Punt Makelaars

P U N T M A K E L A A R S . W I J B R E N G E N J E T H U I S . Buurtverkenner D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S 3 E K WA R T A A L 2 0 2 2

P U N T M A K E L A A R S . W I J B R E N G E N J E T H U I S . 3 E K WA R T A A L 2 0 2 2 D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S Buurtverkenner

B U U R T V E R K E N N E R 4 3 E K WA R T A A L 2 0 2 2 Kansrijke woningmarkt! De woningmarkt wordt hard geraakt door de opgelopen hypotheekrente, de stijgende energielasten en de mondiale onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. We zien dat het aanbod van woningen in Utrecht is opgelopen. Tegelijkertijd nemen de vraagprijzen nog altijd toe, terwijl de verkoopprijzen dalen. Woningen staan ook langer te koop. De hamvraag is, ook voor ons als makelaars, hoe de woningmarkt zich de aankomende periode verder zal ontwikkelen. Alhoewel de vraag naar

D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . 5 woningen gigantisch is, zien we het aantal bezichtigingen enorm afnemen. Dit lijkt zeer in strijd met elkaar. Nu er mogelijkheden zijn om überhaupt een afspraak te krijgen voor een bezichtiging en er minder kapers op de kust zijn, komt er ook ruimte om te onderhandelen. In plaats van biedingen boven de vraagprijs kunnen potentiële kopers van de gelegenheid gebruikmaken om in sommige gevallen juist iets van de vraagprijs af te krijgen. Ook hebben potentiële kopers weer iets meer keuze. Nieuwbouwprojecten blijven erg aantrekkelijk om verschillende redenen. Nieuwe huizen zijn goed geïsoleerd en steeds vaker gasloos. Bovendien hebben nieuwbouwwoningen geen (groot) onderhoud nodig, wat met de huidige krapte van technisch personeel ook een groot voordeel is. Voor de actieve zoeker, die durft te beslissen, zien we dus een zeer kansrijke markt. RAMSES QAYSI PUNT MAKELAARS

6 3 E K WA R T A A L 2 0 2 2 B U U R T V E R K E N N E R Instructie bij het lezen van de grafieken De gepresenteerde cijfers in deze rapportage zijn afkomstig van de NVM/Brainbay en zijn gebaseerd op door NVM-makelaars aangeboden en verkochte bestaande koopwoningen. VERKOCHTE WONINGEN de verkochte woningen worden uitgesplitst per kwartaal. WONINGEN IN HET AANBOD de woningen in het aanbod halverwege het kwartaal. TRANSACTIEPRIJS (PER M2) het betreft de mediane verkoopprijs (per m2) woonoppervlakte van verkochte woningen. VERKOOPTIJD het betreft het mediane aantal dagen tussen het moment van op de markt komen en het verkoopmoment ondertekening van de koopakte bij de makelaar van verkochte woningen. VRAAGPRIJS (PER M2) het betreft de mediane vraagprijs (per m2) woonoppervlakte van woningen, die halverwege het kwartaal te koop staan. LOOPTIJD AANBOD het betreft het mediane aantal dagen tussen het moment van op de markt komen en het peilmoment van de halverwege het kwartaal te koop staande woningen. DYNAMIEK OP DE MARKT (KRAPTE) geeft aan hoeveel woningen er te koop staan ten opzichte van het aantal verkochte woningen in een maand. Geeft een indicatie van hoe dynamisch de markt is en hoeveel keus kopers hebben. GEMIDDELDE als gemiddelde is gebruikt de mediaan. De mediaan is de middelste waarde in een oplopende reeks van waarden.

7 D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . Inhoudsopgave Gemeente Utrecht 8 Leidsche Rijn 10 Vleuten 12 De Meern 14 Lombok 16 Ondiep/Pijlsweerd 18 Zuilen 20 Overvecht 22 Vogelenbuurt 24 Tuinwijk 26 Tuindorp 28 Wittevrouwen 30 Voordorp 32 Abstede/Watervogelenbuurt 34 Rijnsweerd/Oudwijk/Wilhelminapark 36 Centrum Noord 38 Centrum Zuid 40 Lunetten 42 Hoograven/Tolsteeg 44 Dichterswijk 46 Rivierenwijk 48 Kanaleneiland 50 Oog in Al 52 Contact 54

3 E K WA R T A A L 2 0 2 2 8 B U U R T V E R K E N N E R Gemeente Utrecht GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS DYNAMI EK OP DE MARKT ( KRAPTE ) 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 285 390 267 439 334 578.800 Φ 578.500 Φ 593.200 Φ 597.600 Φ 553.600 Φ 18 19 20 20 23 79 80 67 99 103 591.600 Φ 631.600 Φ 649.800 Φ 634.900 Φ 567.200 Φ 20 21 19 20 24 439 472 365 460 449 389.200 Φ 402.900 Φ 409.500 Φ 408.200 Φ 377.100 Φ 19 20 19 20 23 846 1000 730 1050 941 495.900 Φ 520.500 Φ 522.500 Φ 540.100 Φ 486.400 Φ 19 19 19 20 23 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 121 108 136 227 258 491.200 Φ 494.100 Φ 532.300 Φ 541.300 Φ 549.900 Φ 13 15 12 16 23 33 21 34 66 66 526.600 Φ 638.100 Φ 530.300 Φ 560.200 Φ 574.900 Φ 14 20 11 15 29 151 152 162 254 255 355.500 Φ 380.600 Φ 370.900 Φ 378.000 Φ 382.600 Φ 14 16 16 18 25 326 290 350 578 620 452.500 Φ 455.400 Φ 475.300 Φ 488.200 Φ 513.500 Φ 15 18 15 17 25 looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Gemeente Utrecht Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 5.500 Φ 7.500 Vraag- en transactieprijs per m2 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 100 Verkooptijd en looptijd aanbod 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 6 . 6 . 6 . 5 . 3 . 4 . 4 . 4 . 3 . 4 . 5 . 5 . 5 . 4 . 4 .2 4 . 5 . 5 . 5 . 5 . 6 . 5 . 5 . 5 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 9 0 4 . 4 . 4 . 4 . 5 . l ij ( ) t l i ij ij ( ) rt t t t l l i ij t rt t t ta l . . i ij - - - - - - - - - - - - - - - - - i i l . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - i ij i ij ij ij l ij Aanbod verdubbeld in 12 maanden Aanbod langer te koop 121 108 136 227 258 491.200 Φ Φ 33 21 34 66 66 526.600 Φ Φ 151 152 162 254 255 355.500 Φ Φ 326 290 350 578 620 452.500 Φ Φ tussen appartement totaal hoek Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanb 0 100 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbo Vraagprijs hoger dan transactie prijs

9 D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . WON I NGEN I N HET AANBOD 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 285 390 267 439 334 578.800 Φ 578.500 Φ 593.200 Φ 597.600 Φ 553.600 Φ 18 19 20 20 23 79 80 67 99 103 591.600 Φ 631.600 Φ 649.800 Φ 634.900 Φ 567.200 Φ 20 21 19 20 24 439 472 365 460 449 389.200 Φ 402.900 Φ 409.500 Φ 408.200 Φ 377.100 Φ 19 20 19 20 23 846 1000 730 1050 941 495.900 Φ 520.500 Φ 522.500 Φ 540.100 Φ 486.400 Φ 19 19 19 20 23 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 121 108 136 227 258 491.200 Φ 494.100 Φ 532.300 Φ 541.300 Φ 549.900 Φ 13 15 12 16 23 33 21 34 66 66 526.600 Φ 638.100 Φ 530.300 Φ 560.200 Φ 574.900 Φ 14 20 11 15 29 151 152 162 254 255 355.500 Φ 380.600 Φ 370.900 Φ 378.000 Φ 382.600 Φ 14 16 16 18 25 326 290 350 578 620 452.500 Φ 455.400 Φ 475.300 Φ 488.200 Φ 513.500 Φ 15 18 15 17 25 looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Gemeente Utrecht Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 3.500 Φ 5.500 Φ 7.500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod VERKOCHTE WON I NGEN 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 285 390 267 439 334 578.800 Φ 578.500 Φ 593.200 Φ 597.600 Φ 553.600 Φ 18 19 20 20 23 79 80 67 99 103 591.600 Φ 631.600 Φ 649.800 Φ 634.900 Φ 567.200 Φ 20 21 19 20 24 439 472 365 460 449 389.200 Φ 402.900 Φ 409.500 Φ 408.200 Φ 377.100 Φ 19 20 19 20 23 846 1000 730 1050 941 495.900 Φ 520.500 Φ 522.500 Φ 540.100 Φ 486.400 Φ 19 19 19 20 23 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 121 108 136 227 258 491.200 Φ 494.100 Φ 532.300 Φ 541.300 Φ 549.900 Φ 13 15 12 16 23 looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Gemeente Utrecht Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen GEMI DDELDE VERKOOPT I JD EN LOOPT I JD AANBOD GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS PER M2 Φ 1.500 Φ 3.500 Φ 5.500 Φ 7.500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 Vraag- e m2-prijs v transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod 494.100 532.300 Φ 541.300 Φ 549.900 Φ 13 15 12 16 23 638.100 530.300 Φ 560.200 Φ 574.900 Φ 14 20 11 15 29 380.600 370.900 Φ 378.000 Φ 382.600 Φ 14 16 16 18 25 455.400 475.300 Φ 488.200 Φ 513.500 Φ 15 18 15 17 25 Φ 1.500 Φ 3.500 Φ 5.500 Φ 7.500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal 2022-2 2022-3 bod 2022-2 2022-3 od Verkoop tijd loopt op Prijzen dalen

B U U R T V E R K E N N E R 3 E K WA R T A A L 2 0 2 2 10 VERKOCHTE WON I NGEN WON I NGEN I N HET AANBOD 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 58 85 66 94 79 607.400 Φ 612.600 Φ 613.900 Φ 650.500 Φ 590.900 Φ 19 20 20 20 22 26 31 23 35 41 634.600 Φ 619.100 Φ 636.500 Φ 665.100 Φ 618.200 Φ 21 20 20 20 24 35 55 34 37 47 402.100 Φ 418.000 Φ 428.200 Φ 441.300 Φ 402.300 Φ 19 20 19 21 22 143 205 142 197 200 610.800 Φ 619.500 Φ 614.300 Φ 677.100 Φ 604.900 Φ 19 20 19 20 22 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 23 21 25 49 46 526.300 Φ 510.800 Φ 583.800 Φ 553.700 Φ 559.900 Φ 12 14 13 11 18 10 2 10 21 16 492.300 Φ 579.500 Φ 561.100 Φ 581.000 Φ 580.400 Φ 13 8 9 16 26 14 10 14 25 19 345.600 Φ 408.000 Φ 424.000 Φ 441.600 Φ 396.400 Φ 18 9 18 23 17 58 38 57 106 103 553.700 Φ 537.000 Φ 599.300 Φ 574.500 Φ 599.500 Φ 13 15 13 15 19 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Leidsche Rijn Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 0 1 2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 58 85 66 94 79 607.400 Φ 612.600 Φ 613.900 Φ 650.500 Φ 590.900 Φ 19 20 20 20 22 26 31 23 35 41 634.600 Φ 619.100 Φ 636.500 Φ 665.100 Φ 618.200 Φ 21 20 20 20 24 35 55 34 37 47 402.100 Φ 4 8.000 Φ 428.200 Φ 441.300 Φ 402. 00 Φ 19 20 19 21 22 14 205 142 197 200 610 8 6 9 5 614 3 677 1 604 9 20 9 20 22 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 23 21 25 49 46 526.300 Φ 510.800 Φ 583.800 Φ 553.700 Φ 559.900 Φ 12 14 13 11 18 10 2 10 21 16 492.300 Φ 579.500 Φ 561.100 Φ 581.000 Φ 580.400 Φ 13 8 9 16 26 14 10 14 25 19 345.600 Φ 408.000 Φ 424.000 Φ 441.600 Φ 396.400 Φ 18 9 18 23 17 58 38 57 106 103 553.700 Φ 537.000 Φ 599.300 Φ 574.500 Φ 599.500 Φ 13 15 13 15 19 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement otaal aantal in aanbod vraagprijs Leidsche Rijn Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 1 2 Dynamiek op de markt (krapte) Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 Vraag- en transactieprijs Leidsche Rijn Aanbod blijft hoog Veel verkocht

11 D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS DYNAMI EK OP DE MARKT ( KRAPTE ) GEMI DDELDE VERKOOPT I JD EN LOOPT I JD AANBOD GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS PER M2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 58 85 66 94 79 607.400 Φ 612.600 Φ 613.900 Φ 650.500 Φ 590.900 Φ 19 20 20 20 22 26 31 23 35 41 634.600 Φ 619.100 Φ 636.500 Φ 665.100 Φ 618.200 Φ 21 20 20 20 24 35 55 34 37 47 402.100 Φ 418.000 Φ 428.200 Φ 441.300 Φ 402.300 Φ 19 20 19 21 22 143 205 142 197 200 610.800 Φ 619.500 Φ 614.300 Φ 677.100 Φ 604.900 Φ 19 20 19 20 22 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 23 21 25 49 46 526.300 Φ 510.800 Φ 583.800 Φ 553.700 Φ 559.900 Φ 12 14 13 11 18 10 2 10 21 16 492.300 Φ 579.500 Φ 561.100 Φ 581.000 Φ 580.400 Φ 13 8 9 16 26 14 10 14 25 19 345.600 Φ 408.000 Φ 424.000 Φ 441.600 Φ 396.400 Φ 18 9 18 23 17 58 38 57 106 103 553.700 Φ 537.000 Φ 599.300 Φ 574.500 Φ 599.500 Φ 13 15 13 15 19 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Leidsche Rijn Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod - - - - - - - - - - - - - - - 607.4 0 Φ 612.6 0 Φ 613.9 0 Φ 650.5 0 Φ 590.9 0 Φ 634.6 0 Φ 619.1 0 Φ 636.5 0 Φ 665.1 0 Φ 618.2 0 Φ 21 20 20 20 24 35 5 402.1 0 Φ 418. 0 Φ 428.2 0 Φ 441.3 0 Φ 402.3 0 Φ 19 20 19 21 22 610.8 0 Φ 619.5 0 Φ 614.3 0 Φ 6 7.1 0 Φ 604.9 0 Φ 19 20 19 20 - - - - - - - - - - - - - - - 526.3 0 Φ 510.8 0 Φ 583.8 0 Φ 553.7 0 Φ 559.9 0 Φ 492.3 0 Φ 579.5 0 Φ 561.1 0 Φ 581. 0 Φ 580.4 0 Φ 13 8 9 16 26 14 10 1 25 19 345.6 0 Φ 408. 0 Φ 424. 0 Φ 441.6 0 Φ 396.4 0 Φ 18 9 18 23 17 38 5 553.7 0 Φ 537. 0 Φ 5 9.3 0 Φ 574.5 0 Φ 5 9.500 Φ 13 15 13 15 19 l tij ( g ) tu sen t l v rk tr s cti rijs v rk tij ( g ) hoek apparte ent totaal aantal in aanbod vraagprijs i Woningen in het aanbod tu sen apparte ent totaal hoek Φ 1.5 0 Φ 2.5 0 Φ 3.5 0 Φ 4.5 0 Φ 5.5 0 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 r - tr s cti rijs r - rijs r - r rijs 0 1 2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 i r t ( r t ) i t t l Φ 0 Φ 200. 00 Φ 4 0. 0 Φ 6 0. 0 Φ 8 0. 0 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 r - tr s cti rijs tr s cti rijs r r rijs 0 100 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 r tij l tij r tij r l tij 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 58 85 66 94 79 607.400 Φ 612.600 Φ 613.900 Φ 650.500 Φ 590.900 Φ 19 20 20 20 22 26 31 23 35 41 634.600 Φ 619.100 Φ 636.500 Φ 665.100 Φ 618.200 Φ 21 20 20 20 24 35 55 34 37 47 402.100 Φ 418.000 Φ 428.200 Φ 441.300 Φ 402.300 Φ 19 20 19 21 22 143 205 142 197 200 610.800 Φ 619.500 Φ 614.300 Φ 677.100 Φ 604.900 Φ 19 20 19 20 22 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 23 21 25 49 46 526.300 Φ 510.800 Φ 583.800 Φ 553.700 Φ 559.900 Φ 12 14 13 11 18 10 2 10 21 16 492.300 Φ 579.500 Φ 561.100 Φ 581.000 Φ 580.400 Φ 13 8 9 16 26 14 10 14 25 19 345.600 Φ 408.000 Φ 424.000 Φ 441.600 Φ 396.400 Φ 18 9 18 23 17 58 38 57 106 103 553.700 Φ 537.000 Φ 599.300 Φ 574.500 Φ 599.500 Φ 13 15 13 15 19 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Leidsche Rijn Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 58 85 6 94 79 607.400 Φ 612.600 Φ 613.900 Φ 650.500 Φ 590.900 Φ 19 20 20 20 2 26 31 23 35 41 634.600 Φ 619.100 Φ 636.500 Φ 665.100 Φ 618.200 Φ 21 20 20 20 24 35 5 34 37 47 402.100 Φ 418.000 Φ 428.200 Φ 441.300 Φ 402.300 Φ 19 20 19 21 2 143 205 142 197 2 0 610.800 Φ 619.500 Φ 614.300 Φ 677.100 Φ 604.900 Φ 19 20 19 20 2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 23 21 25 49 46 526.300 Φ 510.800 Φ 583.800 Φ 553.700 Φ 55 .900 Φ 12 14 13 1 18 10 2 10 21 16 492.300 Φ 579.500 Φ 56 .100 Φ 581. 00 Φ 580.400 Φ 13 8 9 16 26 14 10 14 25 19 345.600 Φ 408. 00 Φ 424. 00 Φ 441.600 Φ 396.400 Φ 18 9 18 23 17 58 38 57 106 103 553.700 Φ 537. 00 Φ 599.300 Φ 574.500 Φ 599.500 Φ 13 15 13 15 19 ijk l optijd anbod (dagen) tussen antal verkopen transactieprijs verk optijd (dagen) hoek a partement otaal antal in anbod vr agprijs L idsch Rij Verkochte woningen Woningen in het anbod tussen a partement otaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ .500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vr ag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vr agprijs anbod 0 1 2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) wo ingen tot al Φ 0 Φ 20 . 00 Φ 40 . 00 Φ 60 . 00 Φ 800.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vr ag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vr agprijs anbod 0 100 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verk optijd en l optijd anbod verk optijd verkopen l optijd anbod Prijzen dalen

B U U R T V E R K E N N E R 3 E K WA R T A A L 2 0 2 2 12 Vleuten Veel verkocht VERKOCHTE WON I NGEN WON I NGEN I N HET AANBOD 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 4 7 7 10 10 448.600 Φ 536.500 Φ 476.700 Φ 518.300 Φ 499.900 Φ 17 18 25 19 21 1 1 2 4 4 650.000 Φ 350.500 Φ 902.500 Φ 644.500 Φ 882.500 Φ 14 48 28 22 70 3 7 0 1 4 347.000 Φ 455.300 Φ - Φ 435.000 Φ 344.300 Φ 28 17 0 19 19 10 23 13 18 25 531.400 Φ 624.600 Φ 684.900 Φ 654.900 Φ 600.600 Φ 20 19 25 20 31 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 4 4 2 3 3 457.000 Φ 425.000 Φ 444.000 Φ 450.000 Φ 525.000 Φ 9 15 6 16 48 0 2 3 2 0 - Φ - Φ 545.000 Φ 625.000 Φ - Φ 0 23 20 121 0 2 0 0 2 0 379.000 Φ - Φ - Φ 320.000 Φ - Φ 14 0 0 28 0 9 6 7 13 9 517.800 Φ 283.300 Φ 569.600 Φ 710.800 Φ 1.186.900 Φ 12 17 15 32 58 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Vleuten Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 500.000 Φ 1.000.000 Φ 1.500.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 4 7 7 10 10 448.600 Φ 536.500 Φ 476.700 Φ 518.300 Φ 499.900 Φ 17 18 25 19 21 1 1 2 4 4 650.000 Φ 350.500 Φ 902.500 Φ 644.500 Φ 882.500 Φ 14 48 28 22 70 7 0 1 4 347.000 Φ 455.300 Φ - Φ 435.000 Φ 344. 00 Φ 28 17 0 19 19 10 23 13 18 25 531 4 6 4 6 68 9 6 4 9 600 6 20 9 25 20 31 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 4 4 2 3 3 457.000 Φ 425.000 Φ 444.000 Φ 450.000 Φ 525.000 Φ 9 15 6 16 48 0 2 3 2 0 - Φ - Φ 545.000 Φ 625.000 Φ - Φ 0 23 20 121 0 2 0 0 2 0 379.000 Φ - Φ - Φ 320.000 Φ - Φ 14 0 0 28 0 9 6 7 13 9 517.800 Φ 283.300 Φ 569.600 Φ 710.800 Φ 1.186.900 Φ 12 17 15 32 58 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement otaal aantal in aanbod vraagprijs Vleuten Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 2 3 Dynamiek op de markt (krapte) Φ 1.000.000 Φ 1.500.000 Vraag- en transactieprijs

13 D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . Verkooptijd loopt op GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS DYNAMI EK OP DE MARKT ( KRAPTE ) GEMI DDELDE VERKOOPT I JD EN LOOPT I JD AANBOD GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS PER M2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 4 4 2 3 3 457.000 Φ 425.000 Φ 444.000 Φ 450.000 Φ 525.000 Φ 9 15 6 16 48 0 2 3 2 0 - Φ - Φ 545.000 Φ 625.000 Φ - Φ 0 23 20 121 0 2 0 0 2 0 379.000 Φ - Φ - Φ 320.000 Φ - Φ 14 0 0 28 0 9 6 7 13 9 517.800 Φ 283.300 Φ 569.600 Φ 710.800 Φ 1.186.900 Φ 12 17 15 32 58 looptijd aanbod (dagen) tussen aantal in aanbod vraagprijs Woningen in het aanbod appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 500.000 Φ 1.000.000 Φ 1.500.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 200 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod - - - - - - - - - - - - - - - 457. 0 Φ 425. 0 Φ 4 4. 0 Φ 450. 0 Φ 525. 0 Φ 2 3 - Φ - Φ 545. 0 Φ 625. 0 Φ - Φ 23 20 121 0 0 2 0 379. 0 Φ - Φ - Φ 320. 0 Φ - Φ 14 0 0 28 0 6 517.8 0 Φ 283.3 0 Φ 569.6 0 Φ 710.8 0 Φ 1.186.900 Φ 12 17 15 32 58 lo tij ( g ) tu sen aantal in aanbod vraagprijs Woningen in het aan od apparte ent totaal hoek Φ 1.5 0 Φ 2.5 0 Φ 3.5 0 Φ 4.500 Φ 5.5 0 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs per m2 - rijs r - r rijs 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 i r t ( r t ) i t t l Φ 0 Φ 5 0. 0 Φ 1. 0. 0 Φ 1.5 0. 0 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 r - tr s cti rijs tr s cti rijs r r rijs 0 100 200 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 r tij l tij r tij r l tij 4 7 7 10 10 448.600 Φ 536.500 Φ 476.700 Φ 518.300 Φ 499.900 Φ 17 18 25 19 21 1 1 2 4 4 650.000 Φ 350.500 Φ 902.500 Φ 644.500 Φ 882.500 Φ 14 48 28 22 70 3 7 0 1 4 347.000 Φ 455.300 Φ - Φ 435.000 Φ 344.300 Φ 28 17 0 19 19 10 23 13 18 25 531.400 Φ 624.600 Φ 684.900 Φ 654.900 Φ 600.600 Φ 20 19 25 20 31 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 4 4 2 3 3 457.000 Φ 425.000 Φ 444.000 Φ 450.000 Φ 525.000 Φ 9 15 6 16 48 0 2 3 2 0 - Φ - Φ 545.000 Φ 625.000 Φ - Φ 0 23 20 121 0 2 0 0 2 0 379.000 Φ - Φ - Φ 320.000 Φ - Φ 14 0 0 28 0 9 6 7 13 9 517.800 Φ 283.300 Φ 569.600 Φ 710.800 Φ 1.186.900 Φ 12 17 15 32 58 looptijd aanbod (dagen) tussen hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 500.000 Φ 1.000.000 Φ 1.500.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 200 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod 4 7 7 10 10 448.600 Φ 536.500 Φ 476.700 Φ 518.300 Φ 49 .900 Φ 17 18 25 19 21 1 1 2 4 4 65 . 00 Φ 350.500 Φ 902.500 Φ 644.500 Φ 882.500 Φ 14 48 28 2 70 3 7 0 1 4 347.000 Φ 455.300 Φ - Φ 435. 00 Φ 344.300 Φ 28 17 0 19 19 10 23 13 18 25 531.400 Φ 624.600 Φ 684.900 Φ 654.900 Φ 600.600 Φ 20 19 25 20 31 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 4 4 2 3 3 457. 00 Φ 425. 00 Φ 444. 00 Φ 45 . 00 Φ 525. 00 Φ 9 15 6 16 48 0 2 3 2 0 - Φ - Φ 545. 00 Φ 625. 00 Φ - Φ 0 23 20 121 0 2 0 0 2 0 379. 00 Φ - Φ - Φ 32 . 00 Φ - Φ 14 0 0 28 0 9 6 7 13 9 517.800 Φ 28 .300 Φ 569.600 Φ 710.800 Φ .186.900 Φ 12 17 15 32 58 l optijd anbod (dagen) tussen hoek a partement otaal antal in anbod vr agprijs Woningen in het anbod tussen a partement otaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ .500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vr ag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vr agprijs anbod 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) wo ingen tot al Φ 0 Φ 50 . 00 Φ 1. 0 . 00 Φ 1.50 . 00 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vr ag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vr agprijs anbod 0 100 200 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verk optijd en l optijd anbod verk optijd verkopen l optijd anbod

B U U R T V E R K E N N E R 3 E K WA R T A A L 2 0 2 2 14 VERKOCHTE WON I NGEN WON I NGEN I N HET AANBOD 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 9 23 10 15 23 481.200 Φ 501.600 Φ 535.700 Φ 544.500 Φ 487.900 Φ 20 20 20 23 21 6 6 3 6 6 570.500 Φ 687.500 Φ 531.000 Φ 606.300 Φ 578.000 Φ 19 20 21 28 23 0 2 1 3 1 - Φ 393.500 Φ 337.000 Φ 465.000 Φ 460.000 Φ 0 20 23 17 0 21 35 16 36 39 586.600 Φ 554.200 Φ 542.200 Φ 705.500 Φ 571.800 Φ 20 21 20 25 22 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 4 0 8 7 11 442.000 Φ - Φ 442.500 Φ 426.700 Φ 432.700 Φ 15 0 12 21 25 1 1 0 5 3 415.000 Φ 375.000 Φ - Φ 620.000 Φ 625.000 Φ 2 1 0 12 122 0 0 0 1 1 - Φ - Φ - Φ 375.000 Φ 375.000 Φ 0 0 0 15 107 7 3 12 20 20 557.600 Φ 540.000 Φ 590.300 Φ 552.800 Φ 526.500 Φ 132 318 141 70 43 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs De Meern Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 9 23 10 15 23 481.200 Φ 501.600 Φ 535.700 Φ 544.500 Φ 487.900 Φ 20 20 20 23 21 6 6 3 6 6 570.500 Φ 687.500 Φ 531.000 Φ 606.300 Φ 578.000 Φ 19 20 21 28 23 0 2 3 1 - Φ 393.500 Φ 337.000 Φ 465.000 Φ 460.000 Φ 0 20 23 17 0 21 35 16 36 39 586 6 554.200 5 2 705 5 571 8 20 21 20 5 2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 4 0 8 7 11 442.000 Φ - Φ 442.500 Φ 426.700 Φ 432.700 Φ 15 0 12 21 25 1 1 0 5 3 415.000 Φ 375.000 Φ - Φ 620.000 Φ 625.000 Φ 2 1 0 12 122 0 0 0 1 1 - Φ - Φ - Φ 375.000 Φ 375.000 Φ 0 0 0 15 107 7 3 12 20 20 557.600 Φ 540.000 Φ 590.300 Φ 552.800 Φ 526.500 Φ 132 318 141 70 43 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement otaal aantal in aanbod vraagprijs De Meern Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 2 3 Dynamiek op de markt (krapte) Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 Vraag- en transactieprijs Veel verkocht! De Meern Aanbod stabiel

GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS DYNAMI EK OP DE MARKT ( KRAPTE ) GEMI DDELDE VERKOOPT I JD EN LOOPT I JD AANBOD GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS PER M2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 4 0 8 7 11 442.000 Φ - Φ 442.500 Φ 426.700 Φ 432.700 Φ 15 0 12 21 25 1 1 0 5 3 415.000 Φ 375.000 Φ - Φ 620.000 Φ 625.000 Φ 2 1 0 12 122 0 0 0 1 1 - Φ - Φ - Φ 375.000 Φ 375.000 Φ 0 0 0 15 107 7 3 12 20 20 557.600 Φ 540.000 Φ 590.300 Φ 552.800 Φ 526.500 Φ 132 318 141 70 43 looptijd aanbod (dagen) tussen aantal in aanbod vraagprijs Woningen in het aanbod appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 200 300 400 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod - - - - - - - - - - - - - - - 442. 0 Φ - Φ 442.5 0 Φ 426.7 0 Φ 432.7 0 Φ 415. 0 Φ 375. 0 Φ - Φ 620. 0 Φ 625. 0 Φ 2 1 0 12 122 - Φ - Φ - Φ 375. 0 Φ 375. 0 Φ 07 3 1 557.6 0 Φ 540. 0 Φ 590.3 0 Φ 552.8 0 Φ 526.500 Φ 132 31 3 looptijd aanbod (dagen) tu sen aantal in aanbod vraagprijs Wo ingen in het aanbod apparte ent totaal hoek Φ 1.5 0 Φ 2.5 0 Φ 3.5 0 Φ 4.500 Φ 5.5 0 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 r - tr s cti rijs r 2 - rijs r - r rijs 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 i r t ( r t ) i t t l Φ 0 Φ 200. 00 Φ 4 0. 0 Φ 6 0. 0 Φ 8 0. 0 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 r - tr s cti rijs tr s cti rijs r r rijs 0 100 200 300 400 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 r tij l tij r tij r l tij 9 23 10 15 23 481.200 Φ 501.600 Φ 535.700 Φ 544.500 Φ 487.900 Φ 20 20 20 23 21 6 6 3 6 6 570.500 Φ 687.500 Φ 531.000 Φ 606.300 Φ 578.000 Φ 19 20 21 28 23 0 2 1 3 1 - Φ 393.500 Φ 337.000 Φ 465.000 Φ 460.000 Φ 0 20 23 17 0 21 35 16 36 39 586.600 Φ 554.200 Φ 542.200 Φ 705.500 Φ 571.800 Φ 20 21 20 25 22 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 4 0 8 7 11 442.000 Φ - Φ 442.500 Φ 426.700 Φ 432.700 Φ 15 0 12 21 25 1 1 0 5 3 415.000 Φ 375.000 Φ - Φ 620.000 Φ 625.000 Φ 2 1 0 12 122 0 0 0 1 1 - Φ - Φ - Φ 375.000 Φ 375.000 Φ 0 0 0 15 107 7 3 12 20 20 557.600 Φ 540.000 Φ 590.300 Φ 552.800 Φ 526.500 Φ 132 318 141 70 43 looptijd aanbod (dagen) tussen hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 200 300 400 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod 9 23 10 15 23 481.200 Φ 501.600 Φ 535.700 Φ 544.500 Φ 487.900 Φ 20 20 20 23 21 6 6 3 6 6 570.500 Φ 687.500 Φ 531. 00 Φ 606.300 Φ 578. 00 Φ 19 20 21 28 23 0 2 1 3 1 - Φ 393.500 Φ 337. 00 Φ 465. 00 Φ 46 . 00 Φ 0 20 23 17 0 21 35 16 36 39 58 .600 Φ 554.200 Φ 54 .200 Φ 70 .500 Φ 571.800 Φ 20 21 20 25 2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 4 0 8 7 1 442. 00 Φ - Φ 442.500 Φ 426.700 Φ 432.700 Φ 15 0 12 21 25 1 1 0 5 3 415. 00 Φ 375. 00 Φ - Φ 62 . 00 Φ 625. 00 Φ 2 1 0 12 1 2 0 0 0 1 1 - Φ - Φ - Φ 375. 00 Φ 375. 00 Φ 0 0 0 15 107 7 3 12 20 20 557.600 Φ 54 . 00 Φ 590.300 Φ 552.800 Φ 526.500 Φ 132 318 141 70 43 l optijd anbod (dagen) tussen hoek a partement otaal antal in anbod vr agprijs Woningen in het anbod tussen a partement otaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ .500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vr ag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vr agprijs anbod 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) wo ingen tot al Φ 0 Φ 20 . 00 Φ 40 . 00 Φ 60 . 00 Φ 800.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vr ag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vr agprijs anbod 0 100 200 300 400 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verk optijd en l optijd anbod verk optijd verkopen l optijd anbod D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . 15 Looptijden nemen af Stabiele indruk

B U U R T V E R K E N N E R 3 E K WA R T A A L 2 0 2 2 16 VERKOCHTE WON I NGEN WON I NGEN I N HET AANBOD 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 19 29 18 26 24 527.700 Φ 573.400 Φ 596.800 Φ 607.800 Φ 576.200 Φ 19 18 20 19 24 1 3 1 5 4 556.000 Φ 663.000 Φ 795.500 Φ 505.000 Φ 533.000 Φ 13 21 14 19 31 46 52 37 61 65 399.100 Φ 424.600 Φ 433.700 Φ 435.000 Φ 415.300 Φ 20 23 18 19 23 66 84 57 93 92 438.500 Φ 484.500 Φ 497.200 Φ 482.400 Φ 461.600 Φ 20 22 19 24 24 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 13 7 9 13 21 511.800 Φ 453.000 Φ 494.700 Φ 493.700 Φ 541.600 Φ 13 30 10 22 24 2 0 1 1 5 622.500 Φ - Φ 375.000 Φ 530.000 Φ 592.000 Φ 23 0 21 16 34 16 10 9 33 25 365.200 Φ 372.300 Φ 362.300 Φ 422.200 Φ 426.800 Φ 26 16 13 19 41 32 18 20 47 51 429.400 Φ 383.000 Φ 404.400 Φ 444.300 Φ 489.800 Φ 30 44 37 20 33 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Lombok Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 0 1 2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 19 29 18 26 24 527.700 Φ 573.400 Φ 596.800 Φ 607.800 Φ 576.200 Φ 19 18 20 19 24 1 3 1 5 4 556.000 Φ 663.000 Φ 795.500 Φ 505.000 Φ 533.000 Φ 13 21 14 19 31 46 52 37 61 65 399.100 Φ 424.600 Φ 433.700 Φ 435.000 Φ 415. 00 Φ 20 23 18 19 2 66 84 57 9 92 438 5 84 5 7 2 82 4 46 20 22 9 4 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 13 7 9 13 21 511.800 Φ 453.000 Φ 494.700 Φ 493.700 Φ 541.600 Φ 13 30 10 22 24 2 0 1 1 5 622.500 Φ - Φ 375.000 Φ 530.000 Φ 592.000 Φ 23 0 21 16 34 16 10 9 33 25 365.200 Φ 372.300 Φ 362.300 Φ 422.200 Φ 426.800 Φ 26 16 13 19 41 32 18 20 47 51 429.400 Φ 383.000 Φ 404.400 Φ 444.300 Φ 489.800 Φ 30 44 37 20 33 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement otaal aantal in aanbod vraagprijs Lombok Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 1 2 Dynamiek op de markt (krapte) Φ 400.000 Φ 600.000 Vraag- en transactieprijs Lombok Veel verkocht Aanbod stabiel

GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS DYNAMI EK OP DE MARKT ( KRAPTE ) GEMI DDELDE VERKOOPT I JD EN LOOPT I JD AANBOD GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS PER M2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 19 29 18 26 24 527.700 Φ 573.400 Φ 596.800 Φ 607.800 Φ 576.200 Φ 19 18 20 19 24 1 3 1 5 4 556.000 Φ 663.000 Φ 795.500 Φ 505.000 Φ 533.000 Φ 13 21 14 19 31 46 52 37 61 65 399.100 Φ 424.600 Φ 433.700 Φ 435.000 Φ 415.300 Φ 20 23 18 19 23 66 84 57 93 92 438.500 Φ 484.500 Φ 497.200 Φ 482.400 Φ 461.600 Φ 20 22 19 24 24 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 13 7 9 13 21 511.800 Φ 453.000 Φ 494.700 Φ 493.700 Φ 541.600 Φ 13 30 10 22 24 2 0 1 1 5 622.500 Φ - Φ 375.000 Φ 530.000 Φ 592.000 Φ 23 0 21 16 34 16 10 9 33 25 365.200 Φ 372.300 Φ 362.300 Φ 422.200 Φ 426.800 Φ 26 16 13 19 41 32 18 20 47 51 429.400 Φ 383.000 Φ 404.400 Φ 444.300 Φ 489.800 Φ 30 44 37 20 33 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Lombok Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 3.500 Φ 5.500 Φ 7.500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod - - - - - - - - - - - - - - - 527.7 0 Φ 573.4 0 Φ 596.8 0 Φ 607.8 0 Φ 576.2 0 Φ 556. 0 Φ 663. 0 Φ 795.5 0 Φ 505. 0 Φ 5 3. 0 Φ 13 21 14 19 31 61 65 3 9.1 0 Φ 424.6 0 Φ 4 3.7 0 Φ 435. 0 Φ 415.3 0 Φ 20 23 18 19 23 438.5 0 Φ 484.5 0 Φ 497.2 0 Φ 482.4 0 Φ 461.6 0 Φ 20 22 19 24 24 - - - - - - - - - - - - - - - 5 1.8 0 Φ 453. 0 Φ 494.7 0 Φ 493.7 0 Φ 541.6 0 Φ 1 1 5 6 2.5 0 Φ - Φ 375. 0 Φ 530. 0 Φ 592. 0 Φ 23 0 21 16 34 16 10 9 33 25 365.2 0 Φ 372.3 0 Φ 362.3 0 Φ 4 2.2 0 Φ 426.8 0 Φ 26 16 13 19 41 18 2 429.4 0 Φ 383. 0 Φ 404.4 0 Φ 444.3 0 Φ 489.800 Φ 30 44 37 20 33 l tij ( g ) tu sen t l v rk trans ctie rijs v rk tij ( g ) hoek apparte ent totaal t l i aanb vr g rijs i Woningen in het aanbod tu sen apparte ent totaal hoek Φ 1.5 0 Φ 3.5 0 Φ 5.5 0 Φ 7.5 0 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 r - tr s cti rijs r - rijs r - r rijs 0 1 2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 i r t ( r t ) i t t l Φ 0 Φ 2 0. 0 Φ 4 0. 0 Φ 6 0. 0 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 r - tr s cti rijs tr s cti rijs r r rijs 0 100 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 r tij l tij r tij r l tij 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 19 29 18 26 24 527.700 Φ 573.400 Φ 596.800 Φ 607.800 Φ 576.200 Φ 19 18 20 19 24 1 3 1 5 4 556.000 Φ 663.000 Φ 795.500 Φ 505.000 Φ 533.000 Φ 13 21 14 19 31 46 52 37 61 65 399.100 Φ 424.600 Φ 433.700 Φ 435.000 Φ 415.300 Φ 20 23 18 19 23 66 84 57 93 92 438.500 Φ 484.500 Φ 497.200 Φ 482.400 Φ 461.600 Φ 20 22 19 24 24 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 13 7 9 13 21 511.800 Φ 453.000 Φ 494.700 Φ 493.700 Φ 541.600 Φ 13 30 10 22 24 2 0 1 1 5 622.500 Φ - Φ 375.000 Φ 530.000 Φ 592.000 Φ 23 0 21 16 34 16 10 9 33 25 365.200 Φ 372.300 Φ 362.300 Φ 422.200 Φ 426.800 Φ 26 16 13 19 41 32 18 20 47 51 429.400 Φ 383.000 Φ 404.400 Φ 444.300 Φ 489.800 Φ 30 44 37 20 33 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Lombok Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 3.500 Φ 5.500 Φ 7.500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 19 29 18 26 24 52 .700 Φ 573.400 Φ 596.800 Φ 607.800 Φ 576.200 Φ 19 18 20 19 24 1 3 1 5 4 556. 00 Φ 663. 00 Φ 79 .500 Φ 505. 00 Φ 533. 00 Φ 13 21 14 19 31 46 52 37 61 65 399.100 Φ 424.600 Φ 433.700 Φ 435. 00 Φ 415.300 Φ 20 23 18 19 23 6 84 57 93 92 438.500 Φ 484.500 Φ 497.200 Φ 482.400 Φ 461.600 Φ 20 2 19 24 24 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 20 2-3 13 7 9 13 21 511.800 Φ 453. 00 Φ 494.700 Φ 493.700 Φ 541.600 Φ 13 30 10 2 24 2 0 1 1 5 622.500 Φ - Φ 375. 00 Φ 53 . 00 Φ 592. 00 Φ 23 0 21 16 34 16 10 9 3 25 365.200 Φ 372.300 Φ 362.300 Φ 42 .200 Φ 426.800 Φ 26 16 13 19 41 32 18 20 47 51 429.400 Φ 383. 00 Φ 40 .400 Φ 444.300 Φ 489.800 Φ 30 4 37 20 3 ijk l optijd anbod (dagen) tussen antal verkopen transactieprijs verk optijd (dagen) hoek a partement otaal antal in anbod vr agprijs Lomb k Verkochte woningen Woningen in het anbod tussen a partement otaal hoek Φ 1.500 Φ 3.500 Φ .500 Φ 7.500 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vr ag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vr agprijs anbod 0 1 2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) wo ingen tot al Φ 0 Φ 20 . 00 Φ 40 . 00 Φ 60 . 00 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vr ag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vr agprijs anbod 0 100 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Verk optijd en l optijd anbod verk optijd verkopen l optijd anbod 17 D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . Vraagprijzen lopen op

B U U R T V E R K E N N E R 3 E K WA R T A A L 2 0 2 2 18 VERKOCHTE WON I NGEN WON I NGEN I N HET AANBOD 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 32 31 33 47 36 473.100 Φ 503.100 Φ 535.500 Φ 472.900 Φ 476.600 Φ 18 19 19 20 30 5 4 5 9 8 580.800 Φ 517.800 Φ 560.000 Φ 591.700 Φ 492.800 Φ 20 18 18 17 26 42 44 35 41 50 366.200 Φ 393.500 Φ 362.800 Φ 414.300 Φ 373.000 Φ 22 20 18 20 21 80 79 73 97 95 423.800 Φ 442.800 Φ 454.400 Φ 459.200 Φ 423.100 Φ 20 19 18 20 25 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 11 12 13 26 38 418.000 Φ 433.500 Φ 413.000 Φ 447.000 Φ 451.600 Φ 16 15 13 26 22 1 1 1 5 8 450.000 Φ 375.000 Φ - Φ 487.500 Φ 481.000 Φ 1 21 21 15 23 17 18 15 25 33 341.800 Φ 318.900 Φ 340.300 Φ 350.400 Φ 347.500 Φ 18 24 11 26 43 29 31 29 57 79 374.400 Φ 365.100 Φ 361.100 Φ 407.400 Φ 411.000 Φ 17 21 12 25 31 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Ondiep/Pijlsweerd Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 0 1 2 3 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 32 31 33 47 36 473.100 Φ 503.100 Φ 535.500 Φ 472.900 Φ 476.600 Φ 18 19 19 20 30 5 4 5 9 8 580.800 Φ 517.800 Φ 560.000 Φ 591.700 Φ 492.800 Φ 20 18 18 17 26 42 4 35 41 50 366.200 Φ 393.500 Φ 362.800 Φ 414.300 Φ 373.000 Φ 22 20 18 20 21 80 79 7 97 95 23 8 42 8 54 4 59 2 23 1 20 9 8 0 5 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2022-3 11 12 13 26 38 418.000 Φ 433.500 Φ 413.000 Φ 447.000 Φ 451.600 Φ 16 15 13 26 22 1 1 1 5 8 450.000 Φ 375.000 Φ - Φ 487.500 Φ 481.000 Φ 1 21 21 15 23 17 18 15 25 33 341.800 Φ 318.900 Φ 340.300 Φ 350.400 Φ 347.500 Φ 18 24 11 26 43 29 31 29 57 79 374.400 Φ 365.100 Φ 361.100 Φ 407.400 Φ 411.000 Φ 17 21 12 25 31 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement otaal aantal in aanbod vraagprijs Ondiep/Pijlsweerd Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 2 3 Dynamiek op de markt (krapte) Φ 400.000 Φ 600.000 Vraag- en transactieprijs Ondiep en Pijlsweerd Veel verkocht Aanbod loopt stevig op

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=