Smart Industry Oost

Deze BOOST brochure geeft een overzicht van alle Smart Industry fieldlabs in Oost-Nederland. Veel bedrijven weten dat innova- tie belangrijk is voor de verdere ontwikkeling, groei en continu- ïteit van de onderneming. Toch zien veel ondernemers het als een uitdaging om succesvol te innoveren, hiervoor zijn verschil- lende redenen te noemen. Voor veel mkb-bedrijven regeert de waan van de dag en is men druk genoeg met het uitvoeren van de reguliere taken en werkzaam- heden. Voor innovatieprojecten is daarom vaak te weinig tijd. Daarnaast is innovatie kostbaar (tijd, geld) en risicovol, het is niet zeker of de innovatie uiteindelijk slaagt. Doordat nieuwe (digitale) technologieën zich in een razend tempo ontwikkelen en steeds complexer worden is het voor mkb-bedrijven bijna onmogelijk om deze kennis in huis te ont- wikkelen of bij te houden. Mede hierom wordt het steeds belang- rijker om te gaan samenwerken met andere bedrijven, kennisin- stellingen, onderwijs en overheid om de kans op succes te vergro- ten en de risico’s te beperken. Samenwerken is niet eenvoudig. Hoe vind je de juiste partners? Hoe gaan we om met intellec- tueel eigendom? Hoe komen we aan de juiste kennis? Hoe ver- delen we de taken? Hoe gaan we zo’n innovatieproject finan- cieren? Waar kunnen we testen uitvoeren zonder dat we onze reguliere bedrijfs- en productie- processen verstoren? Mogelijk is een fieldlab dan de plek die u kan helpen bij dit soort vragen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=