Jaaroverzicht 2022

Een terugblik op 2022 Anja van Straten-Scheper, bestuurder Quasir Groep 4 35 jaar Quasir 2022 was voor de Quasir Groep een bijzonder jaar vanwege ons 35-jarig bestaan. Al 35 jaar “het onafhankelijk perspectief”. Onafhankelijkheid, een belangrijke kernwaarde om klachten, calamiteiten, onderzoek, geschillen en het vertrouwenswerk uit te voeren. Al 35 jaar draagt Quasir, samen met partners, bij aan de ontwikkeling en expertise in klachtenafhandeling, calamiteitenonderzoek, geschillenbeslechting en vertrouwenswerk. Wie jarig is trakteert. In 2022 is dit 35-jarig bestaan gevierd binnen ons bedrijf, met onze medewerkers en met onze relaties. We zijn trots dat gerenommeerde sprekers zoals Johan Legemaate, Brenda Frederiks en Teun Toebes bereid waren mee te werken aan ons Symposium. Waarmee we onze eigen professionals, relaties en stakeholders getrakteerd hebben op kennis en actualiteiten over klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntenvertrouwenspersonen WZD. Dankwoord aan alle medewerkers en zorgaanbieders Onze professionals zijn de motor van ons bedrijf. Alle medewerkers en ex-medewerkers van de Quasir groep dank ik hartelijk voor hun inzet, flexibiliteit, uitdragen van hun expertise en meedenken in de ontwikkelingen van Quasir in 2022 en voorgaande jaren. Tevens dank ik alle zorgaanbieders en andere stakeholders voor hun vertrouwen in Quasir. Ik ben trots op ons bedrijf, op onze professionals en de samenwerking met zorgaanbieders en onze stakeholders. Quasir heeft zich in 2022 verder ontwikkeld met name op automatiseringsgebied en duurzaamheid personeel. Ons bedrijf is evenals voorgaande jaren verder gegroeid. De groei en ontwikkelingen vormen een stevige basis voor de komende jaren, wat ten goede komt aan onze relaties en cliënten in de zorg. Quasir BV Klachtenafhandeling/bemiddeling en abonnementen In 2022 kozen weer meer zorgaanbieders voor ons, een onafhankelijke partij voor de inzet van een klachtenfunctionaris. Het aantal klachten is toegenomen. Onafhankelijkheid, expertise en ontzorgen worden het meest gewaardeerd door onze opdrachtgevers. Ook zijn de abonnementen “klachtenfunctionaris op afroep” gegroeid. De klachtencommissie WZD/Wvggz, de klachtencommissie (Wmo, jeugdzorg) en de geschillencommissie (Stichting Zorggeschil) hebben een eigen jaarverslag uitgebracht. In 2023 zal het “leren van klachten” een nog prominentere rol krijgen in onze dienstverlening. Onderzoek en advies Onderzoek heeft een belangrijke rol binnen Quasir gekregen. Zorgaanbieders ervaren het als zeer prettig dat na een melding, onderzoeken snel kunnen starten. Met name het leren van calamiteiten is meer op de voorgrond gekomen, waar de zorgaanbieders hun kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Na elk onderzoek wordt met de zorgaanbieder geëvalueerd. In 2022 is het aantal onderzoeken verdubbeld. In 2023 wordt er een doorkijk gemaakt naar Safety 2. Tevens gaat Quasir onderdeel uitmaken van het Fellowship Nieuw Veiligheidsdenken. Stichting Quasir CVP 2022 In 2022 heeft de Stichting Quasir Cliëntenvertrouwenspersonen invulling gegeven aan de 3-jarige overeenkomst met de zorgkantoren, als aanbieder van de cliëntenvertrouwensfunctie Wet zorg en dwang. Vanuit Stichting Quasir Cliëntenvertrouwenspersonen wordt deze wettelijk verplichte functie sinds 1 januari 2020 uitgevoerd in regio 1 Friesland, Groningen, Drenthe. De stichting werkt samen met 3 andere CVP WZD aanbieders en legt verantwoording af aan de zorgkantoren, VWS en de Landelijk Faciliteit. In 2022 jaar wisten cliënten onze CVP WZD steeds beter te vinden, toch zal er nog hard gewerkt moeten worden aan de bekendheid van de functie. Aandacht zal tevens uit moeten gaan naar ambulante cliënten. Het aantal locatiebezoeken en kwesties is gegroeid ten opzichte van andere jaren, echter het niveau van het kwaliteitskader wordt niet gehaald. De samenwerking met de andere aanbieders van CVP Wzd is goed. Samen is een jaarverslag opgemaakt. Met de zorgkantoren is 4x per jaar overleg over ontwikkelingen en invulling van de functie.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=