Van Gogh Nationaal Park

Een kleurrijke kijk op parkbeheer Alle partners in Van Gogh NP dragen vanuit hun eigen programma’s, projecten en dagelijkse praktijk op verschillende schaalniveaus bij aan de ontwikkeling van dit landschap. Door grote gebiedsontwikkelingen, of juist kleine projecten, dicht bij huis. Samen zijn wij de parkbeheerders en -ontwikkelaars, zowel in als juist ook buiten de natuurgebieden. Daarbij benutten we de grote urgente vraagstukken van nu als kans om ook de natuur, het landschap en de biodiversiteit te versterken. Denk daarbij aan de energie-opgave, de landbouwtransitie, klimaatadaptatie en de grote vraag naar woon- en werklocaties. We pionieren, kijken vooruit, inspireren elkaar, spreken elkaar aan en leren van het verleden en van elkaar. Urgente maatschappelijk vraagstukken als kans voor nieuwe oplossingen Proeftuin voor het landschap als geheel Van Gogh NP is als het ware één grote proeftuin waarin we samen werken aan het landschap als geheel, in plaats van ieder aan afzonderlijke onderdelen. Of het nu gaat over het werken aan klimaatrobuuste beeklandschappen, de gebiedsgerichte aanpak van stikstof rond grote natuurgebieden, de groenblauwe verbinding in de stad en op het platteland, het ontdekken van duurzame perspectieven voor voedselproductie, het versterken van duurzaam internationaal toerisme, of de kracht van de natuur als vliegwiel voor een inclusieve, gezonde leefomgeving. Van Gogh NP staat middenin de maatschappij Samen meer dan de som der delen: daar heeft iedereen baat bij De gezamenlijke ambitie zorgt ervoor dat we massa maken en daardoor beter zichtbaar worden. Dat versterkt het vestigingsklimaat en zorgt voor agendering op nationaal en internationaal niveau. Daardoor wordt het geheel meer dan de som der delen. Op een schaalniveau dat nog niet eerder is vertoond. Dit opent deuren waar alle partners ook individueel van profiteren. Denk bijvoorbeeld aan extra beleidsruimte of extra cofinanciering door toegang tot fondsen en budgetten, ook bij het rijk en in Europa, en de kracht van een sterk merk. Er zijn al diverse tastbare voorbeelden van projecten die dankzij Van Gogh NP zijn versterkt. De collectieve ambitie zorgt voor meer impact en dat creëert kansen voor partners Initiatieven in de schijnwerpers voor meer impact Van Gogh NP is volop in beweging, met tal van mooie en inspirerende voorbeelden van partners die vanuit hun eigen kerntaken en ambities met concrete projecten de filosofie van Van Gogh NP al vanzelf toepassen. Daardoor dragen ze in feite al volop bij aan de collectieve ambitie. Veelal in samenwerking met partijen die ook partner zijn in Van Gogh NP. Als partners in de communicatie over deze projecten laten zien dat zij daarmee ook bijdragen aan Van Gogh NP, helpt dit de zichtbaarheid van het collectief. Dat komt daarmee hoger op de agenda’s. Daardoor worden de kansen voor versterking van projecten extra vergroot. In een beweging die niet meer te stuiten is. Laat zien dat je als partner bijdraagt aan de droom en ambitie van Van Gogh NP en versterk de beweging

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=