ProNova College

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 DE SCHOOL 4 l Algemeen l Praktijkonderwijs l Toelating l Inschrijving en plaatsing l Bereikbaarheid van de school l De eerste schoolweek l De schoolpraat-app 2 ONDERWIJS 7 l Missie l Visie l Competenties l Onderwijs in vijf leerjaren l OPP/IOP/rapport en leerlingvolgsysteem l Portfolio l Diploma l Nazorg l Uitstroomgegevens 02 3 SCHOOLORGANISATIE 13 l Mentoren en vakdocenten l Het schoolteam l Het zorgteam l Lestijden en pauzes l Vakanties en belangrijke data 2019-2020 4 OUDER(S)/VERZORGER(S) EN SCHOOL 18 l Contact l Kijk- en informatieavond l Huisbezoek/startgesprek l Bespreken IOP/rapport l Medezeggenschapsraad l Tevredenheidsonderzoek 5 SAMENWERKING MET EXTERNE INSTANTIES 20 l Expertisecentrum Uniek l YETS Foundation l Centrum voor Jeugd en Gezin l Leerplicht l Politie 6 TE LAAT, ZIEKTE EN VERZUIM 22 l Te laat komen l Ziek melden l Afspraak met tandarts, dokter of instantie l Ongeoorloofd verzuim l Verlof

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=