen bijvoorbeeld hondenbezitters en mountainbikers, parkeer- en afvalproblemen of schade aan de natuur. Loonse- en Drunense Duinen Terreinbeheerders doen al veel om bezoekersstromen te geleiden, overlast tegen te gaan en kwetsbare natuur te ontzien. In het Van Gogh Nationaal Park willen we bezoekers verleiden en geleiden om ook naar andere gebieden te komen. De ontwikkeling van Landschapspark Pauwels tot een verrassend recreatielandschap, tussen de Loonse en Drunense Duinen en de stadsrand van Tilburg, biedt zondagse fietsers en wandelaars uit Tilburg een aantrekkelijk alternatief voor de Duinen. Zo neemt de druk op kwetsbare natuur af. Ook de ontwikkeling van landmarks en nieuwe attracties/ bezoekerscentra op geschikte locaties kan tot spreiding leiden. Tot slot kan de ontwikkeling van een beter routenetwerk, openbaar vervoer en innovatieve vervoersconcepten helpen bij de oplossing van problemen die samenhangen met drukbezochte locaties (zoals files, overlast en parkeerproblemen). Duurzame verkeersoplossingen dragen ook bij aan schonere lucht en een lagere milieubelasting. Gezien de grote bezoekersaantallen rond Efteling en Loonse en Drunense Duinen lijkt dat een geschikte locatie om met dat soort nieuwe concepten te experimenteren. In ontwikkellijn 3 is het concept van OV-poorten, natuurpoorten en de verbinding met recreatieve netwerken (wandelen, fietsen, en toekomstige concepten) verder uitgewerkt. De ontwikkeling van duurzame vormen van vervoer draagt in hoge mate bij aan ons doel om een duurzame toeristische bestemming te zijn. Bij de recreatieve ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park gaat het niet alleen om het Van Gogh-erfgoed en de landschappen, maar ook - en vooral - om het blijvend faciliteren van talloze lokale en regionale initiatieven van vrijwilligers, heemkundekringen en ondernemers die in de afgelopen decennia hebben geïnvesteerd in een schat aan projecten. Ze hebben verhalen opgediept, ommetjes, kappelletjes, landkunst en poosplaatsen aangelegd, en bijvoorbeeld locatietheater en excursies ontwikkeld. Daarmee hebben ze het landschap, de natuur en het erfgoed van het Van Gogh Nationaal Park beleefbaar en toegankelijk gemaakt, en de talloze bewoners en bezoekers geïnspireerd. Ook zetten we in op het koesteren van oude en reeds bestaande routes, zoals de Brabantse zandpaden, historische klinkerwegen en oude kerkpaden – infrastructuur die bij uitstek het verhaal vertelt van het landschap van Van Gogh en die bijdragen aan de versterking van de verbinding tussen dorpskern en natuur. Kampina

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=