Da Vinci Schoolgids 2022-2023

Schoolgids 2022-2023

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Inhoudsopgave Handige informatie 4 Belangrijke data 6 Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden 9 Samen in het mooie Kindcentrum Da Vinci 10 Hier staan we voor 12 Onze school 16 Onze kwaliteit 21 Ons onderwijs 23 Onze leerlingen 30 Ouders en school 35 School en omgeving 42 Overige informatie 43 Praktische informatie 48 Ten slotte 52

Basisschool belangrijk voor kind en ouders Geachte ouders/verzorgers, De jaren op de basisschool zijn een belangrijke start in de schoolloopbaan van uw kind. Leren lezen en rekenen, vrienden maken, ontdekken waar je talent ligt: de basisschool staat daarin centraal. Ouders die een school kiezen voor hun kind, staan dan ook voor een belangrijke keuze: wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft! Kinderen van 0-13 jaar zijn van harte welkom. Kindcentrum Da Vinci blijft in ontwikkeling en onder- wijs en opvang groeien naar elkaar toe. Er is een doorlopende lijn van de opvang naar de voorschool en school, waardoor onze leerlingen rustig doorstromen van opvang naar onderwijs. Daarin worden ze zowel door leerkrachten als door pedagogisch medewerkers begeleid. In deze schoolgids leest u wat wij belangrijk vinden op school. Daarnaast staat er praktische informatie in. Ook leest u hoe ons onderwijs is ingericht en voor welke ontwikkelingen wij staan. Graag nodigen wij u uit om persoonlijk onze school binnen te komen om ons te leren kennen en de sfeer op school te proeven. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u altijd even binnen lopen of een afspraak maken. De deur staat open. Wij zien uit naar een persoonlijke ontmoeting met u. We wensen iedereen een leuk en leerzaam jaar toe! Namens het team van KC Da Vinci / Ds. D.A. van den Boschschool, Irene de Raad directeur 3

Schooltijden groep 1 t/m 8: maandag 08.30-14.45 uur dinsdag 08.30-14.45 uur woensdag 08.30-12.00 uur donderdag 08.30-14.45 uur vrijdag 08.30-14.45 uur Ingaan en uitgaan van de school De groepen 1 en 2 gebruiken de in- en uitgang aan het Heeswijkplein. De groepen 3 t/m 8 gebruiken de in- en uitgangen aan de Erasmusweg. De peuters en de dagopvang maken gebruik van eigen in – en uitgang aan de kant van het Heeswijkplein. 8.20 uur Leerlingen groep 3 t/m 8 verzamelen op het plein. Leerlingen van groep 1 en 2 komen binnen via het Heeswijkplein. Leerlingen gaan samen met de leerkracht naar binnen. 8.30 uur Alle kinderen zitten in de klas. 14.45 uur De school gaat uit. De ouders van de groepen 1 en 2 mogen hun kinderen ophalen op het plein voor de verhoging. De leerlingen van groep 3 t/m 8 worden naar buiten gebracht door de juf of de meester. Daar blijven de leerkrachten van groep 3 en 4 wachten totdat alle kinderen opgehaald zijn. Continurooster Onze school werkt met een continurooster. Alle kinderen hebben gelijke schooltijden. De kinderen blijven op deze manier in de schoolsfeer, waardoor er minder geschakeld hoeft te worden tussen school en thuis. Alle kinderen eten onder begeleiding van de eigen leerkracht. Daarvoor of daarna hebben de kinderen een pauze buiten. Bij slecht weer is er een binnenprogramma. 1 Handige informatie 4

Gymlessen: Groep 1a maandag | donderdag Groep 1b maandag | donderdag Groep 1c maandag | donderdag Groep 2a maandag | donderdag Groep 2b maandag | donderdag Groep 3a maandag | woensdag Groep 3b maandag | woensdag Groep 4a dinsdag | woensdag Groep 4b dinsdag | woensdag Groep 5 dinsdag | vrijdag Groep 6 dinsdag | vrijdag Groep 7 dinsdag | vrijdag Groep 8 dinsdag | vrijdag Ziek- of afmelden van uw kind Kan uw kind door ziekte of om een andere reden niet (op tijd) op school zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door. U kunt ons bellen tussen 8.00 uur en 8.20 uur via 070 394 86 87. Adres school: Kindcentrum Da Vinci Ds. D.A. van den Boschschool Erasmusweg 68 2532 CR Den Haag T 070 394 86 87 E bosch@scoh.nl W www.kcdavinci.nl Rekeningnummer: NL68ABNA0503273554 t.n.v. DA van den Boschschool 5

Belangrijke data 2 maandag 22 augustus Start schooljaar donderdag 15 september Dag van de pedagogisch medewerker maandag 19 september Studiedag – alle leerlingen vrij dinsdag 20 september Kennismakingsgesprekken / Prinsjesdag – alle leerlingen vrij maandag 3 oktober Studiedag – alle leerlingen vrij woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek/ Dag van de leerkracht vrijdag 14 oktober Einde Kinderboekenweek maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie maandag 31 oktober Fotograaf school dinsdag 1 november Fotograaf opvang woensdag 2 november Fotograaf broertjes/zusjes donderdag 24 november Voortgangsgesprekken - middag en avond maandag 5 december Sinterklaasviering – vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij dinsdag 6 december Studiedag- alle leerlingen vrij donderdag 22 december Kerstviering - kerstdiner vrijdag 23 december t/m vrijdag 6 januari Kerstvakantie woensdag 25 januari Start Nationale Voorleesdagen en Voorleesontbijt vrijdag 3 februari Einde Nationale Voorleesdagen dinsdag 21 februari Rapporten mee naar huis donderdag 23 februari Rapportgesprekken - middag en avond 6

vrijdag 24 februari Studiedag – alle leerlingen vrij maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie maandag 6 maart t/m vrijdag 10 maart Kamp groep 7 en 8 vrijdag 17 maart Nationale Pannenkoekdag woensdag 5 april Paasviering donderdag 6 april Studiedag – alle leerlingen vrij vrijdag 7 april Goede vrijdag maandag 10 april Tweede Paasdag vrijdag 21 april Koningsspelen en sportdag maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei Meivakantie donderdag 18 en vrijdag 19 mei Hemelvaartsweekend maandag 29 mei Tweede Pinksterdag vrijdag 9 juni Studiedag – alle leerlingen vrij vrijdag 23 juni Schoolfeest vrijdag 30 juni Afscheid groep 8 en rapporten mee maandag 3 en dinsdag 4 juli Rapportgesprekken facultatief dinsdag 4 juli Wenuurtje donderdag 6 juli Da Vinci Got Talent vrijdag 7 juli t/m vrijdag 18 augustus Zomervakantie 7

8

Onze school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). SCOH is een schoolbestuur voor 32 basisscholen, 3 scholen met speciaal basisonderwijs, 1 school met (voorgezet) speciaal onderwijs, 1 school met praktijkonderwijs en 21 peuterscholen. Stuk voor stuk hebben de scholen een unieke identiteit en samen vormen ze een kleurrijk palet. De SCOH-scholen staan in de grootstedelijke omgeving van Den Haag. Een stad die, net als de andere grote steden de laatste decennia sterk is veranderd en nog verandert. SCOH komt voort uit de protestantschristelijke traditie en gaat door hetzelfde proces van verandering dat de stad doormaakt. Ouders en leerlingen van andere religieuze richtingen vinden hun weg naar onze scholen en daar staan onze scholen van harte open voor. Vanuit de christelijke wortels drukken onze leidende kernwaarden (betrokken, betrouwbaar, ontmoeten en verbinden) uit hoe wij ons tot iedereen in de stad willen verhouden, ongeacht achtergrond en geloof. Kinderen kunnen zich op onze scholen en peuterscholen optimaal ontplooien. Zij ontdekken de wereld en maken kennis met andere waarden en talenten. Daardoor ontwikkelen zij vertrouwen, in zichzelf én in de ander. Het College van Bestuur wordt gevormd door de voorzitter dhr. René Tromp en mevrouw dr. Joke Snippe MBA. Wil je meer informatie over SCOH? Neem dan een kijkje op de website: www.scoh.nl. 3 Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden 9

Ds. D.A. v.d. Boschschool en kinder- en opvangorganisatie gro-up zijn gehuisvest in ons mooie Kindcentrum Da Vinci aan de Erasmusweg 68. Wij zijn erg blij met ons prachtige, ruimtelijke gebouw en trots op de naam van het nieuwe Kindcentrum: Da Vinci. Alle medewerkers en ouders van beide organisaties zijn gevraagd mee te denken bij het vinden van een gepaste naam. Leonardo da Vinci was in zijn tijd al uitzonderlijk creatief en innovatief. Hij was architect, uitvinder, beeldhouwer en schilderde zijn meesterwerk de Mona Lisa. Hij was zijn tijd ver vooruit en wordt ook vijf eeuwen later nog steeds gezien als een groot genie. We vinden deze naam goed passen bij de ambities van het Kindcentrum en de positieve klank die de naam heeft. De naam past bij de focus van het Kindcentrum waar het gaat om de ontwikkeling van de leerling: leren, onderzoeken, ontwerpen, uitvinden, innoveren. Allemaal woorden die passen bij de naam en een brede doelgroep aanspreken. Op de voorzijde van deze schoolgids treft u het mooie logo aan. De namen van de beide afzonderlijke organisaties blijven onder de overkoepelende naam KC Da Vinci voortbestaan. Op vooruitstrevende en flexibele wijze proberen we iedere dag, in alle opzichten, het optimale uit de kinderen te halen. Kinderen van 0 tot 13 jaar zijn van harte welkom tussen 07.30 – 18.30 uur. Ons Kindcentrum werkt volgens een vooruitstrevend en gebalanceerd concept met ruimte voor zelfstandig en gezamenlijk leren via doorlopende leerlijnen en persoonlijke leerroutes. In het Kindcentrum heerst structuur, rust en regelmaat. Het aanbod op ons Kindcentrum bestaat uit: • Kinderdagverblijf 0 - 4 jaar • Peuterschool 2,5 - 4 jaar • Onderwijs 4 - 13 jaar • Buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten 4 -13 jaar. 4 Samen in het mooie Kindcentrum Da Vinci 10

Eén team In ons Kindcentrum werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten zoveel mogelijk als één team. Op het kinderdagverblijf, bij de peuterschool, de buitenschoolse opvang en de basisschool hanteren en onderschrijven we allemaal dezelfde didactische en pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. Doel hierbij is het realiseren van een vloeiend aanbod voor het kind door de hele dag heen. Kindcentrum Da Vinci staat open voor kinderen van 0-13 jaar. De samenwerking tussen onderwijs en opvang biedt vele voordelen: • Voor het kind is er een veilige, soepele overgang. • Voor de ouders is er het gemak van alles onder één dak. • De kinderen worden van jongs af aan goed gevolgd. • Er is een eenduidige pedagogische aanpak (De Vreedzame School) en educatieve onderwijskundige lijn. • Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zorgen voor een vloeiende doorlopende leerlijn. • Door grotendeels samen verantwoording te dragen voor onderwijs, zorg, verzorging en ontspanning ontstaat er rust en saamhorigheid. • Gedeelde zorg voor kinderen brengt de behoeften van het kind in beeld en zorgt voor goede begeleiding, toeleiding en evenwicht.

Onze missie en visie Grondleggers naar missie en visie Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Vanaf het begin zijn we uit op sociale binding, kennis en vaardigheden. Een kind kan alleen ontwikkelen en leren in een omgeving waarin het zich veilig en vertrouwd voelt. Hiervoor moeten we aan de door Luc Stevens benoemde basisbehoeften voldoen. De behoefte aan relatie; Ik voel me thuis en ik voel me veilig, ik word gewaardeerd. De behoefte aan competentie; Ik kan het! Ik heb plezier in school en ik heb plezier in leren. De behoefte aan autonomie; Ik kan het zelf! Ik kan zelf beslissen en ik kan zelf keuzes maken. Missie en visie De naam van ons kindcentrum Da Vinci is een bewuste keuze. Leonardo Da Vinci was een breed ontwikkeld persoon. Hij was uitvinder, ontdekker en bovenal een creatief persoon. Zijn veelzijdigheid is de inspiratiebron van ons kindcentrum. Het stimuleert ons om te onderzoeken, te ontwerpen, uit te vinden, te innoveren en te creëren. Gelijke kansen, groei en ontwikkeling creëren, de kunst van samen leren MISSIE: Gelijke kansen, groei en ontwikkeling creëren Onze school is onderdeel van Kindcentrum Da Vinci. Samen met de kinderopvang en de peuterschool zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Als Christelijke school dragen we onze identiteit uit en tegelijkertijd streven we naar openheid en verbondenheid met andere levensbeschouwingen. Op onze school is iedereen die onze uitgangspunten kan onderschrijven welkom. Ons doel is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige leeromgeving op zowel cognitief als sociaal vlak waarbij kansengelijkheid heel belangrijk is. De basisbehoeften relatie, competentie en autonomie vormen ons uitgangspunt. Gelijke kansen: De school kent een rijke diversiteit aan culturen. Ondanks de grote verschillen in onze maatschappij krijgen kinderen allemaal de kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers. Groei: Onze school richt zich op groei in zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van kinderen. Een doorgaande lijn van opvang, peuterschool en basisschool is de basis voor een brede vorming van onze kinderen. Ontwikkeling: We bieden de leerlingen de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen. Ook de verdere professionalisering van leerkrachten en pedagogisch medewerkers staat centraal. Iedereen krijgt de kans om op zijn eigen gebied te ontwikkelen en uit te blinken. 5 Hier staan we voor 12

VISIE: De kunst van samen leren Als kinderen van Kindcentrum Da Vinci na groep 8 de school verlaten, hebben ze zich ontwikkeld tot respectvolle, kritische en creatieve deelnemers aan onze maatschappij. Ze hebben een stevig fundament van kennis en vaardigheden. Ze zijn klaar voor de toekomst. Kernwaarden zijn: Samen leren: Leren doe je niet alleen. Samen met de leerkracht en samen met de andere kinderen in de groep. We leren van en met elkaar. Samen met ouders. Door gebruik te maken van elkaars talenten zorgen we samen voor ideale leeromstandigheden. Creatief: Ontwikkeling vraagt soms om buiten de lijntjes te kleuren. Door creatieve oplossingen te bedenken krijgt iedereen de kans zich te ontwikkelen. We verstaan de kunst om passende oplossingen te vinden en kinderen uit te dagen (denken, durven, doen). Plezier: Een veilige omgeving in de school met wederzijds respect maakt dat kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers met plezier naar het Kindcentrum komen. Plezier in leren betekent dat iedereen zich beter kan ontplooien en zelfverzekerd de toekomst tegemoet gaat. Kindcentrum Da Vinci is een plek waar kinderen kunnen spelen, ontdekken en leren. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers inspireren, motiveren en coachen. Ze weten wat de kinderen nodig hebben om onze hoge verwachtingen te realiseren waarbij we rekening houden met de individuele behoeftes van het kind. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn professionals en leren van en met elkaar. Ouders zijn een belangrijke partner in de school. Ouders dragen actief bij aan de ontwikkeling van de kinderen binnen de school. Gemotiveerde leerlingen, professionele leerkrachten, pedagogisch medewerkers en betrokken ouders vormen samen de driehoek met als resultaat ruimte voor optimale ontwikkeling. 13

Onze identiteit We geven onze christelijke identiteit vorm op een manier die past bij onze tijd en de omgeving waarin we werken. Met onze principes en uitgangspunten aan de ene kant, en openheid voor nieuwe en andere opvattingen aan de andere. Identiteit betekent voor ons méér dan levensbeschouwing. We zien onze identiteit ook terug in onze kernwaarden, de pedagogische opvattingen van de school en in de onderwijskwaliteit die we nastreven. De christelijke waarden vormen het uitgangspunt voor ons handelen en de belangrijke rituelen. Zoals alle SCOH- scholen streeft ook onze school ernaar een christelijke dialoogschool te worden. Een christelijke dialoogschool betekent dat we streven naar het expliciet uitdragen van onze christelijke identiteit en tegelijkertijd naar openheid en verbondenheid met andere levensbeschouwingen. Onze identiteit moedigt ons aan om na te denken hoe we in de wereld willen staan. Rituelen zijn waardevol, maar niet het enige. De achterliggende waarden zijn minstens zo belangrijk. Ouders en school hebben allebei een rol bij het uitdragen en naleven van die waarden. Op onze scholen en peuterscholen komen kinderen van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Een rijk palet. Dat biedt kansen. Kansen om kennis te maken met andere waarden. Wij geloven dat leerlingen juist daardoor vertrouwen ontwikkelen. In zichzelf én in de ander. Onze identiteitsnotitie ‘Samen leren voor het leven’ vormt het kader van waaruit scholen werken. Op zes gebieden zijn richtlijnen en uitspraken gedaan die geldig zijn voor alle scholen binnen de stichting. Daarnaast is er voldoende ruimte voor verdere invulling van iedere school. Op onze school geven wij de christelijke identiteit o.a.vorm door het vertellen van verhalen uit de Bijbel en spiegelverhalen vanuit Trefwoord (methode) en het vormgeven van gezamenlijke vieringen met Kerst en Pasen. 14

Respecteren Wij zijn een open protestants-christelijke school, alle kinderen zijn welkom. Wij verwachten dat de ouders en hun kinderen gedurende de jaren dat de kinderen op school zijn de christelijke grondslag zullen respecteren en ondersteunen. Tijdens het aanmeldingsgesprek bespreken wij met u de wederzijdse verwachtingen. Ouders dienen zich te realiseren wat de consequenties zijn van hun keuze voor onze school. Dit geldt voor de waarneembare uitingen van de christelijke identiteit, zoals godsdienstles, bidden, zingen en vieringen. Onze leerlingen worden geacht actief mee te doen aan alle activiteiten van de school, waaronder het vieren van christelijke feesten. Wanneer er wordt gebeden, gemediteerd of gezongen verwachten we van leerlingen een respectvolle houding. Het geldt ook voor de minder waarneembare uitingen. Hierbij denken we aan de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan. We willen duidelijk zijn over onze normen en waarden. U mag ons daar op aanspreken, net zoals wij ouders en leerlingen daar op zullen aanspreken. Verder kan de school op basis van haar schoolidentiteit bepaalde keuzes maken als het gaat om lesmethoden en boeken en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Van ouders verwachten we dat zij de vermelde zaken zullen respecteren en dat hun kind(eren) aan alle activiteiten volledig zullen deelnemen. Kledingvoorschriften In Nederland is de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking. De Wet Gedeeltelijk verbod gezichts- bedekkende kleding stelt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt. Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking, zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen. Een hoofddoek, een geschminkt gezicht, een sluier die het gezicht niet bedekt of een hoofddeksel valt niet onder het verbod. Incidentele gezichtsbedekking, zoals een masker met een Halloweenfeest of carnaval, is wél toegestaan. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen. Voor medewerkers en leerlingen op een SCOH-school zijn kledingvoorschriften vastgesteld. Medewerkers en leerlingen dragen er zorg voor dat hun uiterlijk verzorgd is en dat zij kleding dragen welke: 1. hygiënisch is en passend bij de werk- en schoolomgeving. 2. niet aanstootgevend is. 3. geen statement is dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, sekse of politieke overtuiging. 4. de veiligheid van de drager en anderen niet in gevaar brengt. 5. niet disfunctioneel zijn, dat wil zeggen niet belemmerend is voor het vervullen of uitoefenen van een taak of functie 15

De groepen, leerkrachten en leidsters Onze school telt ongeveer 280 leerlingen, verdeeld over ongeveer 13 groepen en 3 peuterschool- groepen. Onze professionals begeleiden uw zoon of dochter in zijn of haar ontwikkeling. Interne begeleiders Onze school heeft drie interne begeleiders (IB’ers). Zij coördineren alle speciale zorg die leerlingen binnen de school nodig hebben. De IB’ers onderhouden de contacten met de andere scholen in het samenwerkingsverband en overige instanties. Remedial teacher Dit is een leerkracht die werkt met individuele kinderen of kleine groepjes. Het gaat dan om extra hulp. Voor kinderen die langdurige hulp nodig hebben zal een handelingsplan opgesteld worden. U wordt altijd op de hoogte gebracht wanneer er voor uw kind een handelingsplan wordt gemaakt en uitgevoerd. Ook bovengemiddeld scorende kinderen krijgen in onze school extra aandacht. Onderwijsassistent Onze school heeft onderwijsassistenten die leerlingen kunnen ondersteunen en extra zorg kunnen bieden. Ook kunnen zij kinderen ondersteunen die meer verdieping of verrijking nodig hebben. Vakleerkracht bewegingsonderwijs Voor de gymlessen hebben we een vakleerkracht die in onze eigen gymzaal aan alle groepen les geeft. Wanneer de vakleerkracht bewegingsonderwijs niet aanwezig is, kunnen de groepsleerkrachten een deel van de lessen overnemen. Alleen de leerkrachten die bevoegd zijn om gymlessen te geven, mogen deze geven. Psycholoog Er is een psycholoog van het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) die het team helpt bij het begeleiden van leerlingen met leer- en gedragsproblemen en die toetsen afneemt bij deze leerlingen. Dit gebeurt alleen na toestemming van de ouders. Schoolmaatschappelijk werkster Eén dag in de week is er een schoolmaatschappelijk werker bij ons op school aanwezig. Deze schoolmaatschappelijk werker kan ouders helpen bij allerlei problemen. Zo kan zij u helpen bij vragen over de opvoeding of wanneer er problemen thuis zijn. Ze lost de problemen niet op, maar biedt een luisterend oor en kan u doorverwijzen naar de instanties die u verder kunnen helpen. U kunt via de interne begeleiders of de groepsleerkracht een afspraak maken om met de schoolmaatschappelijk werker te praten. 6 Onze school 16

Fysiotherapeut Eén dag in de week is er een fysiotherapeut bij ons op school aanwezig. Zij helpt kinderen die moeite hebben met hun motoriek. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Logopedist Eén dag in de week gaat er een logopedist bij ons op school komen. Zij helpt kinderen die moeite hebben met spreken. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. De screening gebeurt via school. Peuters (voorschool) In ons Kindcentrum zijn ook meerdere voorschoolgroepen gevestigd. De voorschool is bedoeld voor peuters in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar. De voorschool stelt zich ten doel om kinderen in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving meerdere dagdelen onder deskundige leiding in hun ontwikkeling te begeleiden. De leidsters ondersteunen het spelen met een speciaal programma ‘Piramide-digitaal’: een thematische werkwijze die ook gevolgd wordt in de groepen 1 en 2 van de basisschool. De basisschool en de voorschool werken nauw samen met elkaar en werken het hele jaar aan dezelfde thema’s. De peuters zitten op dezelfde gang als de kinderen van groep 1 en 2 en de doorgaande lijn wordt mede hierdoor gestimuleerd. Ook is het mogelijk om met de oudere peuter van tevoren al eens een kijkje te nemen bij de kleuters. Voor verdere informatie over de voorschool kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers en gro-up. Voor- en naschoolse opvang Voor de buitenschoolse opvang heeft onze school een samenwerkingsverband met kinderopvang- organisatie gro-up. Gro-up maakt net als de Ds. D.A. v.d. Boschschool deel uit van Kindcentrum Da Vinci. Beiden zijn dus gehuisvest aan de Erasmusweg 68. De ingang voor de opvang is aan de kant van het Heeswijkplein. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang (IPK), T 070 312 00 10 of via ipk@gro-up.nl. Kijk voor meer informatie over gro-up op www.gro-up.nl en www.kcdavinci.nl. 17

Kennismaken en oriënteren op de basisschool Ouders zijn van harte welkom om kennis te maken met het team en met de school. Wij geven u graag een rondleiding (conform de richtlijnen van het RIVM ) zodat u een goed beeld krijgt van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. Aanmelden en inschrijven Om alle kinderen in Den Haag een gelijke kans te geven op goed onderwijs, werkt de gemeente met een aanmeldprocedure. Uitgebreide informatie over het kiezen van een basisschool, het aanmelden en inschrijven van uw kind, voorrangsregels en loting vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl. Zie ook de film over de aanmeldprocedure. De aanmeldprocedure geldt voor kinderen tot 4 jaar. Is uw kind 4 jaar of ouder en wilt u uw kind aanmelden op onze school, dan zullen we bekijken of er plaats is op school. Kennismaken en oriënteren Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school, organiseren we regelmatig rondleidingen. Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. Aanmelden Rond de 3e verjaardag van uw kind, ontvangt u per post het aanmeldformulier voor de basisschool. U kunt het aanmeldformulier ook zelf downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl en digitaal invullen. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeld- perioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Eerder aanmelden dan 3 jaar is niet mogelijk; we nemen het aanmeldformulier dan niet in behandeling. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl. Meer aanmeldingen dan plaatsen Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2022-2023 plaats voor maximaal 50 leerlingen in groep 1. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school. De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond 18

(maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond. Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meer scholen invult op de voorkeurslijst. Bericht van plaatsing Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen. Loting Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort. Algemene informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl. Ondersteuning Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we (6+)4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan. Voorrangsregels: Onze school hanteert de volgende voorrangsregels: • een broer of zus zit al op onze school • uw kind gaat naar opvangpartner gro-up in het gebouw waar wij mee samenwerken • uw kind woont in Moerwijk Ondertekenen Nadat u bericht over definitieve plaatsing voor uw kind heeft ontvangen, maakt u een afspraak voor inschrijving bij de administratie. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind hier volgend schooljaar (of eerder) een plekje heeft. 19

Wennen op de basisschool Als uw kind bijna 4 jaar wordt, mag uw kind 5 dagdelen wennen in de week voorafgaande aan de vierde verjaardag. Tijdens deze wenperiode observeren wij uw kind. Na deze week kan er een gesprek met de ouders plaatsvinden waarin eventuele bijzondere bevindingen worden doorgesproken. Zindelijk zijn Als uw kind met 4 jaar naar de basisschool gaat, moet uw kind zindelijk zijn. Een leerkracht staat alleen op de groep en is dan niet in staat om uw kind te verschonen. Kinderen met een natte broek, kunnen op school andere kleding krijgen. Is er meer zorg nodig, dan wordt u gebeld om uw kind op te halen en thuis te verschonen. Toelating Onze school staat open voor alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers) die de uitgangspunten van onze school kunnen onderschrijven of op zijn minst respecteren en waarvan is vastgesteld dat de leerling met succes het onderwijs kan volgen. Tevens dient vastgesteld te worden of er door toelating naar verwachting geen ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde plaats zullen vinden. Daarom zal onze school steeds voorafgaande aan toelating onderzoeken of er onderwijskundig, organisatorisch of wat betreft gebouw en ruimte, voldoende mogelijkheden en waarborgen bestaan om het kind, zowel op persoonlijk als op cognitief gebied, met succes het in het schoolplan beschreven onderwijs aan te kunnen bieden. Daarnaast zal bij derden worden nagegaan of er ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde en/of onderwijskundige problemen zijn te verwachten. Argumenten die leiden tot het niet toelaten van de leerling zullen mondeling dan wel schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanmeldende ouders/verzorgers worden bekend gemaakt. In het geval we uw kind niet kunnen toelaten, hebben we de opdracht om samen met u een andere school te vinden waar uw kind wel toelaatbaar is. Criteria die bij de toelating een rol kunnen spelen zijn de volgende: • Groepsgrootte; • Deskundigheid personeel; • Ouders geven geen toestemming om informatie te mogen inwinnen; • De school van herkomst geeft aan dat er rapporten aanwezig zijn over de leerling die ze niet mogen overdragen; • De school kan de gevraagde zorg niet bieden (zie het schoolondersteuningsprofiel); • Beschikbaarheid personeel (bijvoorbeeld een tekort of een hoog ziekteverzuim); • Samenstelling van de groep (er zit al een aantal leerlingen met speciale hulpvragen); • Er dreigt een ernstige verstoring van orde en rust; 20

• Gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs van de school zijn in redelijkheid niet te vragen, omdat er te weinig middelen beschikbaar zijn. Bovenstaande criteria kunnen ieder apart, maar ook in onderlinge samenhang worden gewogen. Verwijderen Als de school zelf vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school (zoals verwoord in het schoolplan) kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde kan de directeur besluiten deze leerling te schorsen dan wel van de school te verwijderen. Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot verwijdering over te gaan. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie. De beslissing tot verwijdering wordt, nadat de groepsleerkracht (eventueel een ander personeelslid) en de ouders over het voornemen tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met redenen omkleed door de directeur meegedeeld. Daarbij is het voor betrokken ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, binnen 6 weken na dagtekening, schriftelijk bij het bevoegd gezag een verzoek om herziening van dit besluit te vragen. Vervolgens beslist het bevoegd gezag binnen 4 weken, maar zal wel de ouders eerst horen. Definitieve verwijdering zal pas plaats vinden, nadat de school een andere school heeft gevonden waar uw kind kan worden toegelaten. Onder ‘andere school’ kan ook worden verstaan een school voor speciaal (basis)onderwijs. . Zie Artikel 40 Wet op het primair onderwijs 21

Kwaliteit is een optelsom Wij denken dat kwaliteit de optelsom is van alle aspecten van het onderwijs. Het leren, de resultaten van het onderwijs, de sfeer, de veiligheid, de contacten met ouders, de extra hulp, de feesten. Kortom alles wat er in de school speelt, bepaalt de kwaliteit van de school en het onderwijs. Registreren, analyseren en evalueren Door zeer regelmatig te evalueren als team bekijken we of dat wat we aanbieden aan de leerlingen ook het gewenste resultaat oplevert (een goede ontwikkeling van de vaardigheden van de leerling). Ook worden de resultaten van de kinderen goed geregistreerd en bekeken. Uit de evaluaties, registraties en analyses trekken we dan conclusies, die kunnen leiden tot aanpassingen in het lesprogramma. Professionalisering leerkrachten Teamleden volgen cursussen om hun vaardigheden te verbeteren en van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Daarnaast spreken we met elkaar af hoe we bepaalde zaken aanpakken, stellen we regels vast of bekijken we nieuwe methoden. Teamleden blijven zich professionaliseren waardoor onze didactische en pedagogische vaardigheden worden vergroot. Dit schooljaar specialiseren we ons we o.a. op het gebied van expliciete directe instructie en in de aanpak van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen waarbij het leren van sociale vaardigheden centraal staat. Kwaliteit op een rij: • We gebruiken moderne verantwoorde methodes. • We hechten belang aan de contacten met ouders. • Er is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. • We bieden goed gecoördineerde zorg aan leerlingen die dat nodig hebben. • We geven huiswerk. • We hebben duidelijke schoolregels. • We bieden een goede voorbereiding op het voorgezet onderwijs. • Onze school is gehuisvest in een prachtig uitgerust en veilig gebouw met eigen gymzaal. 7 Onze kwaliteit Doelen en resultaten van het onderwijs We definiëren ‘goed onderwijs’ als onderwijs dat gericht is op een zo hoog mogelijke leerwinst voor de leerlingen op rekenen, taal, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen. We kijken daarbij ook kritisch naar ons eigen handelen en zijn bereid en in staat, waar nodig, onze werkwijze aan te passen. 22

We hebben op onze school aandacht voor de individuele mogelijkheden van ieder kind. Daarbij letten we niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar ook op de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling. We doen er alles aan uit ieder kind te laten komen wat erin zit. We willen dat de kinderen iedere dag met plezier naar school gaan en op een fijne manier met elkaar omgaan en samen leren. Daartoe scheppen we een sfeer die veilig en vertrouwd is en waarbij ieder kind zich geaccepteerd voelt. We willen dat de kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor hetgeen zich op school en in de maatschappij afspeelt. Door middel van deze uitgangspunten willen we de kinderen een basis geven, waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Vanuit onze eigen christelijke identiteit is de manier waarop Jezus omging met de medemens een richtsnoer voor ons handelen. Belangrijk daarbij is een respectvolle houding ten opzichte van andere culturen en godsdiensten. Leerkrachten, kinderen en ouders zijn er samen verantwoordelijk voor om deze visie te realiseren. Voor ons dagelijks handelen, betekent dit schoolconcept dat wij: • werken aan een toenemende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij onze leerlingen; • onze leerlingen leren leren; • het belangrijk vinden, dat leerlingen en leerkrachten elkaar respecteren en zorg voor elkaar hebben; • het van groot belang vinden, dat onze leerlingen leerprestaties leveren naar hun mogelijkheden; • onze leerlingen ondersteunen en bemoedigen bij de uitdagingen waarvoor het onderwijs hen stelt; • veel aandacht besteden aan de kernactiviteiten van ons onderwijs (lezen, schrijven, taalvaardigheden; rekenen, sociale ontwikkeling); • uitgaan van individuele verschillen tussen leerlingen en daar ons onderwijs op afstemmen; • elkaar kunnen aanspreken op de kwaliteit van ons handelen ten aanzien van onze leerlingen. Uitstroom percentages totaal 100% 2019 2020 2021 2022 PRO - - 3,5 3,6 VMBO-B/K 35,6 39,3 31 39,3 VMBO-K /T - 14,3 31 10,7 VMBO-T 32,2 14,3 3,5 21,4 VMBO-T/HAVO 10,7 10,8 17,2 3,6 HAVO 3,5 3,5 6,8 7,2 HAVO/VWO 14,3 14,3 3,5 10,7 VWO 3,5 3,5 3,5 3,6 Resultaten op de Cito Eindtoets Gemiddelde schooljaar 2019-2020 : geen afname Gemiddelde schooljaar 2020-2021 : 529,6 Gemiddelde schooljaar 2021-2022: 527,7 23

Doelstelling van ons onderwijs Op de KC Da Vinci definiëren wij ‘goed onderwijs’ als onderwijs dat gericht is op een zo hoog mogelijke leerwinst voor de leerlingen op het gebied van rekenen, taal, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen. Daarbij kijken we ook naar de vaardigheden van de leerkrachten. Wij blijven kritisch kijken naar ons eigen handelen en zijn bereid en in staat, waar nodig, onze werkwijze aan te passen. Peutergroepen en de groepen 1, 2 Het jonge kind (2,5 t/m 6 jaar) Het jonge kind ontdekt al spelend zijn wereld. Het onderwijs voor die leeftijdsgroep laten we dan ook op hun belevingswereld aansluiten. In de peuter- en kleutergroepen werken we met onderwerpen die centraal staan bij de kinderen, zoals de bakker of de lente. De liedjes, die we tijdens de muzikale vorming leren, de spelletjes bij bewegingsonderwijs evenals de verhalen, opzegversjes en poppen- kastverhalen passen we aan het onderwerp aan. Ook kunnen de kinderen met behulp van allerlei materialen tot expressie komen. Met de ontwikkelingsmaterialen worden bepaalde vaardigheden ontwikkeld en kan het kind zich begrippen en technieken eigen maken, die voorafgaan aan het leren lezen, schrijven en rekenen. In de kleutergroepen wordt veel aan taalvorming gedaan. We gebruiken een breed programma voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Bij ons op school is dat Piramide Digitaal. Met dat programma ontstaat er voor de kinderen een goede doorgaande leerlijn en is voor de peuters de overstap naar de basisschool minder groot. In het kader van de taalvorming stimuleren we de woordenschatontwikkeling van onze peuters en kleuters door het aanbieden van het programma LOGO 3000. Dit programma is een hulpmiddel om de woordenschat uit te breiden. Op deze manier gaan zij goed voorbereid naar groep 3. Zo ontstaat er een mooie doorgaande lijn. Ook aan de sociale ontwikkeling van uw kind wordt zorg besteed. Te denken valt hierbij aan het samenwerken in diverse hoeken en bijv. met een gezelschapsspel of een puzzel. De ontwikkeling van de peuters en kleuters wordt gevolgd en geregistreerd met behulp van onze observatiemethode Kijk! Daarmee zien we bij elk kind of de ontwikkeling op een goede manier verloopt. Bij signalering van ontwikkelingsachterstanden wordt planmatige hulp gegeven door de leerkracht en de remedial teacher. Aan de hand van een handelingsplan wordt de zorg op maat vormgegeven. Uiteraard worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Binnen het piramideproject is er speciale aandacht voor de taalzwakkere kinderen. Tenslotte is er een warme overdracht van de kinderen die uit de peutergroep(en) doorstromen naar groep 1. Dit maakt dat ze nauwelijks nog hoeven te wennen en een goede start hebben. 8 Ons onderwijs 24

Groepen 3 en 4 In groep 3 staat het lezen centraal. Leren lezen is een vak apart en onze leerkrachten zijn hierin gespecialiseerd. Zowel in groep 3 als in groep 4 is veel tijd ingeruimd voor het leren lezen, rekenen en schrijven. Vakken als verkeer en natuur staan daarnaast ook op het rooster. Het spelen is in groep 3 nog wel belangrijk en daar wordt dan ook tijd voor vrijgemaakt. Naarmate de kinderen ouder worden, wordt deze speeltijd minder. Groepen 5 en 6 Vanaf groep 5 is er ook tijd en aandacht voor geschiedenislessen, aardrijkskunde en natuurlessen. De taal- en leesontwikkeling wordt goed gevolgd. In alle vakken krijgen kinderen te maken met taal en hebben ze de Nederlandse taal nodig om de vakken te begrijpen. In de groepen 5 en 6 komen ook zaken als huiswerk, spreekbeurt, boekbespreking en werkstuk aan de orde. Daarnaast wordt in deze groepen Engels aangeboden. Groepen 7 en 8 In groep 7 en groep 8 komt het eind van de basisschool steeds meer in zicht. Wat de kinderen geleerd hebben, komt nu allemaal samen. Rekenen vereist begrijpend lezen, bij aardrijkskunde moet je grafieken kunnen lezen. Het leren van Engels vraagt een goede taalontwikkeling en bij het maken van een werkstuk komen veel vaardigheden tegelijk aan bod. Voortgangsgesprek en Rapport In november worden alle ouders, en vanaf groep 5 ook de leerlingen, uitgenodigd voor de Voortgangsgesprekken. In februari en aan het eind van het schooljaar ontvangen ouders het rapport waarin we u melden hoe op dat moment de stand van zaken is. De kinderen van groep 1 krijgen alleen een rapport als ze langer dan een half jaar op school zitten. U wordt altijd in de gelegenheid gesteld om over het rapport te praten met de leerkrachten. Vervolgonderwijs Totstandkoming schooladvies In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. 25

Al in groep 7 bespreken wij met ouders en leerlingen het vervolgonderwijs en geven we een voor- lopig schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dit schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. In groep 8 komt er in december wederom een voorlopig advies, gevolgd door een definitief advies in januari/februari. Wij kijken naar de toetsresultaten, maar ook naar zaken zoals werkhouding, motivatie en concentratie. Dit is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Bij dit voorlopige schooladvies in groep 8 in december zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo- scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Alle exacte data krijgt u begin van het schooljaar via de leerkracht. Meer informatie vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl . Heroverweging en eventuele bijstelling van het definitief schooladvies kan alleen plaatsvinden als de uitslag van de Eindtoets hoger uitvalt dan de definitieve advisering. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website (ouders, protocollen). Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs schooljaar 2022-2023 In de eerste periode van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding precies geregeld is en wat u daarbij moet doen. Na het adviseringsgesprek maakt u samen met uw kind een voorkeurslijst in de gewenste volgorde, passend bij het advies. De meeste leerlingen krijgen na loting de eerste school van de opgegeven voorkeur. Dat kan echter ook de tweede of derde opgegeven school zijn (en verder). U krijgt van ons in het najaar een folder van BOVO Haaglanden met alle informatie. U kunt hiervoor ook terecht op www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders. In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven. Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel 26

aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde. Voor meer info: zie Voor ouders - BOVO Haaglanden Onderwijskundig rapport Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aan- nemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen. Sociaal-emotionele ontwikkeling Natuurlijk leren kinderen op school ook dingen die niet nadrukkelijk in een vak onder te brengen zijn, maar waaraan je de rest van je leven iets hebt. Verdraagzaamheid, respect, zelfstandigheid, openheid, eerlijkheid, zelfredzaamheid en hulpvaardigheid zijn van die dingen. Wij vinden ze erg belangrijk. Wij maken gebruik van de methode De Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Leerkrachten spelen in op wat er in de groep gebeurt: zo wordt pesten direct aangepakt aan de hand van de uitgangspunten van De Vreedzame School. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling: de Sociale Competentie Observatielijst. Komend schooljaar gaan we ons beraden op een andere instrumenten. Opbouw De leerstof in onze school is zorgvuldig opgebouwd en op elkaar afgestemd. Regelmatig bespreekt het team de inhoud van de vakken en waar nodig stellen we zaken bij. Per schoolvak zijn bovendien doelstellingen vastgesteld in een schoolplan, die overeenkomstig de (wettelijk vastgelegde) doelen zijn. De vakken zijn gericht op de totale ontwikkeling van de kinderen dus zowel op de cognitieve ontwikkeling als wel op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De beschikbare onderwijstijd benutten wij hierbij zo optimaal mogelijk. Dat is de reden waarom we op tijd willen starten met onze lessen. Ook zorgen we voor vlotte leswisselingen en proberen we de leerstof goed te verdelen. 27

Methodes Wij gebruiken de volgende methodes: Taal Staal Spelling Staal Lezen Leesparade en Nieuwsbegrip Lezen groep 3 Veilig leren lezen, nieuwe Kim-versie Rekenen Wereld in getallen Schrijven Pennenstreken Aardrijkskunde Meander Geschiedenis Brandaan Biologie Naut Handvaardigheid Cultuurmenu Tekenen Cultuurmenu Muziek Cultuurmenu Drama Cultuurmenu Dans (onderbouw) Cultuurmenu Sociaal-emotioneel De vreedzame school Verkeer VVN Godsdienst Trefwoord Kleuters Piramide en Sprongen vooruit Woordenschat groep 1-3 LOGO 3000 Engels Take it Easy 28

Onderwijstijd De tijd dat uw zoon of dochter op onze school zit, is leerzaam. Wij benutten alle tijd om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Gezien ons continurooster krijgen alle kinderen in 8 jaar tijd minstens 7520 uur les. Verdeling vakken urentabel is ter inzage op school en wordt aangepast aan onderwijsbehoeften leerlingen Verlengde schooldag / naschoolse cursussen Na schooltijd worden voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 regelmatig cursussen aangeboden op het gebied van sport en spel, kunst, dans, techniek of muziek. Meedoen is vrijwillig, maar als uw kind zich eenmaal heeft opgegeven is deelname verplicht. Ook komend schooljaar bieden wij een breed en gevarieerd aanbod van de naschoolse cursussen. Gezonde School Sinds april 2017 zijn wij officieel een Gezonde School. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Door middel van de Gezonde School zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Ook u als ouder kunt bijdragen aan de Gezonde School door uw kind(eren) een gezonde lunch of pauze- hapjes mee te geven zoals groente, fruit of een boterham. Kinderen drinken tijdens de middag- pauze en tussendoor water. In maximaal één pauze mogen de kinderen 1 pakje fruitdrank drinken. Energie- en sportdranken zijn niet toegestaan. Uiteraard geven wij de voorkeur aan drinken zonder toegevoegde suikers. Trakteren Ook voor trakteren geldt: alleen gezonde traktaties, geen snoep of chips. Taarten of lollies zijn niet toegestaan. Gezonde traktaties worden beloond met een foto in ons Kindcentrum. Gym Twee keer per week krijgen de kinderen gymles van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Gymkleding is vanaf groep 3 verplicht. Gymschoenen met lichte zool (niet zwart) zijn aan te raden. Het aanleren van gezond gedrag is een van de belangrijkste uitgangspunten van bewegingsonderwijs. Zwemmen Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Dan kan uw zoon of dochter dat diploma vanaf groep 5 alsnog via de gemeente Den Haag halen. Het vangnet schoolzwemmen is op zaterdag van 08.45 uur tot 10.15 uur in Zwembad Zuiderpark. De leerlingen worden aangemeld door de school, maar de ouders zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen naar het zwembad. Ouders zijn ook aanwezig tijdens de lessen. 29

Het zwembad is verantwoordelijk voor de lessen en veiligheid in het zwembad. Aan het eind van het schooljaar krijgt u via de leerkracht van uw kind een aanmeldformulier voor het nieuwe schooljaar. De school zorgt ervoor dat uw kind aangemeld wordt. Gezien de hoeveelheid aanmeldingen kan het zijn dat uw kind op een wachtlijst komt. Koningsspelen/Sportdag Onze school doet mee aan de Koningsspelen. Wij willen met de Koningsspelen bijdragen aan een verbonden, sportieve en gezonde samenleving. Dit is tevens onze sportdag. Huiswerk De kinderen leren vooral op school. Vanaf groep 4 wordt er ook huiswerk meegegeven. Soms is dat schriftelijk werk, soms digitaal en soms leerwerk. Huiswerk wordt op school voorbereid, maar de samenwerking met ouders blijft belangrijk. Wij rekenen erop dat u een positieve bijdrage levert wanneer het om huiswerk gaat. Ondersteuning, al is het alleen maar door positieve aandacht, is heel belangrijk voor uw kind. Andere activiteiten Naast het leren zijn er ook andere activiteiten waar naast gezelligheid en/of sportiviteit, vooral het met elkaar omgaan belangrijk is. Regelmatig vragen wij bij deze activiteiten hulp van ouders. Zonder hulp van ouders kunnen we veel van de activiteiten niet door laten gaan. Feestvieren Feesten en vieringen komen regelmatig terug in het jaarprogramma. Als christelijke school staan we stil bij bijvoorbeeld Kerst en Pasen. Alle kinderen zijn hierbij aanwezig en ook ouders worden regelmatig uitgenodigd. Ook verjaardagen, jubilea en afscheid worden op school gevierd. Schoolreis en werkweek Eén keer per jaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis of is er een schoolfeest. Groepen 7 en 8 gaan komend schooljaar op werkweek. Kinderboekenweek, Voorleesdagen en goede doelen Daarnaast besteden we tijdens de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen extra veel aandacht aan lezen en de leesbeleving. Het is belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van de wereld om hen heen. Jaarlijks besteden wij aandacht een één actueel project van een goed doel. Hoe we dat doen is per jaar of per actie verschillend. Da Vinci Got Talent / Zomerfeest Tijdens deze dag worden er allerlei activiteiten georganiseerd op het gebied van spel en muziek. Onze school is niet alleen een school waar je veel leert, maar ook een gezellige school waar iedereen meedoet aan alle leuke activiteiten. 30

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=