Van Gogh Nationaal Park

137 138 B. Duurzaam bereikbaar Voor metropolitane regio’s worden duurzame vervoersopties steeds belangrijker. Innovatieve vormen van gedeelde mobiliteit kunnen voorkomen dat wegen dichtslibben en de economie vastloopt. Ze dragen bij aan schonere lucht, vermindering van de broeikasgas- en stikstofuitstoot en het terugdringen van parkeerproblemen. Meer actieve vormen van mobiliteit, zoals (elektrische) fietsen, dragen bovendien bij aan een gezonde leefstijl In het Van Gogh Nationaal Park zetten we in op ontwikkelen van innovatieve, duurzame vormen van mobiliteit, waarin trein, bus, fietsen, wandelen en nieuwe vormen van autonome mobiliteit een belangrijke rol spelen. Het betekent niet dat er geen ruimte is voor bestaande vormen van automobiliteit; wel dat we meer dan voorheen inzetten op nieuwe vervoersconcepten. Ook dagen we kennisinstellingen uit om hieraan (samen met studenten) mee te ontwikkelen. Inzetten op nieuwe vormen van mobiliteit - en bijbehorende (recreatieve) infrastructuur - is belangrijk. Het helpt om de files en reistijd in het dagelijkse woon-werkverkeer te verminderen. Voor inwoners maakt het hun fietstochten en bezoekjes aan natuurgebieden en attractieparken gemakkelijker. Voor de (inter)­ nationale toerist (en kenniswerker) is zo’n fiets- en OV-gericht vervoersconcept al een attractie op zich, zoals de zwevende fietsrotonde van Veldhoven bewijst. Daarin komen toonaangevende infrastructuur, innovatie en design samen. De trein- en busnetwerken in Noord-Brabant zijn over het algemeen goed ontwikkeld. Voor (inter)nationale bezoekers zijn de OV-poorten van het Van Gogh Nationaal Park (zie onder) uitstekend en snel bereikbaar, op nog geen uur van Amsterdam of Rotterdam. Ook via Airport Eindhoven is het gebied goed bereikbaar voor internationale bezoekers. DUURZAAM BEREIKBAAR Binnen het Van Gogh Nationaal Park is de bereikbaarheid via het spoorwegnetwerk over het algemeen goed. Binnen een uur ben je van Etten in Eindhoven. Toch laat de bereikbaarheid per openbaar vervoer – geredeneerd vanuit de Van Gogh locaties en vanuit attracties en natuurgebieden – op verschillende plekken nog te wensen over. Zundert en Nuenen zijn matig bereikbaar met het openbaar vervoer. Hier liggen kansen voor innovatieve OV-concepten en gedeelde mobiliteit. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de Loonse en Drunense Duinen en de Efteling, waar het merendeel van de miljoenen bezoekers met de auto komt. Dat leidt tot een grote vraag naar parkeervoor- zieningen en files en overlast op drukke dagen. Om duurzame mobiliteit in het Van Gogh Nationaal Park een impuls te geven, worden de stationsomgevingen de mobiliteitshubs van de toekomst, zowel voor dagelijkse reizigers als voor (internationale) bezoekers van het Van Gogh Nationaal Park. In de stationsomgeving zijn voorzieningen die innovatieve manieren van vervolgvervoer mogelijk maken, zoals (elektrische) huurfietsen (Van Gogh fiets) en nieuwe vormen van mobiliteit. Stations kunnen zich ontwikkelen tot zogenaamde ‘buitenpoorten’, een concept waarmee op station Santpoort inmiddels ervaring is opgedaan. Er is een direct route vanuit het station naar het omringende natuurgebied, er zijn (NS-wandel)routes en er is informatie over de omgeving. Het netwerk van 1 en 2-daagse NS-wandelingen kan worden uitgebreid, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het robuuste Brabantse knooppunten-wandelnetwerk. De komende jaren wordt daarom aan verschillende onderdelen gewerkt: - Snelfietsroutenetwerk verder ontwikkelen, in nauwe relatie met de ontwikkeling van de stationslocaties/ mobiliteitshubs. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar een meer infrastructurele en technologische aanpak van het snelfietsroutenetwerk, maar ook naar de aansluiting op en integratie met het recreatieve fietsroutenetwerk. Landschappelijke inpassing en het vormgeven van aantrekkelijke routes spelen hierin ook een belangrijke rol. - Samen met Prorail, NS en andere vervoerders onderzoeken we de mogelijkheden om van de stationslocaties in het Van Gogh Nationaal Park mobiliteitshubs/poorten voor het Van Gogh Nationaal Park te maken, met bijbehorende routes, informatie en faciliteiten. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om (via concessies) het OV en aansluitende (innovatieve) vervoersopties in het Van Gogh Nationaal Park te verbeteren, waarbij onder andere aandacht is voor het vervoer naar Zundert, Nuenen en de Efteling/Loons en Drunense Duinen. Doel is om het vervoer beter op elkaar af te stemmen, de toegankelijkheid en het reiscomfort te vergroten, en de reistijd verder terug te brengen. Mogelijk kan een Van Gogh Nationaal Park-pas (met vrij reizen tussen de Van Gogh-OV-locaties) daaraan bijdragen. Een toonaangevend, innovatief vervoersnetwerk is vanuit zichzelf al een ‘attractie’. Het is (internationaal) uniek dat men woont in een Nationaal Park, met natuur en aantrekkelijk landschap om de hoek, werkt in de stad en nog steeds binnen (relatief) korte tijd met de (elektrische) fiets het park in kan. Vincent van Gogh was een boerenschilder én een kosmopoliet. Hij woonde in Amsterdam, Den Haag, Londen, Brussel en Parijs, en reisde veel met de trein - het moderne, razendsnelle vervoermiddel, dat Europa in de tweede helft van de negentiende eeuw stormenderhand veroverde. Ook in Brabant reisde hij veel per trein. Het spoorwegnetwerk van rond 1880 was al goed ontwikkeld, met nagenoeg dezelfde stations als tegenwoordig. Als Van Gogh zijn bestemming bereikt had, ging hij per koets of te voet verder naar zijn eindbestemming en kon hij van het landschap genieten. “Zaturdag avond vertrok ik met den laatsten trein uit Dordrecht naar den Oudenbosch en wandelde van daar naar Zundert. Daar in de hei was het zoo mooi, al was het donker kon men toch onderscheiden hoe die heivlakte en mastboschen en moerassen zich heinde en ver uitstrekten,” schreef hij zijn broer Theo in het voorjaar van 1877. Het is een inspiratiebron voor de manier waarop ook de huidige bezoeker van het Van Gogh Nationaal Park het gebied kan ontdekken. ‘Het oude station van Eindhoven,’ Vincent van Gogh, 1885.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=