Jaarverslag 2021

9 Jaarverslag 2021 Van Gogh Sites Foundation 2 Vier strategische stappen op weg naar schaalvergroting In de afgelopen jaren zijn vier strategische stappen gezet om de benodigde schaalsprong voor de Van Goghorganisaties mogelijk te maken: bepalen, beschermen, betalen en bezoeken. Bepalen In 2016 werd onderzoek gedaan naar de sporen van Vincent Van Gogh in de provincie. De resultaten zijn beschreven in het wetenschappelijke rapport Handboek Van Gogh Monumenten in Brabant. Dit rapport vormt de basis voor de ontwikkeling en het overdragen van het levensverhaal van Vincent van Gogh in deze provincie. In 2021 zijn de voorbereidingen gestart voor het herijken van het onderzoek in 2022. Beschermen In 2017 hebben de gemeenten met Van Gogh Monumenten, de erfgoedinstellingen en de Provincie Noord-Brabant een convenant getekend om de implementatie van lokale erfgoedgedragscodes mogelijk te maken. In 2019 zijn de eerste lokale erfgoedgedragscodes getekend. Betalen Het verwerven van Van Gogh Monumenten is een essentiële vervolgstap om het behoud en de duurzame exploitatie ervan te kunnen faciliteren. Met de oprichting van de Van Gogh Sites NV in 2018 en de ontwikkeling van de bijbehorende businesscase, is er een solide financiële basis gelegd voor de realisatie van het eerste investeringstraject ten behoeve van Vincentre in Nuenen. Meer informatie over de stand van zaken en de ontwikkelingen in Etten-Leur is te lezen bij het verslag van de Van Gogh Sites NV. Bezoeken De beoogde stijging in bezoekersaantallen van de Van Goghlocaties is nodig om de lokale businesscases rond te krijgen en de regionale economische impact te vergroten. Een collectieve marketingaanpak en het stimuleren van online positionering en ticketverkoop moeten gaan bijdragen aan de beoogde toename van het aantal bezoekers. De verschillende lockdowns hebben een stagnatie veroorzaakt. Op basis van de actuele planningen, verwachten we in 2023 in te kunnen zetten op de beoogde groei. Bovenstaande strategische stappen zetten we opdat de legacy van Vincent van Gogh substantieel kan bijdragen aan de economische en maatschappelijke versterking van Brabant en zijn verhaal en het erfgoed kunnen worden doorgegeven aan toekomstige generaties. Vincent is een vernieuwer en hij blijft inspireren. Kenmerkend vind ik zijn aandacht voor het leven: de natuur, maar vooral ook voor de mensen uit zijn omgeving. Hij bracht innovatie door zijn wijze van waarnemen, schilderen en verbeelden. Mooi om te zien hoe zijn werk nog steeds en in toenemende mate een bijdrage levert aan de verbinding met zijn geboortegrond en daarvoor steeds meer aandacht genereert. In Brabant én wereldwijd. En ook mooi om te ervaren hoe Brabant daarop inspeelt. Ik verheug me erop steeds meer te mogen ervaren van de totstandkoming van Van Gogh Nationaal park. Wim Kuypers Certificaathouder Van Gogh Sites NV

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=