Van Gogh Nationaal Park

Grasland / weide beekdalen Akkerland / gewassen enkeerdgronden Akkerland / gewassen klei Overige teelten Grasland / weide beekdalen Akkerland / gewassen enkeerdgronden Akkerland / gewassen klei Overige teelten 131 132 EEN LANDSCHAPPELIJK CASCO VOOR DE BOOMTEELT INTERMEZZO BODEM, WATER EN HET LANDSCHAPPELIJK SYSTEEM ZIJN LEIDEND Lange tijd werd het agrarische grondgebruik bepaald door bodem en waterhuishouding. Op de wat hogere gronden was akkerbouw mogelijk; de natte lage gronden waren in gebruik als hooiland of weidegebied voor het melkvee. In de afgelopen vijftig jaar zijn veel van oorsprong nattere gronden ook geschikt geworden voor intensiever gebruik. Klimaatverandering – met toenemende schade door wateroverlast én droogte – vraagt om een heroriëntatie. In het Van Gogh Nationaal Park onderzoeken we hoe we een nieuwe balans tussen landbouw, bodem en water kunnen realiseren. INTERMEZZO

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=