CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 27 Programma alternatieve denkstrategieën Op Waalse Louise de Coligny werken we met de methode PAD (programma alternatieve denkstrate- gieën). Deze methode leert hoe wij met elkaar moeten omgaan en hoe we problemen kunnen oplos- sen. Er is daarnaast ook aandacht voor pesten op social media. De leerkrachten zijn zeer alert op pestgedrag en zullen altijd, zodra zij op de hoogte zijn van het pestgedrag, actie ondernemen. De leerkrachten schatten iedere keer in hoe zij het pestgedrag zullen aanpakken. Een klassengesprek of het aanspreken van de pester zijn enkele voorbeelden, maar soms is een kleine haast onzichtbare ingreep van de leraar genoeg. In sommige gevallen is het nodig dat ook de directie en/of de ouders ingeschakeld worden. Komt u erachter dat uw kind wordt gepest, praat hier dan met ons over. We zullen er alles aan doen om het pesten te stoppen. Incidenten die met agressie of geweld te maken hebben worden door ons geregistreerd. Gezondheid en welzijn Om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen, hebben wij op school verschillende gedi- plomeerde EHBO’ers en zijn al onze leerkrachten bedrijfshulpverleners. Mocht zich bij de gym, op het plein of in de school een ongelukje voordoen dan zijn zij de aangewezen personen om als eerste te checken wat er aan de hand is. Betreft het ernstig letsel dan zullen wij direct 1-1-2 bellen. U wordt hiervan via de bij ons bekende telefoonnummers uiteraard direct in kennis gesteld. Het is dan ook van groot belang dat we over de juiste telefoonnummers beschikken. Is uw kind gewond, maar betreft het een niet levensbedreigende situatie, dan nemen wij eerst con- tact met u op. U kunt dan zelf uw kind komen ophalen en naar huisarts of eerste hulp gaan. Het is daarom van uiterst belang het zogenaamde noodgevallenbriefje dat aan het begin van het jaar aan de kinderen wordt meegegeven correct en volledig ingevuld in te leveren bij de leerkracht. Ongevallen Indien er onverhoopt een ongeval zou gebeuren op school, waarbij professionele medische hulp noodzakelijk is, zullen wij direct met uw kind naar de spoedeisende hulp gaan. Wij informeren zo snel mogelijk de ouders.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=