Kust & Zee

Genieten van de wadden zonder de rustende vogels te verstoren 14 Natuur beleven aan Kust&Zee Miljoenen vogels brengen de winter door in het Waddengebied of maken er een tussenstop op hun lange trektochten naar Afrika of het Hoge Noorden. Ze moeten bijtanken en uitrusten. Bij hoogwater zoeken de vogels plekken op om te rusten en te slapen. Het is erg belangrijk dat vogels op deze zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen genoeg rust krijgen. Anders bouwen ze te weinig energiereserves op om de trektocht te overleven. Wat is een hoogwatervluchtplaats? De dynamiek van hoog- en laagwater bepaalt het leven op het wad. Zo benutten vogels als scholekster, wulp, rosse grutto en bonte strandloper de periode van laagwater om voedsel op het drooggevallen wad te zoeken. Als het tij keert en het water stijgt, zoeken ze hoger gelegen delen op: de zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s). Vogels gebruiken deze plekken als rust- en slaapplaats. Rust geeft energie Opvliegen kost vogels erg veel energie, terwijl ze die energie juist hard nodig hebben tijdens de lange trektochten van duizenden kilometers tussen Arctische broedgebieden en Afrikaanse overwinteringsgebieden. We kunnen de vogels van het waddengebied daarbij helpen door tijdens vloed genoeg afstand te houden en geen verstorende activiteiten uit te voeren bij hoogwatervluchtplaats. Dan kunnen vogels ongestoord rusten en hun reserves opbouwen. Hierdoor worden hun overlevingskansen groter. De Waddenzee loopt vol Tijdens hoogwater stroomt de Waddenzee vol als een soort badkuip. Vooral aan de randen vinden vogels dan nog hoogwatervluchtplaatsen. Dat betekent dat je tijdens hoogwater vaak meer vogels ziet aan de randen van de Waddenzee. Verschillende soorten hoogwatervluchtplaatsen Vogels gebruiken het liefst eilandjes als hoogwatervluchtplaats. Maar ook de hogere delen van kwelders, stranden, dammen en dijken of binnendijkse gebieden worden gebruikt om tijdens hoogwater uit te rusten. Een proef bij Westhoek De kwelder bij Westhoek is een onmisbare hoogwatervluchtplaats voor wadvogels aan de Friese Waddenkust. Zodra het wad bij hoogwater onder water loopt, verplaatsen tienduizenden vogels zich naar de hoger gelegen kwelder om te rusten. Maar Westhoek is ook een geliefde plek voor omwonenden en bezoekers, om te wandelen met de hond of om te genieten van het weidse Waddenlandschap en de vogels. Onbedoeld veroorzaakt dit soms verstoring voor rustende vogels. Om mensen zo veel mogelijk te laten genieten van Westhoek én tegelijk vogels op kwetsbare momenten te beschermen tegen verstoring, is Vogelbescherming met It Fryske Gea een proef gestart. Een proef om de recreatie van bezoekers in het gebied Kanoetstrandloper Steltlopers Bonte strandloper Bergeend Hoofdfoto: Lars Soerink

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=