Van Gogh Nationaal Park

Van Gogh: liefde voor natuur, landschap en mens Vincent van Gogh hield van het Brabantse landschap, de natuur en de mensen die er werkten. In het Van Gogh Nationaal Park staan die liefde en zorg voor natuur, landschap en mensen centraal. Het Van Gogh Nationaal Park herbergt toonaangevende natuurgebieden met een rijke variatie aan natuurwaarden. Ook de agrarische cultuurlandschappen zijn vaak van hoge kwaliteit en van belang voor de natuur. Als Nationaal Park zijn onze ambities hoog. We werken aan een samenhangend, veerkrachtig en robuust natuurnetwerk, waar ruimte is voor natuurlijke processen, de versterking van biodiversiteit en – waar mogelijk - recreatief medegebruik. De versterking van het waardevolle agrarische cultuurlandschap speelt daarin een belangrijke rol (zie ook ontwikkellijn 2). Onderscheidend is onze ambitie om natuur, landschap en water meer dan voorheen tot in het hart van onze steden en dorpen te brengen. Zie verder ontwikkellijn 3. 107 108 3.2 ONTWIKKELLIJN 1: NATUUR, LANDSCHAP EN ERFGOED ALS KANS Koesteren, verbinden en vernieuwen Natuur en landschap als kans Bij de ontwikkeling van natuur en landschap gaat het ons niet alleen om behoud, maar ook – en vooral – om de ontwikkeling van hoogkwalitatieve landschappen en natuurwaarden in combinatie met andere maatschappelijke opgaven. Klimaatadaptatie vraagt om ruimte voor water, voor zowel conservering als voor berging. Het landschap dat weer meer als spons fungeert; natuurgebieden en beeklandschappen kunnen dat bieden. Het voorkomen van hittestress vraagt om water en groen in de stad. Parken en groene wiggen kunnen dat leveren. Bewoners, kenniswerkers en internationaal georiënteerde bedrijven zijn op zoek naar gezonde en aantrekkelijke landschappen en woonlocaties. Natuurgebieden en waardevolle agrarische cultuurlandschappen hebben dat te bieden. En ook de grondgebonden landbouw en bedrijven die willen investeren in natuurinclusieve landbouw hebben grond en ruimte nodig. Versterking van de waarden van natuur en landschap biedt daarmee belangrijke kansen. Het is een motor voor gebiedsontwikkeling. Landschapspark Pauwels, Markdal Duurzaam &Vitaal, en bijvoorbeeld de Groene Corridor bij Eindhoven laten zien dat dat werkt. Als natuurontwikkeling via kavelruil gekoppeld wordt aan de versterking van de landbouwstructuur of aan klimaatadaptatie, komt gebiedsontwikkeling op gang. Binnen ontwikkellijn 1 werken we via 3 hoofdsporen: A. Robuuste, verbonden en veerkrachtige natuurgebieden; B. Aantrekkelijke agrarische cultuurlandschappen; C. Klimaatrobuuste en zichtbare beekdalen. In dit hoofdstuk werken we deze drie hoofdsporen verder uit. Vincent van Gogh, Weg met knotwilgen en man met bezem Collectie Metropolitan New York Vincent van Gogh, Boomwortels in een zandgrond, april-mei 1882, Collectie Kröller-Müller Museum, Otterlo Vincent van Gogh, Jongeman, gras snijdend met een sikkel, 1881, Collectie Kröller-Müller Museum, Otterlo

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=