Schoolgids het Koggeschip

39 onderwijs goed te kunnen volgen. Ook voor kinderen tussen de vier en de vijf jaar is het goed voor hun ontwikkeling om onderwijs te volgen. Verlofregeling Soms is het voor uw kind niet mogelijk om onderwijs te volgen, terwijl het kind niet ziek is. Bijvoorbeeld omdat er op een schooldag een begrafenis is van naaste familie. Er zijn vier soorten (tijdelijke) uitzonderingen mogelijk op de leerplicht. Daarvoor geldt onze verlofregeling. U vindt de regeling hieronder. Vakantieverlof A: Vakantieverlof Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Verlof kan worden verleend als: z De specifieke aard van het beroep van een van de ouders het onmogelijk maakt binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan; z Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat een vakantie tijdens de officiële schoolvakantie niet mogelijk is; z De vakantie niet langer duurt dan 10 schooldagen; z De vakantie niet plaatsvindt in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar; z Uit een verklaring van de werkgever blijkt dat er geen gezinsvakantie mogelijk is, ook niet tijdens een van de andere vastgestelde schoolvakanties! Dit verlof mag maar éénmaal per jaar toegezegd worden, mits aan bovenstaande criteria wordt voldaan. Belangrijke omstandigheden B: Gewichtige omstandigheden 10 dagen per schooljaar of minder Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: z Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; z Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag; z Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen. Afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=