CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 39 Ons onderwijs Zo leren wij Kinderen ontwikkelen zich van nature, zijn nieuwsgierig en willen steeds opnieuw iets leren. Wij stimuleren de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling iets minder vanzelfsprekend verloopt, dan bieden we voor ieder kind ondersteuning aan. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. De leerkracht werkt in de groep met drie niveaus zodat er goed rekening kan worden gehouden met alle leerlingen. Hierbij bieden wij onder andere extra hulp, maar ook extra uitdagende oefeningen voor leerlingen die snel kunnen leren. Zo kan ieder kind zich bij ons optimaal ontwikkelen. Zo leren wij op de voorschool en in de kleutergroepen Samen met peuterspeelzaal Robin Dak vormt de Waalse Louise de Colignyschool een voorschool. Dit betekent dat wij nauw samenwerken met de peuterspeelzaal om een doorgaande leerlijn te bevorderen. Het jonge kind (2,5 tot 6-jarigen) ontdekt al spelend zijn wereld. Het onderwijs voor die leeftijds- groep proberen we dan ook op hun belevingswereld te laten aansluiten. In de peuter- en kleutergroepen werken we meestal vanuit een bepaald belangstellingsonderwerp, dat wil zeggen een onderwerp dat de kinderen aanspreekt of dat zij zelf aandragen. De kinderen zijn op deze manier gemotiveerd om tot spelen te komen en nieuwe ervaringen op te doen. Zo’n belang- stellingsonderwerp (bijvoorbeeld: de bakker, de lente) staat dan bij alle activiteiten twee à drie weken centraal. De versjes en liedjes, de spelletjes bij bewegingsonderwijs evenals de verhalen, opzegversjes en poppenkastverhalen passen we aan het onderwerp aan. Ook kunnen de kinderen met behulp van allerlei materialen tot expressie komen. De school heeft haar werkwijze van het jonge kind beschreven in de beleidsnotitie “Het jonge kind op de Waalse”. Met de ontwikkelingsmaterialen worden bepaalde vaardigheden ontwikkeld en kan het kind zich begrippen en technieken eigen maken die voorafgaan aan het leren lezen, schrijven en rekenen. In de peuter- en kleutergroepen wordt veel aan taalvorming gedaan. We gebruiken een breed VVE-programma, een programma voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Bij ons op school is dat (Piramide). Met een dergelijk programma ontstaat er voor de kinderen een goede doorgaande leerlijn, en is voor de peuters de overstap naar de basisschool minder groot.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=