CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 9 Didactische identiteit Wij houden rekening met de verschillen in competenties en bieden onze kinderen een breed pakket van onderwijs. Belangrijk is dat wij niet alleen naar de capaciteiten van de kinderen kijken, maar dat wij ook in volle breedte kijken naar de talenten van onze kinderen. Cognitief, sportief, sociaal emotioneel en creatief cultureel zien wij in samenhang en die zijn voor ons als school leidend in de manier waarop wij onze kinderen laten leren en leven. Wij zien onze didactische identiteit terug in: • Niveaudifferentiatie in de groep en het werken met (groeps-)handelingsplannen • Werken volgens het model LeerBewust • Het structureel hanteren van het DIM model ( Directe Instructie Model) • Het scheppen van een uitdagende leeromgeving • Het toepassen van de didactische vaardigheden van Marzano • Het hanteren van een uitstekende leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem • Veel aandacht voor naschoolse activiteiten • Veelzijdigheid in het lesaanbod • Kennis, bewegen, cultuur, muziek en creativiteit, sociaal emotionele ontwikkeling • Het hanteren van goede leermethodes Maatschappelijke identiteit De school staat midden in de samenleving en brengt haar kinderen dan ook op een positieve manier in aanraking met goed burgerschap. Vanuit die gedachte werkt de school samen met belangrijke partners, zoals peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, logopedie en fysiotherapie. We hebben respect voor elkaar en voor de omgeving. Wij zien onze maatschappelijke identiteit terug in: • Het breed inzetten van naschoolse activiteiten • Het aangaan van samenwerkingen met organisaties in de buurt (Brede Buurt School) • Respectvolle omgangsvormen • De aandacht voor gelijkwaardigheid Visie Samen met SCOH hebben we een visie op het onderwijs in 2023. • Ons onderwijs is toekomstgericht en bereidt kinderen voor op het leven in een snel veranderende samenleving. • Ons onderwijs streeft naar een brede ontwikkeling van kinderen en realiseert dat mede door samen te werken met partners uit andere sectoren en door te streven naar een goede verbinding met haar omgeving. • Ons onderwijs steunt op solide basiskennis en basisvaardigheden. Een belangrijk begrip hierbij is het denken in termen van doorlopende (leer)lijnen vanaf de start op de peuterschool tot aan de overstap naar het voortgezet onderwijs. Eveneens belangrijk hierbij is de inzet van ICT en technologie. ICT zien wij als een belangrijke ondersteuner in het leren van de kinderen en het begeleiden van het leerproces. • Ons onderwijs steunt op een combinatie van een leerkracht gestuurde en een leerling gestuurde

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=