CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 5 Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden Waalse Louise de Coligny is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). SCOH is een Haagse scholenstichting waarbij 29 basisscholen (op 32 locaties), 4 scholen voor speciaal basisonderwijs, 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 1 praktijkschool zijn aangesloten. SCOH werkt nauw samen met de Stichting Protestant Christelijke Peuterspeelzalen (SPCP). Er zijn 22 peuterscholen aangesloten bij de SPCP. De voorzitter van het College van Bestuur is dhr. G. J. van Drielen. SCOH/SPCP staat midden in de Haagse stedelijke samenleving. Als eigentijdse christelijke onderwijs- organisatie ontlenen wij onze inspiratie aan de Bijbel en hebben wij onze wortels in de protestants- christelijke traditie. In die traditie zijn woorden als ‘solidariteit’, ‘naastenliefde’ en ‘omzien naar elkaar’ belangrijke begrippen. In andere woorden: we voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, voor kinderen en ouders en voor onze samenleving. In ons dagelijks werk laten wij ons leiden door kernwaarden die uitdrukking geven aan onze inspira- tiebron. Samenvattend: • Op alle niveaus binnen en buiten onze organisatie willen wij gezien en gewaardeerd worden als betrokken en betrouwbaar. • Daarvoor is het nodig dat we elkaar ontmoeten en ons met elkaar verbinden. Dit doen we met het doel een omgeving te realiseren waarin kinderen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun plaats in de samenleving van morgen. • SCOH/SPCP heeft voor de periode 2018-2022 in samenspraak met leerkrachten, ouders, directies en leerlingen een nieuwe strategische agenda ontwikkeld. We hebben opnieuw nagedacht over onze missie, onze visie op onderwijs en onze kernwaarden. De scholen gebruiken de strategische agenda als kader voor het schoolplan, en werken daarbinnen de thema’s in eigen tempo uit. Voor meer informatie over de SCOH verwijzen wij u naar onze website: www.scoh.nl .

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=