Jaarverslag 2021

29 Jaarverslag 2021 Van Gogh Sites Foundation De Van Gogh Sites Foundation hanteert en onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur. Die Code is bedoeld om bewustwording en kritische reflectie door het bestuur te stimuleren. Door de Code te hanteren, laat de stichting zien dat zij de gangbare standaarden voor goed bestuur volgt. De Code biedt handvatten voor het handelen in uiteenlopende, vaak complexe situaties (bijvoorbeeld belangenverstrengeling). Het bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen van bestuursleden en de belangen van de stichting. Ook wordt elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en bestuursleden vermeden. Een bestuurslid neemt geen deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij of zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft. In 2021 is geen sprake geweest van belangenverstrengeling of een tegenstrijdig belang. Een overzicht van nevenfuncties van de bestuursleden is toegevoegd als bijlage. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het dagelijks bestuur van de Foundation heeft in 2021 zeven vergaderingen gehad waarin de voortgang en de herinrichting van de organisatie zijn besproken. In samenwerking met Provincie Noord-Brabant en onder aanvoering van Yves de Boer als extern kwartiermaker, heeft het algemeen bestuur in 2021 gewerkt aan de uitwerking van een nieuwe governancestructuur, gebaseerd op het Raad van Toezichtmodel. Gezamenlijk is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die recht doet aan de betrokkenheid van alle partijen en de noodzaak om samen te werken, maar ook rekening houdt met de zelfstandigheid van de lokale organisaties. Naar aanleiding hiervan zijn nieuwe conceptstatuten opgesteld voor de Foundation, waarbij invulling gegeven wordt aan een onafhankelijke Raad van Toezicht, Bestuur-directie en een adviesraad waarin de lokale organisaties zijn vertegenwoordigd. In januari 2022 is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend door alle partijen in het bijzijn van gedeputeerde Stijn Smeulders. Op 21 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Foundation de nieuwe statuten goedgekeurd en zijn de leden van het Algemeen Bestuur afgetreden. Het Dagelijks Bestuur is in de tussenliggende periode verantwoordelijk voor de invulling van de nieuwe Raad van Toezicht. Ook in de vernieuwde organisatie is en blijft de Foundation de ‘moederorganisatie’ voor het netwerk van lokale organisaties waarbij de Van Gogh Sites NV de uitvoeringsorganisatie is voor de investeringen in het vastgoed en de herinrichting van de locaties. 6 Governance De Sites zijn de COVID-19 crisis financieel gezien goed doorgekomen. We hebben de afgelopen periode gebruikt om de samenwerking tussen de Sites te versterken en de governance verder te professionaliseren. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst. David Lauwen penningmeester Van Gogh Sites Foundation

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=