Punt Makelaars

P U N T M A K E L A A R S . W I J B R E N G E N J E T H U I S . Buurtverkenner D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S 2 E K WA R T A A L 2 0 2 2

P U N T M A K E L A A R S . W I J B R E N G E N J E T H U I S . 2 E K WA R T A A L 2 0 2 2 D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S Buurtverkenner

B U U R T V E R K E N N E R 4 2 E K WA R T A A L 2 0 2 2 Een stabielere woningmarkt met meer aanbod? De Utrechtse woningmarkt lijkt voor het eerst sinds jaren wat af te koelen. Het aantal woningen dat te koop staat is met bijna 70 procent toegenomen, terwijl het aantal verkopen gelijk is gebleven ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. De leencapaciteit neemt af als gevolg van de hard opgelopen hypotheekrente, waardoor mensen minder hoog kunnen bieden. Potentiële kopers voelen zich daarnaast onbehagelijk in deze onzekere tijd. Het is op vele fronten onrustig door de oplopende kosten, de oorlog in Oekraïne,

D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . 5 de stikstofcrisis, Corona en de stijgende energieprijzen. Deze onzekerheden hebben mensen er toe gezet om hun woning alvast op de markt te brengen, vooral de mensen die een nieuwbouwhuis gekocht hebben. Naast de dominante groep beleggers die al sinds januari zijn afgehaakt, zien we nu dat ook doorstromers even pas op de plaats maken in de bestaande bouw. Nieuwbouw blijft daarentegen zeer aantrekkelijk voor de meeste doelgroepen. Naast de voordelen van een onderhoudsvrije periode en een lagere hypotheeklast, zijn ook de lage energielasten een belangrijke overweging. Bij verschillende nieuwbouwprojecten zien we dan ook dat de interesse enorm groot blijft. Al met al voorzien we een stabielere woningmarkt met meer aanbod, langere verkooptijden en minder extreme prijsstijgingen. Wellicht het nieuwe normaal! RAMSES QAYSI PUNT MAKELAARS

6 2 E K WA R T A A L 2 0 2 2 B U U R T V E R K E N N E R Instructie bij het lezen van de grafieken De gepresenteerde cijfers in deze rapportage zijn afkomstig van de NVM/Brainbay en zijn gebaseerd op door NVM-makelaars aangeboden en verkochte bestaande koopwoningen. VERKOCHTE WONINGEN de verkochte woningen worden uitgesplitst per kwartaal. WONINGEN IN HET AANBOD de woningen in het aanbod halverwege het kwartaal. TRANSACTIEPRIJS (PER M2) het betreft de mediane verkoopprijs (per m2) woonoppervlakte van verkochte woningen. VERKOOPTIJD het betreft het mediane aantal dagen tussen het moment van op de markt komen en het verkoopmoment ondertekening van de koopakte bij de makelaar van verkochte woningen. VRAAGPRIJS (PER M2) het betreft de mediane vraagprijs (per m2) woonoppervlakte van woningen, die halverwege het kwartaal te koop staan. LOOPTIJD AANBOD het betreft het mediane aantal dagen tussen het moment van op de markt komen en het peilmoment van de halverwege het kwartaal te koop staande woningen. DYNAMIEK OP DE MARKT (KRAPTE) geeft aan hoeveel woningen er te koop staan ten opzichte van het aantal verkochte woningen in een maand. Geeft een indicatie van hoe dynamisch de markt is en hoeveel keus kopers hebben. GEMIDDELDE als gemiddelde is gebruikt de mediaan. De mediaan is de middelste waarde in een oplopende reeks van waarden.

7 D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . Inhoudsopgave Gemeente Utrecht 8 Leidsche Rijn 10 Vleuten 12 De Meern 14 Lombok 16 Ondiep/Pijlsweerd 18 Zuilen 20 Overvecht 22 Vogelenbuurt 24 Tuinwijk 26 Tuindorp 28 Wittevrouwen 30 Voordorp 32 Abstede/Watervogelenbuurt 34 Rijnsweerd/Oudwijk/Wilhelminapark 36 Centrum Noord 38 Centrum Zuid 40 Lunetten 42 Hoograven/Tolsteeg 44 Dichterswijk 46 Rivierenwijk 48 Kanaleneiland 50 Oog in Al 52 Contact 54

2 E K WA R T A A L 2 0 2 2 8 B U U R T V E R K E N N E R Aanbod met 70% toegenomen Gemeente Utrecht GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS DYNAMI EK OP DE MARKT ( KRAPTE ) 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 371 285 390 267 428 553.300 Φ 578.800 Φ 578.500 Φ 593.200 Φ 583.800 Φ 20 18 19 20 20 105 79 80 67 102 598.300 Φ 591.600 Φ 631.600 Φ 649.800 Φ 633.600 Φ 19 20 21 19 21 493 439 472 365 463 383.900 Φ 389.200 Φ 402.900 Φ 409.500 Φ 403.900 Φ 20 19 20 19 21 1027 846 1000 730 1046 494.400 Φ 495.900 Φ 520.500 Φ 522.500 Φ 530.900 Φ 20 19 19 19 20 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 108 121 108 136 241 493.000 Φ 491.200 Φ 494.100 Φ 532.300 Φ 551.400 Φ 14 13 15 12 19 32 33 21 34 66 498.400 Φ 526.600 Φ 638.100 Φ 530.300 Φ 555.100 Φ 12 14 20 11 15 174 151 152 162 253 354.100 Φ 355.500 Φ 380.600 Φ 370.900 Φ 379.100 Φ 13 14 16 16 21 335 326 290 350 591 444.800 Φ 452.500 Φ 455.400 Φ 475.300 Φ 493.700 Φ 14 15 18 15 19 looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Gemeente Utrecht Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 4.500 Φ 5.500 Φ 6.500 Vraag- en transactieprijs per m2 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 100 Verkooptijd en looptijd aanbod 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 371 285 390 267 428 553.300 Φ 578.800 Φ 578.500 Φ 593.200 Φ 583.800 Φ 20 18 19 20 20 105 79 80 67 102 598.300 Φ 591.600 Φ 631.600 Φ 649.800 Φ 633.600 Φ 19 20 21 19 21 493 439 472 365 463 383.900 Φ 389.200 Φ 402.900 Φ 409.500 Φ 403.900 Φ 20 19 20 19 21 1027 846 1000 730 1046 494.400 Φ 495.900 Φ 520.500 Φ 522.500 Φ 530.900 Φ 20 19 19 19 20 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 108 121 108 136 241 493.000 Φ 491.200 Φ 494.100 Φ 532.300 Φ 551.400 Φ 14 13 15 12 19 32 33 21 34 66 498.400 Φ 526.600 Φ 638.100 Φ 530.300 Φ 555.100 Φ 12 14 20 11 15 174 151 152 162 253 354.100 Φ 355.500 Φ 380.600 Φ 370.900 Φ 379.100 Φ 13 14 16 16 21 335 326 290 350 591 444.800 Φ 452.500 Φ 455.400 Φ 475.300 Φ 493.700 Φ 14 15 18 15 19 l tij aa ( age ) tussen aa tal verk e tra sactie rijs verk tij ( age ) hoek apparte ent totaal aa tal i aa vraag rijs Gemeente Utrecht r t i i i t tussen apparte ent totaal hoek Φ 4.500 Φ 5.500 Φ 6.500 r - tr s cti rijs r 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 i r t ( r t ) i t t l Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r - tr s cti rijs tr s cti rijs r r rijs 100 r tij l tij Vraagprijzen lopen harder op dan transactie prijzen 32 33 21 34 66 498.400 Φ Φ 174 151 152 162 253 354.100 Φ Φ 335 326 290 350 591 444.800 Φ Φ appartement totaal hoek Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanb 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbo

9 D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . WON I NGEN I N HET AANBOD 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 371 285 390 267 428 553.300 Φ 578.800 Φ 578.500 Φ 593.200 Φ 583.800 Φ 20 18 19 20 20 105 79 80 67 102 598.300 Φ 591.600 Φ 631.600 Φ 649.800 Φ 633.600 Φ 19 20 21 19 21 493 439 472 365 463 383.900 Φ 389.200 Φ 402.900 Φ 409.500 Φ 403.900 Φ 20 19 20 19 21 1027 846 1000 730 1046 494.400 Φ 495.900 Φ 520.500 Φ 522.500 Φ 530.900 Φ 20 19 19 19 20 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 108 121 108 136 241 493.000 Φ 491.200 Φ 494.100 Φ 532.300 Φ 551.400 Φ 14 13 15 12 19 32 33 21 34 66 498.400 Φ 526.600 Φ 638.100 Φ 530.300 Φ 555.100 Φ 12 14 20 11 15 174 151 152 162 253 354.100 Φ 355.500 Φ 380.600 Φ 370.900 Φ 379.100 Φ 13 14 16 16 21 335 326 290 350 591 444.800 Φ 452.500 Φ 455.400 Φ 475.300 Φ 493.700 Φ 14 15 18 15 19 looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Gemeente Utrecht Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 Φ 6.500 8-2 8-3 8-4 9-1 9-2 9-3 9-4 0-1 0-2 0-3 0-4 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 Vraag- en transactieprijs per m2 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 8-2 8-3 8-4 9-1 9-2 9-3 9-4 0-1 0-2 0-3 0-4 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 Verkooptijd en looptijd aanbod VERKOCHTE WON I NGEN 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 371 285 390 267 428 553.300 Φ 578.800 Φ 578.500 Φ 593.200 Φ 583.800 Φ 20 18 19 20 20 105 79 80 67 102 598.300 Φ 591.600 Φ 631.600 Φ 649.800 Φ 633.600 Φ 19 20 21 19 21 493 439 472 365 463 383.900 Φ 389.200 Φ 402.900 Φ 409.500 Φ 403.900 Φ 20 19 20 19 21 1027 846 1000 730 1046 494.400 Φ 495.900 Φ 52 .500 Φ 522.500 Φ 530.900 Φ 20 19 19 19 20 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 108 121 108 136 241 14 13 15 12 19 looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Gemeente Utrecht Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen GEMI DDELDE VERKOOPT I JD EN LOOPT I JD AANBOD GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS PER M2 Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 Φ 6.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 Vraagm2-prijs 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 Φ 0 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod 526.600 638.100 Φ 530.300 Φ 555.100 Φ 12 14 20 11 15 355.500 380.600 Φ 370.900 Φ 379.100 Φ 13 14 16 16 21 452.500 455.400 Φ 475.300 Φ 493.700 Φ 14 15 18 15 19 Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 Φ 6.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (kr pte) woningen totaal 2022-1 2022-2 bod 2022-1 2022-2 od Looptijd aanbod neemt toe

B U U R T V E R K E N N E R 2 E K WA R T A A L 2 0 2 2 10 VERKOCHTE WON I NGEN WON I NGEN I N HET AANBOD 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 76 58 85 66 95 572.900 Φ 607.400 Φ 612.600 Φ 613.900 Φ 638.000 Φ 20 19 20 20 20 42 26 31 23 37 594.700 Φ 634.600 Φ 619.100 Φ 636.500 Φ 666.000 Φ 19 21 20 20 20 41 35 55 34 35 399.100 Φ 402.100 Φ 418.000 Φ 428.200 Φ 433.200 Φ 19 19 20 19 20 197 143 205 142 200 597.400 Φ 610.800 Φ 619.500 Φ 614.300 Φ 668.900 Φ 20 19 20 19 20 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 16 23 21 25 48 509.600 Φ 526.300 Φ 510.800 Φ 583.800 Φ 556.200 Φ 14 12 14 13 11 9 10 2 10 20 508.300 Φ 492.300 Φ 579.500 Φ 561.100 Φ 580.300 Φ 10 13 8 9 15 9 14 10 14 26 312.700 Φ 345.600 Φ 408.000 Φ 424.000 Φ 438.900 Φ 12 18 9 18 25 47 58 38 57 104 599.900 Φ 553.700 Φ 537.000 Φ 599.300 Φ 573.700 Φ 12 13 15 13 16 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Leidsche Rijn Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 76 58 85 66 95 572.900 Φ 607.400 Φ 612.600 Φ 613.900 Φ 638.000 Φ 20 19 20 20 20 42 26 31 23 37 594.700 Φ 634.600 Φ 619.100 Φ 636.500 Φ 666.000 Φ 19 21 20 20 20 41 35 55 34 35 399.100 Φ 402.100 Φ 418.000 Φ 428.200 Φ 433.200 Φ 19 19 20 19 20 197 143 205 142 200 597.400 Φ 610.800 Φ 619.500 Φ 614.300 Φ 668.900 Φ 20 19 20 19 20 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 16 23 21 25 48 509.600 Φ 526.300 Φ 510.800 Φ 583.800 Φ 556.200 Φ 14 12 14 13 11 9 10 2 10 20 508.300 Φ 492.300 Φ 579.500 Φ 561.100 Φ 580.300 Φ 10 13 8 9 15 9 14 10 14 26 312.700 Φ 345.600 Φ 408.000 Φ 424.000 Φ 438.900 Φ 12 18 9 18 25 47 58 38 57 104 599.900 Φ 553.700 Φ 537.000 Φ 599.300 Φ 573.700 Φ 12 13 15 13 16 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Leidsche Rijn Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 1 2 Dynamiek op de markt (krapte) Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.00 Vraag- en transactieprijs Leidsche Rijn Aanbod verdubbeld Verkoopprijzen stijgen

11 D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS DYNAMI EK OP DE MARKT ( KRAPTE ) GEMI DDELDE VERKOOPT I JD EN LOOPT I JD AANBOD GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS PER M2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 76 58 85 66 95 572.900 Φ 607.400 Φ 612.600 Φ 613.900 Φ 638.000 Φ 20 19 20 20 20 42 26 31 23 37 594.700 Φ 634.600 Φ 619.100 Φ 636.500 Φ 666.000 Φ 19 21 20 20 20 41 35 55 34 35 399.100 Φ 402.100 Φ 418.000 Φ 428.200 Φ 433.200 Φ 19 19 20 19 20 197 143 205 142 200 597.400 Φ 610.800 Φ 619.500 Φ 614.300 Φ 668.900 Φ 20 19 20 19 20 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 16 23 21 25 48 509.600 Φ 526.300 Φ 510.800 Φ 583.800 Φ 556.200 Φ 14 12 14 13 11 9 10 2 10 20 508.300 Φ 492.300 Φ 579.500 Φ 561.100 Φ 580.300 Φ 10 13 8 9 15 9 14 10 14 26 312.700 Φ 345.600 Φ 408.000 Φ 424.000 Φ 438.900 Φ 12 18 9 18 25 47 58 38 57 104 599.900 Φ 553.700 Φ 537.000 Φ 599.300 Φ 573.700 Φ 12 13 15 13 16 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Leidsche Rijn Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod - - - - - - - - - - - - - - - 572.900 Φ 607.400 Φ 612.600 Φ 613.900 Φ 638.000 Φ 594.700 Φ 634.600 Φ 619.100 Φ 636.500 Φ 666.000 Φ 399.100 Φ 402.100 Φ 418.000 Φ 428.200 Φ 433.200 Φ 597.400 Φ 610.800 Φ 619.500 Φ 614.300 Φ 668.900 Φ - - - - - - - - - - - - - - - 509.600 Φ 526.300 Φ 510.800 Φ 583.800 Φ 556.200 Φ 508.300 Φ 492.300 Φ 579.500 Φ 561.100 Φ 580.300 Φ 312.700 Φ 345.600 Φ 408.000 Φ 424.000 Φ 438.900 Φ 5 599.900 Φ 553.700 Φ 537.000 Φ 599.300 Φ 573.700 Φ 2 1 l tij ( g ) tussen t l v rk tr s cti rijs v rk tij ( g ) hoek apparte ent totaal t l i vr g rijs t onin o i i tu sen apparte ent totaal hoek Φ 1.5 0 Φ 2.5 0 Φ 3.5 0 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r - tr s ti rijs r - rijs r - r rijs 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 i r t ( r te) i t t l Φ 0 Φ 200.000 Φ 4 0. 0 Φ 6 0. 0 Φ 800.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r - tr s ti rijs tr s ti rijs r r rijs 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r tij l tij r tij r l tij 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 76 58 85 66 95 572.900 Φ 607.400 Φ 612.600 Φ 613.900 Φ 638.000 Φ 20 19 20 20 20 42 26 31 23 37 594.700 Φ 634.600 Φ 619.100 Φ 636.500 Φ 666.000 Φ 19 21 20 20 20 41 35 55 34 35 399.100 Φ 402.100 Φ 418.000 Φ 428.200 Φ 433.200 Φ 19 19 20 19 20 197 143 205 142 200 597.400 Φ 610.800 Φ 619.500 Φ 614.300 Φ 668.900 Φ 20 19 20 19 20 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 16 23 21 25 48 509.600 Φ 526.300 Φ 510.800 Φ 583.800 Φ 556.200 Φ 14 12 14 13 11 9 10 2 10 20 508.300 Φ 492.300 Φ 579.500 Φ 561.100 Φ 580.300 Φ 10 13 8 9 15 9 14 10 14 26 312.700 Φ 345.600 Φ 408.000 Φ 424.000 Φ 438.900 Φ 12 18 9 18 25 47 58 38 57 104 599.900 Φ 553.700 Φ 537.000 Φ 599.300 Φ 573.700 Φ 12 13 15 13 16 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Leidsche Rijn Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 76 58 85 6 95 572.900 Φ 607.400 Φ 612.600 Φ 613.900 Φ 638. 00 Φ 20 19 20 20 20 42 26 31 23 37 594.700 Φ 634.600 Φ 619.100 Φ 636.500 Φ 666. 00 Φ 19 21 20 20 20 41 35 5 34 35 399.100 Φ 402.100 Φ 418. 00 Φ 428.200 Φ 433.200 Φ 19 19 20 19 20 197 143 205 142 2 0 597.400 Φ 610.800 Φ 619.500 Φ 614.300 Φ 668.900 Φ 20 19 20 19 20 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 16 23 21 25 48 509.600 Φ 526.300 Φ 510.800 Φ 583.800 Φ 556.200 Φ 14 12 14 13 1 9 10 2 10 20 508.300 Φ 492.300 Φ 579.500 Φ 56 .100 Φ 580.300 Φ 10 13 8 9 15 9 14 10 14 26 312.700 Φ 345.600 Φ 408. 00 Φ 424. 00 Φ 438.900 Φ 12 18 9 18 25 47 58 38 57 104 59 .900 Φ 553.700 Φ 537. 00 Φ 599.300 Φ 573.700 Φ 12 13 15 13 16 ijk l optijd anbod (dagen) tussen antal verkopen transactieprijs verk optijd (dagen) hoek a partement ot al antal in anbod vr agprijs Leidsch Rij Verkochte woningen oningen in het anbod tussen a partement otaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ .500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vr ag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vr agprijs anbod 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) wo ingen tot al Φ 0 Φ 20 . 00 Φ 40 . 00 Φ 60 . 00 Φ 80 . 00 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vr ag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vr agprijs anbod 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verk optijd en l optijd anbod verk optijd verkopen l optijd anbod Vraagprijzen dalen

B U U R T V E R K E N N E R 2 E K WA R T A A L 2 0 2 2 12 VERKOCHTE WON I NGEN WON I NGEN I N HET AANBOD Vleuten 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 11 4 7 7 9 447.000 Φ 448.600 Φ 536.500 Φ 476.700 Φ 524.100 Φ 17 17 18 25 19 2 1 1 2 5 551.300 Φ 650.000 Φ 350.500 Φ 902.500 Φ 665.000 Φ 17 14 48 28 26 1 3 7 2 565.000 Φ 347.000 Φ 455.300 Φ 388.800 Φ 0 28 17 25 20 10 23 13 18 546.700 Φ 531.400 Φ 624.600 Φ 684.900 Φ 648.900 Φ 92 20 19 25 22 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 3 4 4 2 4 400.000 Φ 457.000 Φ 425.000 Φ 444.000 Φ 437.500 Φ 43 9 15 6 29 1 2 3 1 399.000 Φ - Φ 545.000 Φ 186 23 20 205 2 0 1 379.000 Φ - Φ 325.000 Φ 14 0 8 5 9 6 7 13 469.800 Φ 517.800 Φ 283.300 Φ 569.600 Φ 686.600 Φ 63 12 17 15 33 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Vleuten Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 11 4 7 7 9 447.000 Φ 448.600 Φ 536.500 Φ 476.700 Φ 524.100 Φ 17 17 18 25 19 2 1 1 2 5 551.300 Φ 650.000 Φ 350.500 Φ 902.500 Φ 665.000 Φ 17 14 48 28 26 1 3 7 2 565.000 Φ 347.000 Φ 455.300 Φ 388.800 Φ 0 28 17 25 20 10 23 13 18 546.700 Φ 531.400 Φ 624.600 Φ 684.900 Φ 648.900 Φ 92 20 19 25 22 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 3 4 4 2 4 400.000 Φ 457.000 Φ 425.000 Φ 444.000 Φ 437.500 Φ 43 9 15 6 29 1 2 3 1 399.000 Φ - Φ 545.000 Φ 186 23 20 205 2 0 1 379.000 Φ - Φ 325.000 Φ 14 0 8 5 9 6 7 13 469.800 Φ 517.800 Φ 283.300 Φ 569.600 Φ 686.600 Φ 63 12 17 15 33 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Vleuten Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 2 3 Dynamiek op de markt (krapte) Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.00 Vraag- en transactieprijs

13 D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS DYNAMI EK OP DE MARKT ( KRAPTE ) GEMI DDELDE VERKOOPT I JD EN LOOPT I JD AANBOD GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS PER M2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 3 4 4 2 4 400.000 Φ 457.000 Φ 425.000 Φ 444.000 Φ 437.500 Φ 43 9 15 6 29 1 2 3 1 399.000 Φ - Φ 545.000 Φ 186 23 20 205 2 0 1 379.000 Φ - Φ 325.000 Φ 14 0 8 5 9 6 7 13 469.800 Φ 517.800 Φ 283.300 Φ 569.600 Φ 686.600 Φ 63 12 17 15 33 looptijd aanbod (dagen) tussen aantal in aanbod vraagprijs Woningen in het aanbod appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 200 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod - - - - - - - - - - - - - - - 400.000 Φ 457.000 Φ 425.000 Φ 444.000 Φ 437.500 Φ 399.000 Φ - Φ 545.000 Φ 379.000 Φ - Φ 325.000 Φ 469.800 Φ 517.800 Φ 283.300 Φ 569.600 Φ 686.600 Φ 3 1 l tij ( g ) tu sen t l i vr g rijs i i apparte ent totaal hoek Φ 1.5 0 Φ 2.5 0 Φ 3.5 0 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r - tr s ti rijs r - rijs r - r rijs 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 i r t ( r te) i t t l Φ 0 Φ 200.000 Φ 4 0. 0 Φ 6 0. 0 Φ 800.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r - tr s ti rijs tr s ti rijs r r rijs 0 100 200 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r tij l tij r tij r l tij 1 3 7 2 565.000 Φ 347.000 Φ 455.300 Φ 388.800 Φ 0 28 17 25 20 10 23 13 18 546.700 Φ 531.400 Φ 624.600 Φ 684.900 Φ 648.900 Φ 92 20 19 25 22 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 3 4 4 2 4 400.000 Φ 457.000 Φ 425.000 Φ 444.000 Φ 437.500 Φ 43 9 15 6 29 1 2 3 1 399.000 Φ - Φ 545.000 Φ 186 23 20 205 2 0 1 379.000 Φ - Φ 325.000 Φ 14 0 8 5 9 6 7 13 469.800 Φ 517.800 Φ 283.300 Φ 569.600 Φ 686.600 Φ 63 12 17 15 33 looptijd aanbod (dagen) tussen appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Woningen in het aanbod appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 200 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod 1 3 7 2 565. 00 Φ 347. 00 Φ 455.300 Φ 38 .800 Φ 0 28 17 25 20 10 23 13 18 546.700 Φ 531.400 Φ 624.600 Φ 684.900 Φ 648.900 Φ 92 20 19 25 2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 3 4 4 2 4 40 . 00 Φ 457. 00 Φ 425. 00 Φ 444. 00 Φ 437.500 Φ 43 9 15 6 29 1 2 3 1 399. 00 Φ - Φ 545. 00 Φ 186 23 20 205 2 0 1 379. 00 Φ - Φ 325. 00 Φ 14 0 8 5 9 6 7 13 469.800 Φ 517.800 Φ 28 .300 Φ 569.600 Φ 68 .600 Φ 63 12 17 15 3 l optijd anbod (dagen) tussen a partement ot al antal in anbod vr agprijs oningen in het anbod a partement otaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ .500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vr ag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vr agprijs anbod 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) wo ingen tot al Φ 0 Φ 20 . 00 Φ 40 . 00 Φ 60 . 00 Φ 80 . 00 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vr ag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vr agprijs anbod 0 100 200 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verk optijd en l optijd anbod verk optijd verkopen l optijd anbod

B U U R T V E R K E N N E R 2 E K WA R T A A L 2 0 2 2 14 Veel verkocht De Meern VERKOCHTE WON I NGEN WON I NGEN I N HET AANBOD 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 11 9 23 10 16 452.000 Φ 481.200 Φ 501.600 Φ 535.700 Φ 535.400 Φ 22 20 20 20 21 4 6 6 3 6 652.600 Φ 570.500 Φ 687.500 Φ 531.000 Φ 598.300 Φ 21 19 20 21 28 3 2 1 2 439.000 Φ 393.500 Φ 337.000 Φ 516.300 Φ 20 20 23 15 25 21 35 16 37 601.200 Φ 586.600 Φ 554.200 Φ 542.200 Φ 702.500 Φ 21 20 21 20 24 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 4 4 0 8 6 434.500 Φ 442.000 Φ - Φ 442.500 Φ 432.500 Φ 15 15 0 12 20 3 1 1 5 475.000 Φ 415.000 Φ 375.000 Φ 625.000 Φ 15 2 1 12 0 2 - Φ 337.500 Φ 0 17 10 7 3 12 20 531.300 Φ 557.600 Φ 540.000 Φ 590.300 Φ 547.900 Φ 92 132 318 141 67 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs De Meern Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 11 9 23 10 16 452.000 Φ 481.200 Φ 501.600 Φ 535.700 Φ 535.400 Φ 22 20 20 20 21 4 6 6 3 6 652.600 Φ 570.500 Φ 687.500 Φ 531.000 Φ 598.300 Φ 21 19 20 21 28 3 2 1 2 439.000 Φ 393.500 Φ 337.000 Φ 516.300 Φ 20 20 23 15 25 21 35 16 37 601.200 Φ 586.600 Φ 554.200 Φ 542.200 Φ 702.500 Φ 21 20 21 20 24 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 4 4 0 8 6 434.500 Φ 442.000 Φ - Φ 442.500 Φ 432.500 Φ 15 15 0 12 20 3 1 1 5 475.000 Φ 415.000 Φ 375.000 Φ 625.000 Φ 15 2 1 12 0 2 - Φ 337.500 Φ 0 17 10 7 3 12 20 531.300 Φ 557.600 Φ 540.000 Φ 590.300 Φ 547.900 Φ 92 132 318 141 67 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs De Meern Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 2 3 Dynamiek op de markt (krapte) Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.00 Vraag- en transactieprijs Fors meer aanbod

D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . 15 GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS DYNAMI EK OP DE MARKT ( KRAPTE ) GEMI DDELDE VERKOOPT I JD EN LOOPT I JD AANBOD GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS PER M2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 4 4 0 8 6 434.500 Φ 442.000 Φ - Φ 442.500 Φ 432.500 Φ 15 15 0 12 20 3 1 1 5 475.000 Φ 415.000 Φ 375.000 Φ 625.000 Φ 15 2 1 12 0 2 - Φ 337.500 Φ 0 17 10 7 3 12 20 531.300 Φ 557.600 Φ 540.000 Φ 590.300 Φ 547.900 Φ 92 132 318 141 67 looptijd aanbod (dagen) tussen aantal in aanbod vraagprijs Woningen in het aanbod appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 200 300 400 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod - - - - - - - - - - - - - - - 434.500 Φ 442.000 Φ - Φ 442.500 Φ 432.500 Φ 475.000 Φ 415.000 Φ 375.000 Φ 625.000 Φ - Φ 337.500 Φ 531.300 Φ 557.600 Φ 540.000 Φ 590.300 Φ 547.900 Φ 2 3 l tij ( g ) tu sen t l i vr g rijs i i apparte ent totaal hoek Φ 1.5 0 Φ 2.5 0 Φ 3.5 0 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r - tr s ti rijs r - rijs r - r rijs 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 i r t ( r t ) i t t l Φ 0 Φ 200.000 Φ 4 0. 0 Φ 6 0. 0 Φ 800.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r - tr s ti rijs tr s ti rijs r r rijs 0 100 200 300 400 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r tij l tij r tij r l tij 3 2 1 2 439.000 Φ 393.500 Φ 337.000 Φ 516.300 Φ 20 20 23 15 25 21 35 16 37 601.200 Φ 586.600 Φ 554.200 Φ 542.200 Φ 702.500 Φ 21 20 21 20 24 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 4 4 0 8 6 434.500 Φ 442.000 Φ - Φ 442.500 Φ 432.500 Φ 15 15 0 12 20 3 1 1 5 475.000 Φ 415.000 Φ 375.000 Φ 625.000 Φ 15 2 1 12 0 2 - Φ 337.500 Φ 0 17 10 7 3 12 20 531.300 Φ 557.600 Φ 540.000 Φ 590.300 Φ 547.900 Φ 92 132 318 141 67 looptijd aanbod (dagen) tussen appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Woningen in het aanbod appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 Φ 800.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 200 300 400 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod 3 2 1 2 439. 00 Φ 393.500 Φ 337. 00 Φ 516.300 Φ 20 20 23 15 25 21 35 16 37 601.200 Φ 58 .600 Φ 554.200 Φ 54 .200 Φ 702.500 Φ 21 20 21 20 24 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 4 4 0 8 6 434.500 Φ 442. 00 Φ - Φ 442.500 Φ 432.500 Φ 15 15 0 12 20 3 1 1 5 475. 00 Φ 415. 00 Φ 375. 00 Φ 625. 00 Φ 15 2 1 12 0 2 - Φ 337.500 Φ 0 17 10 7 3 12 20 531.300 Φ 557.600 Φ 54 . 00 Φ 590.300 Φ 547.900 Φ 92 132 318 141 67 l optijd anbod (dagen) tussen a partement ot al antal in anbod vr agprijs oningen in het anbod a partement otaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ .500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vr ag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vr agprijs anbod 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) wo ingen tot al Φ 0 Φ 20 . 00 Φ 40 . 00 Φ 60 . 00 Φ 80 . 00 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vr ag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vr agprijs anbod 0 100 200 300 400 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verk optijd en l optijd anbod verk optijd verkopen l optijd anbod

B U U R T V E R K E N N E R 2 E K WA R T A A L 2 0 2 2 16 VERKOCHTE WON I NGEN WON I NGEN I N HET AANBOD Lombok 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 26 19 29 18 27 519.200 Φ 527.700 Φ 573.400 Φ 596.800 Φ 607.800 Φ 20 19 18 20 19 1 1 3 1 5 765.000 Φ 556.000 Φ 663.000 Φ 795.500 Φ 505.000 Φ 17 13 21 14 19 46 46 52 37 62 398.900 Φ 399.100 Φ 424.600 Φ 433.700 Φ 433.500 Φ 19 20 23 18 19 73 66 84 57 95 446.800 Φ 438.500 Φ 484.500 Φ 497.200 Φ 481.700 Φ 19 20 22 19 25 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 10 13 7 9 18 414.800 Φ 511.800 Φ 453.000 Φ 494.700 Φ 503.100 Φ 20 13 30 10 25 1 2 0 1 1 425.000 Φ 622.500 Φ - Φ 375.000 Φ 530.000 Φ 4 23 0 21 16 23 16 10 9 36 353.500 Φ 365.200 Φ 372.300 Φ 362.300 Φ 406.900 Φ 16 26 16 13 20 35 32 18 20 55 362.900 Φ 429.400 Φ 383.000 Φ 404.400 Φ 440.800 Φ 23 30 44 37 21 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Lombok Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 26 19 29 18 27 519.200 Φ 527.700 Φ 573.400 Φ 596.800 Φ 607.800 Φ 20 19 18 20 19 1 1 3 1 5 765.000 Φ 556.000 Φ 663.000 Φ 795.500 Φ 505.000 Φ 17 13 21 14 19 46 46 52 37 62 398.900 Φ 399.100 Φ 424.600 Φ 433.700 Φ 433.500 Φ 19 20 23 18 19 73 66 84 57 95 446.800 Φ 438.500 Φ 484.500 Φ 497.200 Φ 481.700 Φ 19 20 22 19 25 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 10 13 7 9 18 414.800 Φ 511.800 Φ 453.000 Φ 494.700 Φ 503.100 Φ 20 13 30 10 25 1 2 0 1 1 425.000 Φ 622.500 Φ - Φ 375.000 Φ 530.000 Φ 4 23 0 21 16 23 16 10 9 36 353.500 Φ 365.200 Φ 372.300 Φ 362.300 Φ 406.900 Φ 16 26 16 13 20 35 32 18 20 55 362.900 Φ 429.400 Φ 383.000 Φ 404.400 Φ 440.800 Φ 23 30 44 37 21 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Lombok Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 1 2 Dynamiek op de markt (krapte) Φ 400.000 Φ 600.00 Vraag- en transactieprijs Verkoopprijzen lager Veel aanbod

17 D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS DYNAMI EK OP DE MARKT ( KRAPTE ) GEMI DDELDE VERKOOPT I JD EN LOOPT I JD AANBOD GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS PER M2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 26 19 29 18 27 519.200 Φ 527.700 Φ 573.400 Φ 596.800 Φ 607.800 Φ 20 19 18 20 19 1 1 3 1 5 765.000 Φ 556.000 Φ 663.000 Φ 795.500 Φ 505.000 Φ 17 13 21 14 19 46 46 52 37 62 398.900 Φ 399.100 Φ 424.600 Φ 433.700 Φ 433.500 Φ 19 20 23 18 19 73 66 84 57 95 446.800 Φ 438.500 Φ 484.500 Φ 497.200 Φ 481.700 Φ 19 20 22 19 25 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 10 13 7 9 18 414.800 Φ 511.800 Φ 453.000 Φ 494.700 Φ 503.100 Φ 20 13 30 10 25 1 2 0 1 1 425.000 Φ 622.500 Φ - Φ 375.000 Φ 530.000 Φ 4 23 0 21 16 23 16 10 9 36 353.500 Φ 365.200 Φ 372.300 Φ 362.300 Φ 406.900 Φ 16 26 16 13 20 35 32 18 20 55 362.900 Φ 429.400 Φ 383.000 Φ 404.400 Φ 440.800 Φ 23 30 44 37 21 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Lombok Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 Φ 6.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod - - - - - - - - - - - - - - - 519.200 Φ 527.700 Φ 573.400 Φ 596.800 Φ 607.800 Φ 765.000 Φ 556.000 Φ 663.000 Φ 795.500 Φ 505.000 Φ 398.900 Φ 399.100 Φ 424.600 Φ 433.700 Φ 433.500 Φ 446.800 Φ 438.500 Φ 484.500 Φ 497.200 Φ 481.700 Φ - - - - - - - - - - - - - - - 414.800 Φ 511.800 Φ 453.000 Φ 494.700 Φ 503.100 Φ 425.000 Φ 622.500 Φ - Φ 375.000 Φ 530.000 Φ 353.500 Φ 365.200 Φ 372.300 Φ 362.300 Φ 406.900 Φ 3 362.900 Φ 429.400 Φ 383.000 Φ 404.400 Φ 440.800 Φ 3 3 l tij ( g ) tu sen t l v rk tr s cti rijs v rk tij ( g ) hoek apparte ent totaal t l i d vr g rijs woni i i tussen apparte ent totaal hoek Φ 1.5 0 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.5 0 Φ 5.500 Φ 6.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r - tr s ti rijs r - rijs r - r rijs 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 i r t ( r te) i t t l Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r - tr s ti rijs tr s ti rijs r r rijs 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r tij l tij r tij r l tij 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 26 19 29 18 27 519.200 Φ 527.700 Φ 573.400 Φ 596.800 Φ 607.800 Φ 20 19 18 20 19 1 1 3 1 5 765.000 Φ 556.000 Φ 663.000 Φ 795.500 Φ 505.000 Φ 17 13 21 14 19 46 46 52 37 62 398.900 Φ 399.100 Φ 424.600 Φ 433.700 Φ 433.500 Φ 19 20 23 18 19 73 66 84 57 95 446.800 Φ 438.500 Φ 484.500 Φ 497.200 Φ 481.700 Φ 19 20 22 19 25 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 10 13 7 9 18 414.800 Φ 511.800 Φ 453.000 Φ 494.700 Φ 503.100 Φ 20 13 30 10 25 1 2 0 1 1 425.000 Φ 622.500 Φ - Φ 375.000 Φ 530.000 Φ 4 23 0 21 16 23 16 10 9 36 353.500 Φ 365.200 Φ 372.300 Φ 362.300 Φ 406.900 Φ 16 26 16 13 20 35 32 18 20 55 362.900 Φ 429.400 Φ 383.000 Φ 404.400 Φ 440.800 Φ 23 30 44 37 21 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Lombok Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 Φ 6.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 200.000 Φ 400.000 Φ 600.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 26 19 29 18 27 519.200 Φ 52 .700 Φ 573.400 Φ 596.800 Φ 607.800 Φ 20 19 18 20 19 1 1 3 1 5 765. 00 Φ 556. 00 Φ 663. 00 Φ 79 .500 Φ 505. 00 Φ 17 13 21 14 19 46 46 52 37 62 398.900 Φ 399.100 Φ 424.600 Φ 433.700 Φ 433.500 Φ 19 20 23 18 19 73 6 84 57 95 446.800 Φ 438.500 Φ 484.500 Φ 497.200 Φ 481.700 Φ 19 20 2 19 25 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 10 13 7 9 18 414.800 Φ 511.800 Φ 453. 00 Φ 494.700 Φ 503.100 Φ 20 13 30 10 25 1 2 0 1 1 425. 00 Φ 622.500 Φ - Φ 375. 00 Φ 53 . 00 Φ 4 23 0 21 16 23 16 10 9 36 353.500 Φ 365.200 Φ 372.300 Φ 362.300 Φ 406.900 Φ 16 26 16 13 20 35 32 18 20 5 362.900 Φ 429.400 Φ 383. 00 Φ 40 .400 Φ 440.800 Φ 23 30 4 37 21 ijk l optijd anbod (dagen) tussen antal verkopen transactieprijs verk optijd (dagen) hoek a partement ot al antal in anbod vr agprijs Lomb k Verkochte woningen Woningen in het anbod tussen a partement otaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 Φ 6.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vr ag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vr agprijs anbod 0 1 2 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) wo ingen tot al Φ 0 Φ 20 . 00 Φ 40 . 00 Φ 600. 00 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vr ag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vr agprijs anbod 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verk optijd en l optijd anbod verk optijd verkopen l optijd anbod Vraagprijzen hoger

B U U R T V E R K E N N E R 2 E K WA R T A A L 2 0 2 2 18 Ondiep en Pijlsweerd VERKOCHTE WON I NGEN WON I NGEN I N HET AANBOD 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 47 32 31 33 45 470.700 Φ 473.100 Φ 503.100 Φ 535.500 Φ 479.000 Φ 19 18 19 19 20 6 5 4 5 8 450.000 Φ 580.800 Φ 517.800 Φ 560.000 Φ 603.100 Φ 21 20 18 18 16 67 42 44 35 42 380.600 Φ 366.200 Φ 393.500 Φ 362.800 Φ 410.800 Φ 19 22 20 18 21 120 80 79 73 96 419.300 Φ 423.800 Φ 442.800 Φ 454.400 Φ 459.200 Φ 19 20 19 18 20 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 9 11 12 13 32 386.900 Φ 418.000 Φ 433.500 Φ 413.000 Φ 439.800 Φ 18 16 15 13 28 4 1 1 1 6 462.500 Φ 450.000 Φ 375.000 Φ 475.000 Φ 11 1 21 21 16 17 17 18 15 30 305.200 Φ 341.800 Φ 318.900 Φ 340.300 Φ 356.000 Φ 9 18 24 11 26 30 29 31 29 70 350.700 Φ 374.400 Φ 365.100 Φ 361.100 Φ 405.900 Φ 12 17 21 12 26 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Ondiep/Pijlsweerd Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 100.000 Φ 200.000 Φ 300.000 Φ 400.000 Φ 500.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 47 32 31 33 45 470.700 Φ 473.100 Φ 503.100 Φ 535.500 Φ 479.000 Φ 19 18 19 19 20 6 5 4 5 8 450.000 Φ 580.800 Φ 517.800 Φ 560.000 Φ 603.100 Φ 21 20 18 18 16 67 42 44 35 42 380.600 Φ 366.200 Φ 393.500 Φ 362.800 Φ 410.800 Φ 19 22 20 18 21 120 80 79 73 96 419.300 Φ 423.800 Φ 442.800 Φ 454.400 Φ 459.200 Φ 19 20 19 18 20 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 9 11 12 13 32 386.900 Φ 418.000 Φ 433.500 Φ 413.000 Φ 439.800 Φ 18 16 15 13 28 4 1 1 1 6 462.500 Φ 450.000 Φ 375.000 Φ 475.000 Φ 11 1 21 21 16 17 17 18 15 30 305.200 Φ 341.800 Φ 318.900 Φ 340.300 Φ 356.000 Φ 9 18 24 11 26 30 29 31 29 70 350.700 Φ 374.400 Φ 365.100 Φ 361.100 Φ 405.900 Φ 12 17 21 12 26 Wijk looptijd aanbod (dagen) tussen aantal verkopen transactieprijs verkooptijd (dagen) hoek appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Ondiep/Pijlsweerd Verkochte woningen Woningen in het aanbod tussen appartement totaal hoek 2 3 Dynamiek op de markt (krapte) Φ 300.000 Φ 400.000 Φ 500.00 Vraag- en transactieprijs Aanbod verdrievoudigd

D E U T R E C H T S E H U I Z E N M A R K T I N F E I T E N E N C I J F E R S . 19 GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS DYNAMI EK OP DE MARKT ( KRAPTE ) GEMI DDELDE VERKOOPT I JD EN LOOPT I JD AANBOD GEMI DDELDE VRAAG - EN TRANSACT I EPR I JS PER M2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 9 11 12 13 32 386.900 Φ 418.000 Φ 433.500 Φ 413.000 Φ 439.800 Φ 18 16 15 13 28 4 1 1 1 6 462.500 Φ 450.000 Φ 375.000 Φ 475.000 Φ 11 1 21 21 16 17 17 18 15 30 305.200 Φ 341.800 Φ 318.900 Φ 340.300 Φ 356.000 Φ 9 18 24 11 26 30 29 31 29 70 350.700 Φ 374.400 Φ 365.100 Φ 361.100 Φ 405.900 Φ 12 17 21 12 26 looptijd aanbod (dagen) tussen aantal in aanbod vraagprijs Woningen in het aanbod appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 Φ 6.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 100.000 Φ 200.000 Φ 300.000 Φ 400.000 Φ 500.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod - - - - - - - - - - - - - - - 386.900 Φ 418.000 Φ 433.500 Φ 413.000 Φ 439.800 Φ 462.500 Φ 450.000 Φ 375.000 Φ 475.000 Φ 305.200 Φ 341.800 Φ 318.900 Φ 340.300 Φ 356.000 Φ 2 350.700 Φ 374.400 Φ 365.100 Φ 361.100 Φ 405.900 Φ 2 1 l tij ( g ) tu sen t l i vr g rijs i i apparte ent totaal hoek Φ 1.5 0 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.5 0 Φ 5.500 Φ 6.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r - tr s ti rijs r - rijs r - r rijs 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 i r t ( r te) i t t l Φ 0 Φ 100.000 Φ 200.000 Φ 3 0. 0 Φ 400.000 Φ 500.000 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r - tr s ti rijs tr s ti rijs r r rijs 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 r tij l tij r tij r l tij 67 42 44 35 42 380.600 Φ 366.200 Φ 393.500 Φ 362.800 Φ 410.800 Φ 19 22 20 18 21 120 80 79 73 96 419.300 Φ 423.800 Φ 442.800 Φ 454.400 Φ 459.200 Φ 19 20 19 18 20 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 9 11 12 13 32 386.900 Φ 418.000 Φ 433.500 Φ 413.000 Φ 439.800 Φ 18 16 15 13 28 4 1 1 1 6 462.500 Φ 450.000 Φ 375.000 Φ 475.000 Φ 11 1 21 21 16 17 17 18 15 30 305.200 Φ 341.800 Φ 318.900 Φ 340.300 Φ 356.000 Φ 9 18 24 11 26 30 29 31 29 70 350.700 Φ 374.400 Φ 365.100 Φ 361.100 Φ 405.900 Φ 12 17 21 12 26 looptijd aanbod (dagen) tussen appartement totaal aantal in aanbod vraagprijs Woningen in het aanbod appartement totaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 Φ 6.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vraagprijs aanbod 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) woningen totaal Φ 0 Φ 100.000 Φ 200.000 Φ 300.000 4 . 5 . 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vraag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vraagprijs aanbod 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verkooptijd en looptijd aanbod verkooptijd verkopen looptijd aanbod 67 42 4 35 42 380.600 Φ 366.200 Φ 393.500 Φ 362.800 Φ 410.800 Φ 19 2 20 18 21 120 80 79 73 96 419.300 Φ 423.800 Φ 442.800 Φ 45 .400 Φ 459.200 Φ 19 20 19 18 20 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 2021-2 2021-3 2021-4 20 2-1 20 -2 9 1 12 13 32 386.900 Φ 418. 00 Φ 433.500 Φ 413. 00 Φ 439.800 Φ 18 16 15 13 28 4 1 1 1 6 462.500 Φ 45 . 00 Φ 375. 00 Φ 475. 00 Φ 1 1 21 21 16 17 17 18 15 30 305.200 Φ 341.800 Φ 318.900 Φ 340.300 Φ 356. 00 Φ 9 18 24 1 26 30 29 31 29 70 350.700 Φ 37 .400 Φ 365.100 Φ 36 .100 Φ 405.900 Φ 12 17 21 12 26 l optijd anbod (dagen) tussen a partement ot al antal in anbod vr agprijs oningen in het anbod a partement otaal hoek Φ 1.500 Φ 2.500 Φ 3.500 Φ 4.500 Φ 5.500 Φ 6.500 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vr ag- en transactieprijs per m2 m2-prijs verkopen m2-vr agprijs anbod 0 1 2 3 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Dynamiek op de markt (krapte) wo ingen tot al Φ 0 Φ 10 . 00 Φ 20 . 00 Φ 30 . 0 Φ 4 . 0 Φ 5 . 0 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Vr ag- en transactieprijs transactieprijs verkopen vr agprijs anbod 0 100 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2 Verk optijd en l optijd anbod verk optijd verkopen l optijd anbod Looptijd aanbod loopt op

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=