CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 32 Het kan zijn dat een leerkracht u tussentijds wil spreken over de vordering van een kind. Het kan ook gebeuren dat u als ouders zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind. U mag altijd een af- spraak maken bij de groepsleerkracht. Wij maken graag de tijd voor u, samen willen we het beste voor uw kind. Activiteiten Een uitje naar de bibliotheek, een schoolreisje, een sportdag of een spelletjesmiddag; een school kan niet zonder hulpouders. Leerkrachten vragen regelmatig hulp bij activiteiten, zonder inzet van ouders kunnen we dergelijke activiteiten niet organiseren. Kinderen vinden het vaak ontzettend leuk als ouders helpen. Kinderen met betrokken ouders preste- ren beter op school. Daarom waarderen leraren de hulp van ouders dan ook zeer! Excursies De leerlingen gaan een aantal maal per jaar de school uit. Zo gaan wij met groepen naar het museum, de bibliotheek, de kinderboerderij en het theater. Veel van deze excursies zijn aan het begin van het schooljaar al bekend, maar ook komt het voor dat er gedurende het schooljaar nog een excursie gere- geld wordt. In de nieuwsbrief wordt u tijdig op de hoogte gesteld. Voor de onkosten wordt soms een bijdrage gevraagd. Ouderbetrokkenheid 3.0 Op onze school staat ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. Daarom zijn we enige tijd geleden met het project ouderbetrokkenheid 3.0 gestart. Dit project stimuleert samenwerking school en ouder in belang van alle leerlingen. De begeleiding vanuit CPS is afgerond; de school zet volgende stappen zelf. Financiën Voor iedere school is het belangrijk om de financiële zaken goed op orde te hebben. Er mogen geen tekorten ontstaan en het is ook niet wenselijk onnodig veel geld op te potten. Daarom werken we met een begroting en meerjarenplannen die ieder jaar opnieuw worden opgesteld. Voor het maken van de begroting is software beschikbaar. De schooldirectie vult het aantal leerlingen en de ge- wenste investeringen in. Vervolgens wordt de conceptbegroting in de periode september-november besproken tussen schooldirectie en de sectordirecteur financiën van SCOH. Daarna vindt een gesprek plaats over de formatie van het komende cursusjaar met de mede- werker formatiebeheer van het stafbureau. Dat wordt ook verwerkt in de begroting. Na goedkeuring door de bestuurder van SCOH, wordt de schoolbegroting ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. De schoolbegroting maakt deel uit van de totale begroting van SCOH. De totale begroting wordt vastgesteld door het bestuur SCOH en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=