CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 26 Voor meer en uitgebreide informatie over passend onderwijs verwijzen wij u naar de volgende websites: www.sppoh.nl www.passendonderwijs.nl Het centrale informatiepunt over passend onderwijs van het ministerie van Onderwijs. www.steunpuntpassendonderwijs.nl Website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders. Leerlingenraad In de leerlingenraad van de Waalse Louise de Coligny zitten kinderen die zijn gekozen door hun eigen klas. Deze leerlingen bespreken namens hun klas allerlei zaken met de directeur, zodat wij weten wat onze leerlingen belangrijk vinden. Denk aan verbeteringen op school, nieuwe ideeën en activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en paasviering. Deze zaken worden besproken in de vergaderingen van de leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Uit elke klas worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Eens per zes weken is er een vergadering. School tegen pesten Pesten wordt binnen de school niet getolereerd. Pesten gaat ten koste van de persoonlijkheid van het kind en daardoor ook van de leerprestaties. Daarnaast komt het de sfeer in de groep en de school niet ten goede. Waalse Louise de Coligny doet er dan ook alles aan om pesten te voorkomen. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er op elke school wel eens wordt gepest; op de ene school meer dan op de andere. Ook op onze school steekt het pesten af en toe de kop op. Onze school wil de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Wanneer we merken dat een leerling zich aan dergelijk of ander agressief gedrag schuldig maakt, zullen we dit aan de ouders melden. Wij vinden het belangrijk een duidelijk en helder beleid te heb- ben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Daarom beschikt de school over een pestprotocol. Een pestprotocol is een handelingsplan voor de school. Hierin is vast- gelegd welke stappen de school gaat zetten in het geval van pesten: Met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij, en wat is de volgende stap. Het pestprotocol ligt ter inzage op school. De Intern Begelei- der is de pestcoördinator.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=