CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 29 Leerplicht Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Wegblijven van school mag niet zomaar. We maken bij het verzuim onderscheid in geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim. Onder geoorloofd verzuim verstaan we het bezoek aan een dokter, tandarts enz. Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we dat een leerling zonder kennisgeving afwezig is. Ook te laat komen wordt als ongeoorloofd verzuim gezien. U moet de school vooraf in kennis stellen van eventu- eel verzuim, dit kan telefonisch tussen 8.00 uur en 8.20 uur of schriftelijk bij de leerkracht. Indien we van een leerling geen melding van afwezigheid hebben ontvangen, zullen we met u contact opnemen. Indien we geen contact kunnen krijgen, zullen we dit verzuim als ongeoorloofd vermelden. Wordt er verlof opgenomen zonder verzoek aan en toestemming van de schoolleiding of de ambtenaar van de leerplicht, dan is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. In eerste instantie zal de school hier- over met u praten. Mocht het ongeoorloofd verzuim niet veranderen of zich weer herhalen dan dient de school dit verzuim te melden aan de afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag. Sinds kort verplicht de leerplichtambtenaar de scholen de namen van die leerlingen te vermelden die zogenaamd ‘luxe verzuim’ nemen. Dit betreft leerlingen die te vroeg op vakantie gaan of te laat terugkomen. In alle gevallen dat uw kind ongeoorloofd afwezig is, is de ambtenaar van de leerplicht gerechtigd een proces-verbaal op te maken en u een boete te geven.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=