Van Gogh Nationaal Park

147 148 Doelgroepen Het Van Gogh Nationaal Park zet primair in op het verrijken en behouden van natuur en landschap voor eigen inwoners. Dat het Van Gogh National Park en een selectie van daarbinnen gelegen gebieden een trekpleister is of wordt, vraagt om koers op de doelgroep die we wensen aan te trekken en strategie op het geleiden van bestaande bezoekersstromen. Elke doelgroep heeft daarin speciale wensen en interesses, waarmee we in de uitwerking van het recreatieve aanbod rekening houden. Kenners. Dit is de groep van inwoners of bezoekers waarvan de primaire reden voor hun reis het bezoeken van unieke natuurgebieden en landschappen is, en die bereid zijn daarvoor te reizen. Het Van Gogh National Park biedt tal van landschappen en natuurgebieden die uniek zijn en ook zonder de link met Van Gogh, voor deze doelgroep een reden voor een bezoek aan Brabant zijn. Liefhebbers. Dit zijn inwoners of bezoekers die geïnteresseerd zijn in het bezoeken van locaties of activiteiten met een verhaal. De combinatie met Van Gogh kan een extra stimulans zijn om het Nationaal Park te bezoeken. Dit kan juist uitnodigend werken om natuur en landschap op een andere manier te bekijken. Er wordt voor deze doelgroep door middel van het verhaal van Van Gogh extra waarde toegevoegd aan het landschap en de natuur. De natuurbeleving krijgt daarmee, op een selectie van locaties waar dit gewenst en mogelijk is, een unieke lading. Door het ‘toewijzen’ van enkele hotspots zijn geïnteresseerden ook goed te leiden en wordt de meest kwetsbare natuur ontzien. Genieters. Dit zijn inwoners of bezoekers die graag een activiteit ondernemen; welk thema daarbij aan de orde is, speelt voor hen echter minder een rol. Zij bepalen kort van tevoren welke activiteit ze gaan ondernemen en hebben meer interesse in de activiteit die ze ondernemen (bijv. fietsen, wandelen), waar ze dit ondernemen (natuur) en het gezelschap waarmee ze zijn dan, dat ze geïnteresseerd zijn in een verdieping over landschap of Van Gogh. Door het aantrekkelijker maken van het landschap tussen de topnatuurgebieden ontstaat er aantrekkelijke natuurgebieden en landschappen voor dit soort bezoekers. Door deze groep via bijvoorbeeld routestructuren goed te geleiden en/of ook toerisme te bevorderen bij natuur- en landschapsinclusieve boerenbedrijven, worden kwetsbare natuurgebieden ontzien. Enerzijds biedt dit kansen voor agrarische bedrijven; agro-toerisme en natuurinclusieve landbouw is in vele andere Nationale en Regionale Parken elders in Europa een bloeiende sector. Anderzijds zorgt zo’n ontwikkeling ervoor dat bezoekersgroepen als het ware gescheiden worden, en dat de (kleinere) groep ‘kenners en liefhebbers’ juist kan genieten van unieke natuur- en landschappelijke waarden. A. Identiteit en waarden van Van Gogh als uitgangspunt voor communicatie, positionering en gastheerschap In het Van Gogh Nationaal Park hebben we de waarden van Van Gogh als het collectieve kwaliteitsmerk voor goed leven in een regio waar het respect voor het alledaagse leven, natuur en landschap hoog in het vaandel staan. Daarnaast wordt Van Gogh geassocieerd met experimenteel en een rijke verbeeldingskracht. Waarden die ingezet kunnen worden in de profilering van het van Gogh Nationaal Park en die verschillende doelgroepen aanspreken: van de kenner die alles over Van Gogh wil ervaren en van buiten Noord-Brabant komt, tot aan de recreant die in de omgeving woont en waarvoor afwisseling, schoonheid landschap, en goede kwaliteit van voorzieningen belangrijker zijn dan de thematiek. Elke doelgroep vraagt een andere benadering en ander productaanbod. Door in de communicatiestrategie de waarden terug te laten komen en nieuwe initiatieven te toetsen aan deze waarden, biedt het Van Gogh KENNERS LIEFHEBBERS GENIETERS Nationaal Park een unieke propositie en ontstaat er een congruent geheel van uitingen en aanbod. De komende jaren werken we dit onder meer via de volgende sporen uit: a. Merkontwikkeling en (inter)nationale positionering. Op (inter)­ nationaal niveau positioneren van het Van Gogh Nationaal Park als uniek toeristisch aanbod. Doel is om het Van Gogh Nationaal Park naar buiten toe als ‘merk’ te presenteren. Daarbij moet worden uitgezocht hoe dit ‘merk’ zich kan verhouden tot bestaande ‘merken’ van deelgebieden en partners (zoals Natuurmonumenten, Loonse en Drunense Duinen, Kampina, Landgoed Pauwels, etc.), en tot (inter)nationale partners en initiatieven. Bij de uitwerking hiervan besteden we onder meer aandacht aan de online ontsluiting (landingspagina Van Gogh Nationaal Park), de ontwikkeling van voorzieningen en informatiedragers, huisstijl, productaanbod en productontwikkeling en events. Belangrijk onderdelen zijn: - Betekenis van Van Gogh in beeld brengen: typerende landschappen herkenbaar maken waarmee we één op één het werk van Van Gogh kunnen laten zien (niet alleen door signing, maar ook werken aan herkenbaarheid); - Storyline Van Gogh uitwerken, zodat duidelijk is dat je in het Van Gogh Nationaal Park bent. Daarbij wordt de relatie gelegd met de opgave om de Van Gogh monumenten en Van Gogh Heritage Centers te behouden, beschermen en door te geven aan nieuwe generaties; - Nadrukkelijk wordt bekeken waar aangesloten kan worden bij bestaande initiatieven, zodat Van Gogh National Park onderdeel wordt van de programmering. Al geruime tijd werkt Van Gogh Brabant samen met diverse festivals en initiatieven om Van Gogh Brabant via de Van Gogh Culturele Programmering onder de aandacht te brengen (denk aan festivals en activiteiten als Dutch Design Week, Festival Boulevard, GLOW, Corso Zundert, Breda- Photo, Blind Walls Gallery, Playgrounds etc.). Merkontwikkeling is ook van belang voor de communicatie en de samenwerking met partners, stakeholders, vrijwilligers, bewoners enz. b. Gastvrije en duurzame ondernemer. De daadwerkelijke beleving van de bezoeker vindt plaats in het Van Gogh Nationaal Park waar tal van ondernemers onderdeel van zijn. Voor de ondernemers in en rond het Van Gogh Nationaal Park biedt dit een unieke kans om extra (internationale) bezoekers te ontvangen. Vanzelfsprekend is het van belang dat ondernemers weten dat zij onderdeel zijn van het Van Gogh Nationaal Park, erover kunnen vertellen aan hun bezoeker en dat hun productontwikkeling bijdraagt aan de versterking van het Van Gogh Nationaal Park. c. Van bezoeker naar ambassadeur. Recreanten laten de aanwezigheid van natuur in de omgeving steeds vaker meewegen in de keuze voor hun verblijf. Steeds duidelijker wordt ook dat recreanten een bezoek waarderen als ze worden geraakt door verrassende ervaringen en verhalen. Als dat gebeurt vertellen ze het verhaal door aan hun vrienden en familie en via sociale media. Zo worden bezoekers ambassadeurs. Het ‘verhaal’ van Van Gogh en zijn relatie met het landschap speelt hierin een belangrijke rol. Via het Van Gogh verhaal wordt emotionele en symbolische waarde toegevoegd aan het Van Gogh Nationaal Park en aan de ontwikkelingen die er, in lijn met de waarden van Van Gogh, plaatsvinden. Er wordt een relatie tussen cultuur en natuur gelegd. Om dit verhaal toegankelijk, beeldend en inspirerend over te brengen is niet alleen geschreven/ digitale informatie nodig, maar zijn ook de persoonlijke verhalen van gidsen en ondernemers belangrijk. Hiervoor wordt een cursus ontwikkeld voor vrijwilligers en ondernemers. Ook komt er een professionele gidsenpool en een online ambassadeursplatform voor het delen van ervaringen en het beantwoorden van vragen. d. Ontwikkelen kwaliteitslabel en landschapsfonds. Met het oog op de kwaliteit van dienstverlening in combinatie met de ontwikkeling van landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit kan bijvoorbeeld een Van Gogh Nationaal Park kwaliteitslabel worden gerealiseerd. Ondernemingen en instellingen die gekwalificeerd zijn, mogen het label voeren. Zij doen mee in de promotie en profilering van het gebied en zijn gebaat bij verdere bekendheid van het Park. Deelnemende partijen dragen een financiële bijdrage af voor de verdere (natuur)ontwikkeling van het gebied. Meebetalen voor (be)levend erfgoed wordt over de hele wereld begrepen tot zelfs geapprecieerd, want alleen dan is het houdbaar en gunnen we het ook daadwerkelijk aan toekomstige generaties. e. Monitoring. Door systematisch de bezoekerskenmerken, bezoekersstromen en economische, ecologische en culturele impacts van bezoek in kaart te brengen kan relevante informatie worden verzameld voor de (door)ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park. Dit verbetert de kwaliteit van de beleving, bezoekers- tevredenheid en het draagvlak voor natuur-en cultuurbehoud.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=