Kust & Zee

Werken aan Kust&Zee 49 Hoogheemraad Peter Ouwendijk is bij Delfland verantwoordelijk voor waterveiligheid en is regelmatig op het strand en in de duinen te vinden. “Het economisch belang achter de duinen is groot. We beschermen 1,2 miljoen mensen tegen overstroming. Het onderhoud hebben we daarom uitbesteed aan experts: schapen en geiten. Sinds enkele jaren beheren deze zeer trouwe medewerkers het duinlandschap op een natuurlijke en dynamische manier. De geiten en schapen eten precies de juiste planten weg waardoor wind de ruimte krijgt om zand te verplaatsen naar de juiste plek.” Dagbesteding De grazers hebben de taken mooi verdeeld. Zo eten de geiten de woekerende duindoorns, duizendknoop en onkruid weg. De schapen komen erachteraan om het gras te eten. “De afwisseling van kale en begroeide plekken maakt dat veel dierensoorten zich er thuis voelen en andere planten weer de kans krijgen om te groeien. De geiten en schapen brengen ook nog veel plezier bij hun begeleiders: bewoners vanuit de zorginstelling ’s Heerenloo zorgen voor de dieren bij wijze van dagbesteding”, vertelt Ouwendijk. Zeespiegelstijging Volgens de berekeningen van het internationaal klimaatpanel IPCC is de zeespiegel aan het eind van deze eeuw met ruim 1 meter gestegen. Is onze kust daar wel tegen bestand? Ouwendijk: “Langs de hele Delflandse kust hebben we de afgelopen jaren zwakke schakels aangepakt. In onze huidige berekeningen houden we rekening met een zeespiegelstijging van 1,20 meter in 2100. Ik kan iedereen gerust stellen, tot het einde van eeuw is de kust hier veilig. Maar werken aan een veilige zeewering is nooit klaar. De duinen moeten meegroeien met de stijgende zeespiegel. Daarbij gebruiken we zoveel mogelijk de kracht van de natuur. Hier en daar maken we kerven in de voorste duinen zodat de wind vrij spel krijgt om het zand naar de duinenrijen erachter te verplaatsen.” Trots op de duinen Delfland is trots op de duinen, die onderdeel zijn van Nationaal Park Hollandse Duinen. Naast bescherming tegen de zee zijn ze ook van grote waarde voor de variatie aan planten en dieren in het landschap. Ouwendijk: “En wij zijn trots op de schapen en geiten (en hun herders) die bij Kijkduin onze duinen veilig en gezond houden. Zij zijn in 2021 onderscheiden met de ‘Pro Flora et Securitate’ prijs. Deze onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan geslaagde voorbeelden van waterkeringen waarbij ook kansen voor biodiversiteitsherstel zijn meegenomen.” INTERVIEW MET HOOGHEEMRAAD PETER OUWENDIJK Wind en zand krijgen vrij spel in de Delflandse duinen Dijken, kades en duinen beschermen Nederland tegen het water. Dat is belangrijk want een groot deel van ons land ligt onder zeeniveau. Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor de duinen tussen Hoek van Holland en Wassenaar en zorgt daarom goed voor de duinen. Daarbij zetten ze hulptroepen in vanuit een onverwachte hoek. Hoogheemraad Peter Ouwendijk Via kerven in de voorste duinen kan zand hogerop verstuiven. De herders van ’s Heerenloo en hun geiten zijn onderscheiden met de ‘Pro Flora et Securitate’

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=