Van Gogh Nationaal Park

Natuur, landschap en cultuur dichter bij mensen Met zijn natuurgebieden, aantrekkelijke fiets- en wandellandschappen, attracties, historische binnensteden, recreatieve infrastructuur, culturele aanbod en design heeft Noord-Brabant al een bijzonder sterk ontwikkeld recreatief aanbod in huis, dat veel verder reikt dan dat van de meeste andere Nationale Parken. Als het thuisland van Van Gogh, met de Van Gogh-monumenten, bezoekerscentra en landschappen, voegt het Van Gogh Nationaal Park daar nog een extra laag en betekenis aan toe. 145 146 3.5 ONTWIKKELLIJN 4: ONTWIKKELING VAN NATUURBELEVING EN DUURZAAM (CULTUUR)TOERISME Bezoeken, beleven en betekenis geven Als Nationaal Park willen we mensen dichter bij de natuur, het landschap en de cultuur van het Van Gogh Nationaal Park brengen. Dat willen we op een duurzame manier doen, met respect voor natuur en landschap. Het was immers Vincents liefde voor de natuur en het Brabantse landschap die hem zo aan deze regio verbond. En het is onze verantwoordelijkheid om Van Goghs erfgoed te behouden en door te geven aan toekomstige generaties. Een Van Gogh Nationaal Park dat deze waarden omarmt, kan zich onderscheiden als duurzame toeristische bestemming: een bestemming die gasten de mogelijkheid biedt om de footprint van hun bezoek te minimaliseren en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het behoud van natuur en erfgoed. Met een uitgebreid fietsroutenetwerk als duurzaam vervoerssysteem, een rijk palet aan streekproducten, een schat aan cultuurhistorische verhalen, prachtige landschappen, eigentijdse landkunst en een agrofoodsector die duurzame innovatie zichtbaar en beleefbaar wil maken voor publiek, ligt er een basis voor duurzaam toerisme waarop verder gebouwd kan worden. Duurzaam toerisme De afgelopen decennia is het toerisme wereldwijd - en ook in Noord-Brabant - sterk gegroeid. Die trend zet naar verwachting door. Ook het aantal inwoners dat in het Van Gogh National Park recreëert groeit nog steeds. Het stelt ons voor de opgave om dat op een duurzame manier te doen, met de waarden van Van Gogh: met respect voor natuur, landschap en de mensen die er wonen, in een juiste balans tussen people, planet & profit. Door op deze manier te werken draagt de toeristisch-recreatieve ontwikkeling in het Van Gogh Nationaal Park bij aan bredere maatschappelijke doelstellingen. In het bijzonder gaat het daarbij om: - Impuls voor de economie van Brabant. Duurzame ontwikkeling van de toeristische sector leidt tot meer welvaart (bezoek - bestedingen - banen); - Bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken, waaronder de (be)leefbaarheid en vitaliteit van gemeenschappen en dorpskernen, wat leidt tot meer welzijn. Onder andere door het in stand houden van voorziening die zonder toeristen en recreanten niet meer rendabel zouden zijn (zoals bepaalde buslijnen of bezoekerscentra) en via een kwaliteitsimpuls in het (cultuur)aanbod; - Versterking van het vestingsklimaat. Door het verbeteren van de bijzondere kwaliteiten, veelzijdigheid en bereikbaarheid (natuur - steden -cultuur - kennisindustrie) groeit de regio als aantrekkelijke plek om te wonen, werken en leven; - Als groene verleider levert het Van Gogh Nationaal Park een bijdrage aan het spreiden van toeristen in Nederland. Investeren in duurzaam toerisme en duurzame recreatieve infrastructuur maakt het Van Gogh Nationaal Park aantrekkelijk voor (buitenlandse) toeristen, maar vooral juist ook voor de mensen die er nu al wonen en werken. Het draagt bij aan de versterking van het woon- en vestigingsklimaat. Partners in het Van Gogh Nationaal Park kiezen er daarom voor om het toerisme in het park duurzaam te ontwikkelen, waarin een toename van bezoekersaantallen hand in hand gaat met de bescherming, het behoud en de beleving van kwetsbare natuur, landschap en uniek Van Gogh erfgoed. Onze ambitie is om het Van Gogh Nationaal Park te ontwikkelen tot een (inter)nationaal toonaangevend voorbeeld van een duurzame toeristische bestemming - een low impact destination, in vakjargon. Bij de ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park als duurzame toeristische bestemming richten we ons op drie hoofdthema’s: A. Identiteit en waarden van Van Gogh als uitgangspunt voor communicatie, positionering en gastheerschap; B. Toerisme naar draagkracht gebied: spreiden en verleiden; C. Iconische landmarks in het landschap. In dit hoofdstuk werken we deze onderdelen verder uit. Een belangrijk onderdeel van onze duurzame recreatieve (mobiliteits)ambities is uitgewerkt in ontwikkellijn 3. Op nationaal niveau is het Van Gogh Nationaal Park een groene verleider voor het spreiden van (inter)nationale toeristen in Nederland. Samen met de Van Gogh-locaties in Gelderland en Amsterdam kan het Van Gogh Nationaal Park een toonaangevend voorbeeld zijn van de HollandCity-strategie van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, zoals in de Visie Perspectief 2030 is geschetst. Op internationaal niveau wil het Van Gogh Nationaal Park zich samen met Van Gogh Brabant profileren als de geboortegrond en het thuisland van Van Gogh. Anders dan op veel andere Van Gogh-locaties gaan Van Gogh-erfgoed, zijn schilderijen en de fysieke beleving van de landschappen die hij schilderde in het Van Gogh Nationaal Park hand in hand. Voor bezoekers is dat een unieke combinatie. ­

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=