CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 46 Onderwijs op maat Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwik- keling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we ondersteuning. De leer- en vormingsgebieden taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken. De kinderen van eenzelfde leeftijd zitten over het algemeen in dezelfde groep. De leerkracht werkt in de groep gedifferentieerd en laat zich leiden door de leerlingen en hun vastgestelde leerdoelen. Het leren van de kinderen staat bij ons centraal en we stimuleren bij de kinderen eigenaarschap. Er wordt veel rekening gehouden met alle niveaus van onze leerlingen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten. Gedifferentieerd werken Vanuit de gedachte dat kinderen hun eigen leerdoelen mede vaststellen, is er sprake van maatvoe- ring in de groep. Daarin heeft de leerkracht hoge verwachtingen van alle kinderen en zal de leer- kracht de kinderen steeds uitdagen een stap verder te komen. Extra hulp Sommige kinderen hebben moeite met leren, omdat er sociale of emotionele problemen spelen. Ook hier leveren we als school een bijdrage aan het hanteren van die problemen. Er is regelmatig overleg met maatschappelijk werk en de jeugdzorginstanties. Wanneer extra inzet niet helpt, kan een kind eventueel een jaar overdoen. Ook komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Het haalt dan op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool. Enkele malen per jaar verwijzen we een kind - in overleg met de ouders - naar een school voor speciaal basisonderwijs. Meer informa- tie hierover vindt u onder ‘ passend onderwijs ’ in deze schoolgids.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=