Jaarverslag 2021

34 Jaarverslag 2021 Van Gogh Sites Foundation 7.2 Staat van baten en lasten over 2021 Jaarverslag 2021 Van Gogh Sites Foundation Dit jaarverslag is gepubliceerd door Van Gogh Sites Foundation. Daarbij is dankbaar gebruikgemaakt van beeldmateriaal van derden met zorgvuldige bronvermelding, waar beschikbaar. Van dit jaarverslag is een kleine oplage gedrukt. Het digitale bestand is gepubliceerd op de website van de Van Gogh Sites Foundation. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Opmerkingen of vragen bij deze publicatie graag richten aan info@vangoghbrabant.com. Vormgeving: Tomas Concept + Creation Colofon Stichting Van Gogh Heritage Foundation Jaarrekeni 2021 8 3.2 St at aten en lasten 2021 Begroting ‘21 2020 Baten € € € Overige opbrengsten 12 1.513.530 547.000 666.371 Lasten Schenkingen 13 448.750 0 93.000 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 14 253.506 298.000 266.710 Verkoopkosten 15 129.008 137.500 135.912 Kantoorkosten 16 22.019 25.000 15.979 Algemene kosten 17 101.494 86.500 111.436 Totaal van som der kosten 954.777 547.000 623.037 Totaal van bedrijfsresultaat 558.753 0 43.334 Financiële baten en lasten 18 -3.270 0 -1.481 Totaal van bedrijfsresultaat 555.483 0 41.853 Bestemming saldo van baten en lasten 2021 2020 € Bestemmingsreserve Becoming Vincent 0 41.853 Bestemmingsreserve Becoming Vincent Nuenen 48.482 0 Bestemmingsreserve Becoming Vincent Etten-Leur 223.482 0 Bestemmingsreserve Becoming Vincent Zundert 223.482 0 Bestemmingsreserve Uitgave boek van Gogh Monumenten 20.000 0 Algemene reserves 40.037 0 555.483 41.853

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=