Jaaroverzicht 2022

Quasir Academy BV Siberta Hassing, Business Unit Leider Quasir Academy BV 10 In het afgelopen jaar hebben we ten opzichte van voorgaande jaren een verschuiving van open inschrijving naar Incompany opleidingen gezien. Naast kennis overdracht wordt het onderdeel ‘voeren van een goed gesprek’ hier ook steeds vaker een onderdeel van. Reden is dat men in de zorg op allerlei plaatsen steeds meer te maken krijgt met cliënten die agressief gedrag vertonen en soms zelfs geweld. Medewerkers willen graag handvaten krijgen hoe daar passend mee om te gaan. Deze handvaten worden dan ook direct in de praktijk aan de hand van kleine opdrachten geoefend. Op die wijze ervaart men wat het effect op henzelf en ook op de ander is. Dit gebeurt in een veilige omgeving, Oefenen en toepassen in de praktijk De focus ligt bij de trainingen op het toepasbaar maken van hetgeen men leert en daar ook direct mee aan de slag gaan. Dit kan tijdens de les zijn, men krijgt dan direct feedback. Ook krijgt men opdrachten om tussen de lesdagen uit te voeren en ook daar wordt feedback op gegeven. De trainers zijn ervaren en in staat om in te spelen op de wensen van de groep en individuele cursisten. Hierdoor is het leereffect voor iedereen optimaal. Incompany trainingen voor Wzd functionarissen Veel zorg organisaties zitten in de volgende fase als het gaat om de implementatie van de Wet Zorg & Dwang. Het gevolg daarvan is dat er naar de samenwerking met en tussen de Wzd functionarissen wordt gekeken. Voor uitwisselen van actuele casuïstiek; een update van de Juridische kaders en teamontwikkeling wordt regelmatig voor een één of twee daagse Incompany training gekozen. Deze wordt gegeven door een Jurist gespecialiseerd in de Wzd en een Wzd functionaris. Soms wordt ook een CVP Wzd’er voor een uurtje digitaal meegenomen in de training. Op deze wijze wordt naar alle facetten van de functie gekeken. Blijven inspelen op actualiteit Door de actualiteit te volgen en te luisteren naar onze opdrachtgevers blijven we nieuwe trainingen ontwikkelen. Zo kregen we regelmatig vragen hoe om te gaan met steeds agressiever wordende cliënten en vertegenwoordigers. Dit heeft ervoor gezorgd dat we nu ook de training ‘Hoe om te gaan met Agressie en Geweld in de zorg’ hebben ontwikkelt. Masterclass interactief leren Uit de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) blijkt dat er onvoldoende wordt geleerd van klachten en calamiteiten. Dat was voor Quasir de aanleiding om de masterclass ‘Interactief leren van elkaar’ te organiseren. In de intieme, vertrouwelijke setting van de masterclass, die in samenwerking met Nivel tot stand kwam, ontmoetten in het voorjaar van 2022 de vertegenwoordigers van vijf zorgorganisaties elkaar. Drie per bedrijf en afkomstig uit verschillende lagen van de organisatie. Onder hen ook Willemijn van Gogh en Hanneke Elshout. Hanneke is adviseur Kwaliteit en Innovatie binnen ouderen-zorgorganisatie Noorderbreedte. Willemijn is adviseur Kwaliteit langdurige zorg binnen Visio, de landelijke expertiseorganisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele beperking. Wat was voor hen de reden om deel te nemen aan de masterclass? “In mijn functie stimuleer ik het leren en verbeteren vanuit incidenten en calamiteiten”, vertelt Willemijn. “Ook in de breedte. De masterclass bood ons de gelegenheid om te leren van en met andere zorgaanbieders. Dat maakte het interessant. Naast het organisatie overstijgend leren, zette de masterclass in op het intern verspreiden en borgen van de kennis over leren. Daarom werd de organisaties verzocht om met drie vertegenwoordigers deel te nemen, waaronder één persoon op managementniveau. “Wij hebben bewust gekozen voor een directeur en een manager primair proces uit verschillende regio’s”, vertelt Willemijn. “Zodat de kennis zich als een olievlek over de organisatie kan verspreiden. De mix van lijn en adviseurs zorgt ervoor dat het effect bereikt in alle lagen van de organisatie – in gesprekken tussen manager en teams en de verschillende gesprekken op tactisch en strategisch niveau.” Maatwerk Nabellen van iedereen die interesse toont voor een opleiding zorgt ervoor dat we regelmatig tot het ontwikkelen van een maatwerk training van een team komen. Ook kan het leiden tot individuele coaching. Voor de Academy is het belangrijk dat iedere cursist de training en ontwikkeling volgt die bij hem of haar past. Door na te bellen ontstaat er een gesprek waarin de wensen van de cursist helder worden. Dit kan individueel zijn of voor een team.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=