CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 54 Aanvullende regels • Mobiele telefoons staan uit tussen 08.25 u en 15.00 uur. Ze worden ingeleverd bij de leerkracht. De verantwoordelijkheid van de telefoon ligt bij de ouders en kind. School is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte telefoons. • Je mag met de fiets naar school komen, maar op het schoolplein fietsen we niet. • Op het schoolplein mogen we spelen, de tuinen zijn hiervoor niet bedoeld. We hebben respect voor de natuur. • Er wordt niet gerookt in de school en op het schoolplein en in de onmiddellijke omgeving van de school. • Balspelen zijn op het plein tijdens de pleinwacht alleen toegestaan met een zachte plastic bal. • Wanneer leerlingen overblijven, blijven ze ook op school en op het schoolplein. Wanneer kinderen bij een vriendje mogen eten, krijgt de leerkracht dit te horen van de ouders. • Kinderen die niet overblijven gaan naar huis. • Neem geen waardevolle spullen mee naar school, dit kan alleen maar kwijtraken of kapot gaan, en dat is jammer! De school draagt geen verantwoording voor beschadiging of diefstal van waarde- volle spullen. Schoolverzekering Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan gebeuren dat uw kind tijdens het spel op het schoolplein of tijdens andere schoolactiviteiten enige (lichamelijke) schade ondervindt of een ander toebrengt. In deze gevallen is een door u afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) van groot belang. Indien u deze niet heeft, raden wij u aan deze verzekering alsnog af te sluiten. Het schoolbestuur heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is een aanvullende voorziening op de door u afgesloten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en/of Ziektekostenverzekering. Tijdens de schooltijden en een uur hiervoor en hierna is uw kind dus extra verzekerd. De schoolongevallenverzekering geldt ook tijdens het schoolreisje, de afscheidsavond en andere activiteiten die we als school met uw kind ondernemen. Als u een beroep wilt doen op deze verzekering, kunt u contact opnemen met de directie van de school.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=