Van Gogh Nationaal Park

129 130 Voorbeelduitwerking agrarische landschappen van de toekomst: een vernieuwd casco voor de boomteelt Binnen het Van Gogh Nationaal Park is in de afgelopen decennia een verschuiving te zien geweest naar meer intensieve teelten, zoals vollegrondstuinbouw, de teelt van heesters of de boomteelt. Met name de boomteelt heeft zich in de afgelopen decennia in een aantal gebieden sterk ontwikkeld. Haaren-Udenhout, Oirschot, Sint-Oedenrode en Zundert zijn daarbij de belangrijkste centra, met een kwalitatief hoogwaardige export op de wereldmarkt. In dergelijke regionale teeltcentra is een complex van samenwerkende, gespecialiseerde en innovatieve bedrijven ontstaan, met kwekers, telers, loonwerkbedrijven en toeleverende en verwerkende dienstverleners. Het boomteeltlandschap heeft in aanleg arcadische kwaliteiten, die door de aanleg van brede lanen en bloemrijke randen versterkt en benut kunnen worden. Zo’n landschappelijk casco kan bijdragen aan een aantrekkelijk recreatief landschap, een positieve profilering als thuisland van Van Gogh en aan oplossingen op het gebied van onder meer gewasbescherming, ontwatering en beregening. Zo’n kwaliteitsimpuls vraagt om een eigentijds vorm van landinrichting, waarbij kansen ontstaan voor de land- en tuinbouw én voor een aantrekkelijk recreatief landschap. Daarvoor is ook een moderne vorm van gezamenlijke sturing en overleg nodig. INTERMEZZO HET BOOMTEELTLANDSCHAP HEEFT ARCADISCHE KWALITEITEN. Fietsen in de marge Introduceren van robuust landschappelijk casco Ruimte voor recreatie Landschappelijk casco introduceren Duurzaam waterbeheer Veilig sporten en recreëren • Voldoende waterbuffers aanbrengen om water vast te houden gedurende natte periodes om deze vervolgens in te kunnen zetten tijdens droge periodes • Innovatieve technieken implementeren om watergiften zorgvuldig af te stemmen op de gewassen en daarmee waterverspilling te voorkomen • Sloten liggen buiten het bereik van de spuitzones, waardoor minder pesticiden het oppervlaktewater zullen bereiken • Schoon water door het gebruik van pesticiden te minimaliseren via innovatieve technieken • Werken aan een gezonde bodem om het vochtgehalte vast te kunnen houden • De sloten zijn een integraal onderdeel van het verbindende landschappelijk casco om de biodiversiteit te versterken • Recreatie vrij van pesticiden door de introductie van groene akkerranden, breder dan de spuitzones • Het Versailles van het noorden: wandelen en fietsen tussen bomen in het gelid • Vrijliggende en comfortabele fietspaden met hoogwaardige materialisatie, een goede karakteristieke bewegwijzering en voldoende breedte • Beleef de seizoenen: de bomen staan in het gareel met een steeds veranderende verschijningsvorm • Voldoende rustplekken en bezoekmomenten creëren, zoals picknicken en paalkamperen • Een serie aan wandelpaden tussen de velden door creëert een grote diversiteit aan ommetjes • Gekaderde zichtrelaties en een schilderachtige perspectivische opbouw van het landschap • Versterken relatie tussen boerderij, boomteelt en recreant om betrokkenheid en kennisuitwisseling te stimuleren • Robuust landschappelijk casco ordent het landschap en introduceert landgoedachtige kwaliteiten voor een verpletterende landschapsbeleving • Een samenhangend en aantrekkelijk landschap door structurerende bomenlanen en brede bermen • Houtwallen en boomsingels zorgen voor intimiteit en een menselijke schaal • Brede groene bermen creëren afstand tussen langzaam- en snelverkeer • Natuurinclusieve akkerranden stimuleren de biodiversiteit en creëren verbindingen • Het landschappelijk casco herstelt de herkenbare landschapsstructuur met een sterke identiteit van een kleinschalig landschap op een hedendaagse manier • Het casco kan tevens dienen als een etalage voor de horticultuur en bomenteelt INTERMEZZO

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=