Kust & Zee

15 mogelijk te maken, op zo’n manier dat het belang van de vogels niet wordt geschaad. Door de dynamiek van het wad is het belangrijk om op verschillende momenten, gedurende het jaar of gedurende de dag, in te spelen op de behoeftes van bezoekers en vogels. We noemen dit ‘dynamisch zoneren’. Veilige hoogwatervluchtplaatsen De dynamiek van het wad reikt uiteraard veel verder dan Westhoek. De kennis die wordt opgedaan met dynamisch zoneren, kan de komende jaren ook gebruikt worden op andere plekken in het Waddengebied. En wellicht landelijk of internationaal. Westhoek kan zo als voorbeeld dienen voor het vinden van een verantwoorde balans tussen mensen en vogels op vergelijkbare plaatsen. Om het effect van dynamisch zoneren in Westhoek te meten is er in het najaar van 2020 onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt herhaald tijdens de proef. Daarnaast heeft Vogelbescherming onderzoek laten doen naar de relatie tussen belangrijke voedselgebieden en de nabijheid van essentiële hoogwatervluchtplaatsen. Dat alles bij elkaar geeft inzicht om de komende jaren deze vluchtplaatsen aan te leggen, te verbeteren en/of tijdens hoogwater een veilige en rustige plek aan vogels te bieden waarbij wij op gepaste afstand van vogels en waddennatuur kunnen blijven genieten. In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’ werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij & Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies. Wulp Scholekster Fotografie: Henk Dikkema, Arie Ouwerkerk en Jeroen van Wijk Geef vogels in het waddengebied rust

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=