Prinses Ireneschool

Een woord vooraf 4
1. De school 5
1.1 Een korte geschiedenis 5
1.2 Schoolgegevens 5
1.3 Schoolgrootte 5
1.4 Aanmelden 6
1.5 Schoolbestuur SCOH 6
1.6 Identiteit 7
1.7 Respecteren van de grondslag 9
2. Waar de school voor staat 10
2.1 Missie van de Prinses Ireneschool 10
2.2 Visie van de Prinses Ireneschool 10
2.3 Schoolklimaat en veiligheid 11
2.4 Leerkansenprofiel (LKP) 12
2.5 Professionele Leergemeenschap (PLG) 13
3. De organisatie van ons onderwijs 14
3.1 Schoolorganisatie 14
3.2 Groepering 14
3.3 Schooltijden 14
3.4 Invulling onderwijstijd 15
3.5 De groepen 1 en 2/1 16
3.6 Rekenen en wiskunde 17
3.7 Taalonderwijs 17
3.8 Leesonderwijs 18
3.9 Burgerschap 19
4. De zorg voor leerlingen 20
4.1 Algemeen 20
4.2 Leerlingvolgsysteem en KIJK! 20
4.3 Drie niveaugroepen 21
4.4 Kinderen met specifieke behoeften 21
4.5 Passend onderwijs 22
4.6 Psycholoog 24
4.7 Schoolmaatschappelijk werk 24
4.8 Leerlingdossiers 26
4.10 Taakonderwijs 26
5. De leraren 27
5.1 Het team 27
5.1 Onderwijsassistenten 28
5.2 Intern begeleiders (IB’ers) 28
5.3 Vervanging 28
5.4 Stagiaires 29
5.5 Scholing 29
6. Resultaten van ons onderwijs 30
6.1 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 30
6.2 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs 30
7. Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) 31
7.1 Voorschool 31
7.2 Basisschool 2-12 32
7.3 Doorgaande lijn voorschool t/m groep 3 32
7.4 Medezeggenschap: de 2-12 Raad 33
8. Ouders in de school 34
8.1 Spelinloop 34
8.2 Nederlandse les voor ouders 34
8.3 Koffieochtenden 34
8.4 Samenspel 34
9. Brede Buurtschool 35
9.1 Brede Buurtschool 35
9.2 Samenwerking met buurthuis De Mussen 35
10. Vakanties en vrije dagen 36
10.1 Vakantierooster 36
10.2 Studiemiddagen 36
10.3 Vrije middagen 37
Algemene informatie 38
Aansprakelijkheid 38
Adreslijst 38
Adreswijzigingen/wijziging telefoonnummers 39
Agressie en geweld 39
AVG 40
Begroting 41
Besmettelijke ziekten 42
Bewegingsonderwijs (gymnastiek) 43
Bibliotheek 43
Caps 43
Feesten 43
Fietsen 44
Foto- en filmbeleid 44
Gedragscode bij gescheiden ouders 44
Gezonde school 45
Haagse Sporttuin 46
Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) 46
Hoofdluis 46
Huiswerk 47
Hulp van ouders 47
Inschrijven van leerlingen 47
Internetprotocol 48
Jeugdtandzorg 48
Jeugdgezondheidszorg 48
Kamp groep 8 49
Kennismakingsgesprek 50
Klachtenregeling 50
Kleding 52
Kleutergymnastiek 52
Koorenhuis 53
Laptops en skoolpads 53
Leerlingenraad 53
Medezeggenschapsraad MR en GMR 53
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 55
Meldplicht en meldcode 55
Milieudienst 56
Mobiele telefoons 56
Nieuwkomersklas 56
Onderwijskundige rapporten 57
Ooievaarspas 57
Ouderbijdrage 57
Overblijven en begeleid buitenspelen 58
Pestprotocol 59
Privacy 59
Rapporten 60
Roken 61
Schakelklas 61
Schoolfotograaf 61
Schoolreis 61
Schorsing en verwijdering 61
Sterrenteam 62
Te laat komen: de 3-6-9-12 afspraak 62
Tevredenheidsonderzoek 63
Toelatingsbeleid 63
Trakteren 65
Veiligheidsbeleid 65
Verlengde schooldag 65
Verlof 66
Verloren/gevonden voorwerpen 67
Vertrouwenspersoon SCOH 67
Verzekeringen 68
Voor- en naschoolse opvang 68
Website 68
Wet bestrijding seksueel misbruik 69
Ziek- of afwezigheidsmelding 69
Zindelijkheid 69
Zomerschool 70
Zwemmen 70
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=