Politiek is van iedereen

16 17 politiek is van iedereen volop meedoen aan de democratie Een initiatief van drie inwoners van Rhenen Het mooie van deze tijd is dat in gemeenten politiek en initiatief nemen niet zijn voorbehouden aan een gemeenteraad of een college van burgemeester en wethou- ders. Iedereen kan initiatief nemen of bijdragen aan een initiatief van anderen. Een voorbeeld zijn drie vrijwilligers die zich al inzetten voor het Noodfonds, de Advies- raad Sociaal Domein, de Formulierenbrigade en het Inloopparticipatiepunt. Alle- maal organisaties, die ieder voor zich belangrijk zijn om mensen bij te staan. Maar deze drie vrijwilligers wilden meer betekenen, in het bijzonder voor mensen die in armoede leven. Want hoezo is dit nodig in ons welvarende land?, zo vroegen zij zich hardop af. Voor de gemeente Rhenen namen zij daarop in 2017 het initiatief om een conferentie tegen armoede te organiseren. De goed bezochte conferentie leidde tot een breed netwerk van vrijwilligers, profes- sionals, ambtenaren, raadsleden en de wethouder. Dit netwerk tegen armoede komt vier keer per jaar voltallig bijeen gedurende twee uur. Tussen de bijeenkomsten in vinden mensen elkaar om concrete acties voor te bereiden en uit te voeren. In het netwerk wordt kennis en ervaring gedeeld, samen opgetrokken, innovatie tot stand gebracht, worden krachten gebundeld en omissies aangepakt. Eenieder brengt in wat hij of zij wil en kan. Door het netwerk krijgt armoede nu meer aandacht dan ooit in de gemeente Rhenen. Een netwerk is een uiting van deze tijd. Tot ongeveer 50 jaar geleden was beleid en besluitvorming een zaak van formele instituten: de overheid, de wetenschap en de traditionele media. De Staat wist het beter. Nu lopen beïnvloeding en medezeggen- schap via allerlei wegen, in meer divers verband en variabeler in tijd. Samen weten wij het beter. Onze mogelijkheden ten volle benutten In een democratie als die van ons, mogen wij er allemaal zijn, hoe verschillend ook. Ieders inbreng telt. Anderzijds, in het grotere geheel nemen wij verschillende posities in. Bij iedere positie hoort een bepaalde, vaak tijdelijke verantwoordelijkheid. Zo mag een inwoner aangeven wat deze van belang vindt. Een raadslid moet de verschillende belangen in ogenschouw nemen. Wanneer het tot besluitvorming in de raad komt, moet een raadslid deze belangen meewegen, net als de waarden van zijn of haar politieke partij en andere keuzes en kwesties uit het verleden, in het heden en voor de toekomst. Een raadslid heeft een grotere verantwoordelijkheid dan een inwoner en mag vervolgens ook meer, namelijk hij of zij is één van de zeventien stemmen in de gemeenteraad van Rhenen. Echter, weliswaar verschillen onze posities, maar de één benut de mogelijkheden van een positie beter dan een ander. De uitnodiging is om onze mogelijkheden ten volle te benutten en zo volop mee te doen aan de democratie. Een initiatief nemen: zelf iets willen en samen doen Een initiatief kan alleen uitgroeien tot iets goeds en moois als vele mensen mee willen doen om er een succes van te maken. Daarom vergt initiatief nemen twee vaardigheden. Ten eerste, uitnodigend kunnen verwoorden wat belangrijk voor jou is. Ten tweede, anderen met waardering tegemoet kunnen treden. Een initiatief dat goed is verwoord, geeft richting aan en opent het gesprek. Een initiatief begint het liefst met ‘Ik wil…’ of ‘Wij willen…’, geeft vervolgens de waarden aan die er voor de initiatiefnemer(s) toe doen, en sluit af met de vraag om mee te doen. Bijvoorbeeld namen twee wethouders begin 2016 het volgende initiatief. “Wij willen dat gezinnen die problemen kennen op uiteenlopende gebieden als inkomen, het huishouden en veilig opgroeien, sneller duidelijk krijgen hoe deze problemen in samenhang kunnen worden aangepakt en wat wij daarin kunnen en zullen beteke- nen. Wij willen dat gezinnen mogen vertrouwen op adequate en eenduidige antwoor- Wil je iets van belang bereiken? Geef aan wat jij belangrijk vindt en nodig anderen uit dat ook te doen. Wil je meer invloed? Neem zelf initiatief of doe mee aan het initiatief van een ander.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=