Kust & Zee

Daar waar het Programma Noordzee vooral de spelregels voor de ruimtelijke indeling van de Noordzee voor het gebruik door de mens heeft vastgelegd, stelt de KRM de voorwaarden en maatregelen die nodig zijn voor een goede en gezonde Noordzeenatuur en het bevorderen van een duurzaam gebruik. Het programma van maatregelen maakt als bijlage onderdeel uit van het Programma Noordzee 2022-2027 (zie vorig artikel) en valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Descriptoren Het huidige KRM programma van maatregelen is een actualisatie van het programma dat in 2015 is opgesteld. De KRM maatregelen, hebben betrekking op elf descriptoren (lees: indicatoren) die een graadmeter zijn voor de goede milieutoestand van de Noordzeenatuur. “Het huidige programma gaat uitgebreid in op vier descriptoren waarvoor nog aanvullende maatregelen, onderzoek en inspanningen nodig zijn”, zegt Ilse van de Velde, projectleider van dat KRM-programma bij het ministerie 44 KADERRICHTLIJN MARIENE STRATEGIE - PROGRAMMA VAN MAATREGELEN: Helpt de Noordzeenatuur vooruit De afgelopen decennia zijn de menselijke activiteiten op de Noordzee sterk toegenomen. Voor het leven in die zee geeft dat de nodige bedreigingen. Dit gebeurt onder meer door onderwatergeluid en de vervuiling en verstoring van de Noordzeenatuur. Hierdoor staan vele soorten dieren en planten onder druk. Met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) neemt de overheid maatregelen om de negatieve effecten van activiteiten op de Noordzee terug te dringen. Dit doen zij om de Noordzeenatuur weer gezond te maken. Werken aan Kust&Zee Bruinvis Zwerfvuil op zee Hoofdfoto: Oscar Bos Fotografie: Oscar Bos, Peter Heslenveld en fotoarchief Vereniging Kust&Zee Zeedahlia Gele haarkwal

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=